Tro och liv

Folkväckelsens frukt var många förvandlade liv

Den kyrkliga väckelsen spreds i en kultur som på olika sätt sökte innesluta alla i socknens liv. Kyrkan var under lång tid fortsatt en självklar samlingsplats för socknens sociala gemenskap. Kyrkan inreddes ofta med altare och predikstol, och kanske med ett medeltida krucifix och en medeltida dopfunt. Foto: Mikael Good
Greve Mathias Rosenblad var missionssällskapet förste ordförande. Han kom att personifiera ett sammanflätat intresse för bibelspridning, den evangeliska saken och missionsarbetet. Foto: Wikipedia
En stark företrädare för förnyelsen eller väckelsen genom den så kallade nyevangeliska rörelsen var lekmannapredikanten och författaren Carl Olof Rosenius Foto: Wikipedia
Kyrkan hade inretts med altare och predikstol, och kanske med ett medeltida krucifix och en medeltida dopfunt. Foto: Mikael Good
Den kyrkliga väckelsen spreds i en kultur som på olika sätt sökte innesluta alla i socknens liv. Kyrkan var under lång tid fortsatt en självklar samlingsplats för socknens sociala gemenskap. Foto: Mikael Good
Kyrkan hade inretts med altare och predikstol, och kanske med ett medeltida krucifix och en medeltida dopfunt. Foto: Mikael Good
Kyrkan hade inretts med altare och predikstol, och kanske med ett medeltida krucifix och en medeltida dopfunt. Foto: Mikael Good

Under folkväckelsen på 1800-talet åkte många långväga runt om i landet för att höra olika lokala väckelsepräster predika. Alkoholismen var utbredd i landet och väckelsen räddade många undan detta missbruk, vilket fick positiva effekter inom familjer, släkter och för hela samhället, skriver Kjell O Lejon.

Publicerad Uppdaterad

Den kyrkliga väckelsen spreds i en kultur som på olika sätt sökte innesluta alla i socknens liv. Kulturen var utpräglat kyrklig och kyrkan stod fortfarande mitt i byn, som ett givet centrum.

Vill du läsa vidare?

Teckna en prenumeration för att ta del av denna artikel och mer på varldenidag.se.

ERBJUDANDE!
Världen idag DIGITAL

2 månader för 10 kr!

KÖP

Världen idag
DIGITAL

129,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
HELG

159,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Världen idag
PAPPER

189,-

kr/månad ​​​​​​

KÖP

Powered by Labrador CMS