Tro och liv

Stor kyrklig expansion under 1900-talets första hälft

I olika församlingar kom man under 1900-talets först hälft att starta söndagsskolor och annan barnverksamhet. På bilden Almby söndagsskola, lärare och elever. Foto: Edvin AnderssonEdvin Andersson
Kyrkosången och kyrkomusiken fick en ny betoning under 1900-talet, till glädje och inspiration för kyrkolivet. (Bilden: Ett möte i Kungsportskyrkan, Huskvarna, 2021.) Foto: Mikael Good
Oscar Ahnfelt var sångare, predikant, musiker och sångboksutgivare. Han var också den som på allvar introducerade gitarren i Sverige. Foto: Kristofferkyrkan.se
Manfred Björkquist var Sigtunastiftelsens grundare och senare biskop i Stockholms stift. Foto: Wikpedia
Äldre medeltida kyrkor ersattes inte sällan av nya större kyrkor, ibland av sådana som benämns ”Tegnérlador”. Rogberga kyrka som togs i bruk 1869 ersatte en äldre medeltida kyrka. Foto: Mikael Good

Vårt svenska tillitssamhälle hade aldrig varit möjligt utan den positiva inverkan som de kristna rörelserna har utgjort på det moderna svenska samhället framväxt. Det rika kristna samhällsarvet har snarare varit dess förutsättning, skriver Kjell O Lejon.

Publicerad Uppdaterad

Efter det att konventikelplakatet avskaffats 1858 växte det fram en lång rad missionshus ute på landsbygden. De blev till nya lokaler för böne- och missionsmöten – och så småningom för reguljära gudstjänster.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS