Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Debattredaktör: Sven Almkvist   E-post: debatt@varldenidag.se

Mer anhöriginvandring kan öka risken för familjesplittring

Att sänka kraven för anhöriginvandring skapar incitament för ökad människosmuggling och familjesplittring, då det åter blir lönsamt för människor...

Dags att ändra synen på foster som har Downs syndrom

Skyms fosterdiagnostikens ursprungliga syfte av en slags ångerrätt att kunna välja bort ett ofött barn som inte motsvarar de egna förväntningarna och...

”Viktigt att vi står tillsammans om vi ska nå nästa generation”

Barnen. För att nästa generation barn ska kunna hitta en tro på Jesus, behöver vi utrusta vuxna som kan leda barnen till Jesus – barnledare,...

Synen på sena aborter oroar många av oss

Etik. Socialstyrelsen riktlinjer för hur sena aborter, efter graviditetsvecka 18, ska hanteras oroar. Riktlinjerna mynnade ut i ett konsensusdokument...

Detta är samvetsfrihet, Annie!

Samvetsfrihet. Friheten att vara moralisk och följa sitt samvete, snarare än att blint lyda order, är grundbulten för all demokrati och alla demokratiska stater,...

Vill du debattera?

Skicka din text till debatt@varldenidag.se. Texten kan vara max 4 000 tecken (inklusive mellanslag). Namn, adress och en kort presentation ska följa med ditt inlägg. Världen idag förbehåller sig rätten att korta och redigera insänt material. Insändare kan skickas in via detta formulär.