Tro och liv

Så spreds pietistiska väckelsen runt om i Sverige

Särskilt i det tyska hertigdömet Württemberg fick pietismen genomslag, och dess konventiklar infogades i folkkyrkan. Där kom även den pietistiska fromheten att knytas samman med den teologiska forskningen. Bilden: ”The Five Brothers of Württemberg Pietism”. Foto: Wikipedia
Den tyske teologen Philip Jacob Spener (1635–1705), som kallats ”pietismens fader”, stod i brevkontakt med vår svenska drottning Ulrika Eleonora. Foto: Wikipedia
Den spridda sångboken Mose och Lambsens Wisor är genomsyrad av pietiska väckelsens andlighet. Foto: Wikipedia

Pietismen var en förnyelserörelse som ville att kristendomen inte bara skulle betona rätt lära utan också leda till ett helgat kristet liv. På 1690-talet lärde svenska studenter i tyska Halle känna pietismen, och omkring 1700 uppstod pietistiska kretsar i Karlskrona och Stockholm. Efter 1720 spreds den också genom hemvändande karoliner som kommit i kontakt med August Hermann Franckes skrifter under sin fångenskap i Ryssland.

Publicerad Uppdaterad

Det fanns en strömning av innerlig fromhet inom den lutherska ortodoxin. Man var inom denna inte tillfreds med det som man ansåg vara en i tiden alltför ensidig betoning på yttre fromhetsbruk.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS