Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Artiklar om: Per Ewert

Hur är det att utsättas för ett mediedrev?

Webb-tv. För tio år sedan tog Lars Adaktusson steget över från journalistiken till politiken för att... lördag 23/9 09:00

Provokativ konst passar illa i kyrkorummet

Diskussionen har åter väckts om tavlan ”Paradiset” som efter hård kritik togs ner från platsen... fredag 18/8 00:10

Faktiska erfarenheter starkt argument mot drogliberalism

Narkotikadebatten i Sverige och världen pendlar mellan förbudspolitik och en mer tillåtande väg.... torsdag 13/7 00:00

Tiden inne för alla partier att lämna kyrkopolitiken

Det är inte alltför ofta som politiska partiers tillkännagivanden i kyrkopolitiken väcker fröjderop... fredag 7/7 00:10

Bör inte toleransen gå åt båda håll, Equmeniakyrkan?

Ska ett kristet sammanhang vara enhetligt eller öppet för olikheter? Ska trösklarna vara låga eller... onsdag 28/6 00:00

Hur uppstod det svenska enhetssamhället?

Webb-tv. Varifrån kommer den svenska enhetssträvan? Vilken påverkan har Sveriges kungar och drottningar haft... lördag 24/6 09:00

Blir Almedalen sista chansen för C:s Demirok?

Nästa vecka väntar Almedalsveckan, Sveriges största smältdegel för politiska samtal. Det är också... onsdag 21/6 00:10

Kommer EFK:s hbtq-balansgång splittra samfundet?

Webb-tv. Att förena två bibelsyner i en och samma kontext är omöjligt. Det säger Sven Almkvist i det senaste... fredag 26/5 12:00

Har vi svårt att prata om andlighet i Sverige?

Webb-tv. Varför uttrycker många stadsbor en romantiserad bild av naturen? Har vi förlorat ett språk för att... lördag 29/4 09:00

Hur blev Sverige ett högskatteland?

Webb-tv. När började Sverige få höga skatter? Hur skapar man en effektiv ekonomi? Och hur väl står sig den... lördag 18/2 09:00

Folkrättsprofessorn berättar om sin tid på UD under Kalla kriget

Webb-tv. Hur gick diskussionerna inne på UD när sovjetiska ubåten U 137 (S-363) gick på grund i Blekinges... lördag 17/12 09:00

Hur har vägen till ett allt mer sekulärt Sverige sett ut?

Webb-tv. På vilka sätt har Socialdemokraterna bidragit till avkristningen i Sverige? Varför har vi politiska... lördag 10/12 09:00

Per Ewert doktorerade om svensk sekularisering – i Norge

Disputation. Hur kunde Sverige bli så sekulariserat? Den frågan ställde sig Per Ewert, ledarskribent i Världen... tisdag 22/11 15:00

Nytt svenskt pris införs för kristna kulturskapare

Media. Nästa år ser ett nytt kristet kulturpris dagens ljus, på initiativ från Claphaminstitutet.  – Vi... fredag 7/10 17:00

Fick Gud plats i Almedalen?

Webb-tv. Att få en intervju med partiledarna under Almedalsveckan var inte helt enkelt. Det framgår av... fredag 8/7 16:49

Är islam förenlig med västerländska värderingar?

Webb-tv. Under påskhelgen blev det upplopp efter att Rasmus Paludan brände Koranen offentligt. Vad beror de... lördag 30/4 09:00

Hur bygger vi tillit till varandra i samhället?

Webb-tv. På vilka sätt är den kristna synen på människan relevant i vår tid? Hur skapas tillit? Och hur ser... lördag 16/4 09:00

”Västerländska kulturen kan härledas till tre städer”

Webb-tv. Vilka tre städer har påverkat den västerländska kulturen mest? Vad har kyrkan betytt för... lördag 9/4 09:00

Den progressiva skolan – hur hamnade vi här?

Webb-tv. Tillhör barnen samhället eller föräldrarna? Vilken värdegrund ska skolan utgå ifrån? Och hur... lördag 2/10 09:00

Hur fria är de svenska universiteten?

Webb-tv. Hur fri är forskningen vid universiteten? Varför har vissa perspektiv svårare än andra att komma... lördag 25/9 09:00

Fler medier bör idka kritisk granskning

Det har blivit god spridning av förra veckans artikel i Världen idag om hur SVT raderade... tisdag 24/8 00:10

Webb-tv: Hur har socialdemokratins hegemoni påverkat landet?

Hotspot. Sekulariseringen och individualismen har ökat i Sverige under de senaste hundra åren. Vad är... lördag 30/1 08:50

Webb-tv: Vad menas med Cancel culture?

Hotspot. I veckans program fortsätter Hotspot att titta på de ideologiska rörelser som växte fram ur... lördag 2/1 08:50

Rysk ledarkupp ett varnande exempel

Mitt under pågående coronakris sker dramatiska politiska förändringar av närmast statskuppliknande... torsdag 26/3 00:00

Coronakrisen är en tid att söka Herren

På bara några veckor har känslan i världen vänts från ljus till beckmörker. Nyss stod börsen på all... onsdag 18/3 00:00

Abortsyn en bidragande orsak till låga födelsetal

I helgen rapporterade SVT att Ungerns regering tagit krafttag för att försöka få upp barnafödandet... onsdag 4/3 00:00

Med Gud finns det hopp mitt i virusoron

För varje dag rapporteras just nu allt fler smittade och avlidna av Coronaviruset. Samtidigt är det... torsdag 27/2 00:00
E-tidning
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier