Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas.
Matteusevangeliet 5:14

Världen idag

Svenska kyrkan bör sluta avtal med de inomkyrkliga rörelserna

Debatt Kyrkomöte och övriga fullmäktigeorgan ska inte fatta beslut om kyrkans lära utan syssla med frågor... tisdag 6/7 00:00

Vill du skriva en debattartikel?

Skicka din text till debatt@varldenidag.se. Texten kan vara max 4 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn, adress och en kort presentation ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Vill du skriva en insändare?

Skicka din text till insandare@varldenidag.se. Texten kan vara 1 500, 2 000 eller max 3 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn och ort ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Skicka in din insändare här