Detta är slutsatsen, när allt blivit hört: Frukta Gud och håll hans bud, det gäller alla människor.
Predikaren 12:13

Världen idag

Må Sveriges riksdag välja livet!

Debatt Livets söndag. Både abort och dödshjälp sänder budskapet att vissa människors liv inte är värda att försvara.... onsdag 7/12 15:56

Svar direkt: Saklig publicering bättre än ryktesspridning

Debatt Vår publicering av den aktuella nyheten grundar sig i två saker. För det första ett tydligt... lördag 9/7 00:00

Svar direkt – Vi tillhör samma kropp, därför angår EFK:s process oss alla

Debatt Jag tackar för EFK:s replik och för redogörelsen för samfundets process gällande samkönade... onsdag 11/5 06:50

Biologins vetenskapliga framsteg avslöjar evolutionslärans orimlighet

Debatt Evolutionsläran bygger helt och hållet på föresatsen om godartade mutationer. Men mutationer... onsdag 16/3 00:00

Vill du skriva en debattartikel?

Skicka din text till debatt@varldenidag.se. Texten kan vara max 4 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn, adress och en kort presentation ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Vill du skriva en insändare?

Skicka din text till insandare@varldenidag.se. Texten kan vara 1 500, 2 000 eller max 3 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn och ort ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Skicka in din insändare här