Därför säger Herren Gud så: Se, jag har lagt en grundsten i Sion, en beprövad sten, en dyrbar hörnsten, en fast grundval. Den som tror på den behöver inte fly.
Jesaja 28:16

Världen idag

Artiklar om: Sveriges kristna arv (serie)

Johannes Botvidi – biktfar och stormaktsbiskop

Sveriges kristna arv (del 15/28). Botvidi utnämndes 1621 till Gustav II Adolfs hov- och fältpredikant och han kom att organisera den... tisdag 23/11 00:00

Hon hade en röst in i Europas maktcentrum

Sveriges kristna arv (del 8/28). Inom familjen fanns en stark kristen tro och redan som ung menade Birgitta sig få uppenbarelser... torsdag 10/6 00:00

Köpmän och missionärer förde kristen tro till Sverige

Sveriges kristna arv (del 1/28). Kristnandet av Sverige var en lång process, och kristendomen och dess arv skulle få en oerhört stor... torsdag 4/3 00:00
E-tidning