Debatt

Genant att kyrkomötet vägrar be det judiska folket om ursäkt

Kyrkomötet valde nyligen att avslå en motion om att be det judiska folket om ursäkt för att man tidigare använt ordet ”apartheid” i diskussion om situationen om Israel och/eller Palestina. (Infälld bild: Malmö synagoga)
Kyrkomötet valde nyligen att avslå en motion om att be det judiska folket om ursäkt för att man tidigare använt ordet ”apartheid” i diskussion om situationen om Israel och/eller Palestina. (Infälld bild: Malmö synagoga)
Svenska kyrkan har tidigare bett om ursäkt, såsom till samerna i samband med kyrkomötet 2021. Att man nu förnekar judarna liknande upprättelse anser jag inte vara något annat än ynkedom, menar debattören.
Svenska kyrkan har tidigare bett om ursäkt, såsom till samerna i samband med kyrkomötet 2021. Att man nu förnekar judarna liknande upprättelse anser jag inte vara något annat än ynkedom, menar debattören.

Att kyrkomötet använt ordet apartheid i uppdraget till en utredning om den folkrättsliga situationen i Israel är beklagligt och något man borde be det judiska folket om ursäkt för. Det menar debattören Anna Sundberg (SD) som på onsdagen fick sin motion i ämnet nedröstad vid veckans kyrkomöte i Uppsala.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Anna Sundberg
Anna Sundberg

Under kyrkomötets andra session 2021 beslutades att uppdra till kyrkostyrelsen att granska den folkrättsliga situationen i Israel och Palestina, utifrån framför allt FN:s apartheidkonvention och Romstadgarnas skrivningar om apartheid. Som motivering angavs bland annat att vissa organisationer och tyckare ansåg att situationen i Israel och/eller Palestina bland annat faller under det folkrättsliga begreppet apartheid.

Även om beslutet formulerades som en granskning är det svårt att tolka motionen som något annat än ett ställningstagande för de krafter som ansåg, och anser, att Israel är en apartheidstat. Detta menar jag är såväl djupt häpnadsväckande som beklagligt.

Ingen kan nog påstå något annat än att situationen i Israel och/eller Palestina länge har varit ansträngd. Men i tider som dessa, bara veckor efter Hamas fruktansvärda attack på Israel och mördandet av hundratals oskyldiga judar, så blir skälen till denna ansträngda situation än mer tydliga.

Inför årets andra session av kyrkomötet författade jag en motion om att Svenska kyrkan officiellt borde be det judiska folket och de judiska församlingarna i Sverige om förlåtelse efter kyrkomötets olyckliga beslut från hösten 2021. Som svar på motionen angavs att detta inte är aktuellt, eftersom en granskning av folkrätten i staten Israel och i de områden som ligger under den palestinska myndigheten inte pekar ut det judiska folket såsom folk eller judar i Sverige.

Vid gårdagens votering på kyrkomötet avslogs min motion formellt efter votering.

Här menar jag att Svenska kyrkan på ett närmast genant sätt visar sin oförståelse för Israels roll för judar runt om i världen. Bland annat skriver Judiska församlingen i Stockholm tydligt på sin hemsida att ”eftersom Israel är det enda judiska landet i världen, har de flesta judar en speciell relation dit”.

Här menar jag att Svenska kyrkan på ett närmast genant sätt visar sin oförståelse för Israels roll för judar runt om i världen.

Liknande starka betydelse av staten Israel betonar Vänskaps­förbundet Sverige–Israel, och konstaterar att ”sammanlänkandet mellan det judiska folket och att bosätta sig i landet Israel är så viktigt att judiska skrifter uttryckligen menar att det är att föredra att bo i öknen i landet Israel framför palatsen i diasporan”.

Vidare har också judiska helger och böner ofta en koppling till just Israel, i både tid såväl som innehåll.

Så att avslå motionen att be om förlåtelse till det judiska folket och de judiska församlingarna i Sverige, för att frågan om apartheid handlar om staten Israel och inte om judarna, borde vara skäl till att skämmas över den okunskap som Svenska kyrkan uppvisar.

Genom sitt avslag till motionen visar Svenska kyrkan att man inte ser den orätt som har skett genom att man låtit påskina att Israel är en apartheidstat.

Svenska kyrkan har bett om ursäkt vid tidigare tillfällen. I samband med kyrkomötet 2021 hölls en gudstjänst i Uppsala domkyrka där ärkebiskop Antje Jackelén framförde Svenska kyrkans ursäkt till det samiska folket för historiska övergrepp. Förlåtelse är en av de grundvalar som kristendomen vilar på, och att man nu förnekar judarna denna upprättelse som de förtjänar anser jag inte vara något annat än ynkedom.

Som sanna kristna kan vi inte vara rädda för att erkänna när fel har begåtts. Även om de har begåtts i kyrkans namn.

Powered by Labrador CMS