Och detta evangelium om riket ska förkunnas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk.
Matteusevangeliet 24:1

Världen idag

Partistyrningen ännu starkare än jag angav

Svar direkt. Den erfarne partipolitikern Bengt Olof Dike tar i rejält mot min ledartext om den politiska styrningen av kyrkomötet. Låt mig därför ta tillfället i... torsdag 10/10 12:13

Svenska kyrkan bör satsa på Alphakurser i sina församlingar

I ett läge där Svenska kyrkans gudstjänstfirare minskat kraftigt i antal, och forskningen betonat bristen av grundläggande trosundervisning som en... onsdag 25/9 00:00

Mer anhöriginvandring kan öka risken för familjesplittring

Att sänka kraven för anhöriginvandring skapar incitament för ökad människosmuggling och familjesplittring, då det åter blir lönsamt för människor... tisdag 2/7 00:00

Vill du debattera?

Skicka din text till debatt@varldenidag.se. Texten kan vara max 4 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn, adress och en kort presentation ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Insändare kan skickas in via detta formulär.

Debattredaktör: Sven Almkvist