Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Sverigebönen 6 juni blir extra viktig i tid när vårt land skakas

Debatt Även om man inte får samlas i stora grupper på nationaldagen kan vi mötas som enskilda och i små... tisdag 12/5 00:00

Vill du skriva en debattartikel?

Skicka din text till debatt@varldenidag.se. Texten kan vara max 4 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn, adress och en kort presentation ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Vill du skriva en insändare?

Skicka din text till insandare@varldenidag.se. Texten kan vara 1 500, 2 000 eller max 3 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn och ort ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material.

Skicka in din insändare här