Personuppgiftspolicy - Världen idag

Person­­uppgifts­­policy

Tidningen Världen idag ägs av Världen idag AB, org.nr. 556611-2024. Världen idag AB är person­uppgiftsansvarig för de person­uppgifter som hanteras.

Denna policy är framtagen för att beskriva hur vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddslagstiftningen GDPR, som gäller i Sverige och övriga EU.

Världen idag AB hanterar personuppgifter för att fullgöra kundrelationen, ge dig bästa service och korrekt administration av din prenumeration samt för att kunna lämna erbjudanden. Den rättsliga grunden för vår behandling av personuppgifter är främst att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig. Den är även nödvändig för att vi ska uppfylla rättsliga krav enligt exempelvis bokföringslagen. I de fall din prenumeration avslutats och du trots detta vill fortsätta ta emot vårt nyhetsbrev är den rättsliga grunden ditt samtycke.

En personuppgift är information som går att knyta till dig, exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer och person­nummer.

Det är i de flesta fall du själv som är källan till de personuppgifter som vi har tillgång till, exempelvis genom att du fyller i namn, e-postadress, telefonnummer och leverans­adress när du tecknar en prenumeration. Dina personuppgifter kan komma att kompletteras och/eller uppdateras med hjälp av andra register.

Världen idag AB säljer inte (varken mot eller utan vederlag) person­uppgifter till annan part. Personuppgifter överförs bara till av oss anlitade underentreprenörer för att de ska kunna utföra det de anlitats för. Vi sparar dina personuppgifter så länge de behövs eller så länge de måste sparas på grund av lagkrav.

Du kan när som helst kontakta oss för att spärra dina uppgifter, ta bort dig ur vårt register efter avslutad prenumeration, begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter eller återkalla givna samtycken. Du har rätt att en gång om året, kostnadsfritt, få information om vilka person­uppgifter vi har om dig. Sådan egenhändigt under­tecknad begäran ska göras skriftligt till Världen idag AB, Kundtjänst, Box 6015, 550 06 Jönköping.

Du är välkommen att höra av dig till oss om du har några frågor eller invändningar avseende vår behandling av dina person­­uppgifter. Du har också rätt att höra av dig till Integritetsskydds­myndigheten.

Powered by Labrador CMS