Tro och liv

Så spelade den lutherska tron en avgörande roll i samhällslivet

Sveriges regent ska, enligt successionsordningen och regeringsformen 1809, ”alltid vara av den rena evangeliska läran”. (Bild: Karl XIV Johan kröns till Norges konung Karl III Johan i Nidarosdomen, 1818, målning av Jacob Munch) Foto: Wikipedia
Porträtt av Karl XIII, av Carl Fredric von Breda. När Karl XIII avled 1818 var det en skuggestalt som gick ur tiden. Foto: Wikipedia
Porträtt av Jean-Baptiste Bernadotte, som kröntes som kung Karl XIV Johan av Sverige och som kung Karl III Johan av Norge, 1818. Foto: Wikipedia
Den Wallinska psalmboken från 1819, har karaktäriserats som en kombination av borgerliga dygder och romantisk Kristusfromhet. Oppositionen mot den Wallinska psalmboken var ibland stark ute i landet, då man istället föredrog 1695 års psalmbok. Foto: Wikipedia
Folkskolan med seminarieutbildad lärare i Snöstorps socken, Halland, på 1880-talet. Foto: Wikipedia

Kyrkan hade en central roll i samhällslivet under 1800-talet och ansvarade för fattigvården, hälsovården och folkskolundervisningen. Det var en enhetskultur på kristen grund, som verkade mentalitetsskapande och som höll ihop samhället utifrån ansvaret för sin nästa och den uppväxande generationen.

Publicerad Uppdaterad

Efter en rad misslyckade insatser förlorade Sverige den östra rikshalvan vid freden i Fredrikshamn i september 1809. Några år senare förlorade man genom freden i Kiel (1814) Vorpommern. Därmed hade landet förlorat en tredjedel av rikets yta och Kyrkan en fjärdedel av sina medlemmar.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS