Debatt

Låt dig inte förledas av dem som nu förvanskar Skriften

Det finns enligt debattören en risk för att bibeltolkning allt oftare kommit att innebära att läsa in det man själv önskar i de bibliska texterna. Foto: Ligthstock
Det finns enligt debattören en risk för att bibeltolkning allt oftare kommit att innebära att läsa in det man själv önskar i de bibliska texterna. Foto: Ligthstock
Johnny Foglander Foto: Privat
Johnny Foglander Foto: Privat

Att läsa in saker som leder till andra slutsatser än vad bibeltexten säger är inte tolkning, utan ett subjektivt tyckande som leder människor fel, menar predikanten och bibelläraren Johnny Foglander.

Publicerad Uppdaterad

Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Men Anden ”uppenbarar” aldrig något som motsäger det som står skrivet. Han förhärligar Jesus och Jesus är Ordet.

Tolkning eller tyckanden?

Seriös bibeltolkning är en viktig disciplin, men allt oftare tycks begreppet ”tolkning” kunna användas godtyckligt för att legitimera subjektiva tyckanden. I vardagslag innebär tolkning muntlig översättning från ett språk till ett annat. Naturligtvis eftersträvas då att översättningen blir korrekt och så trogen talarens uttryck som möjligt. Om tolken framför egna tankar frikopplat från talarens ord så reagerar naturligtvis de som förstår båda språken. Frågan är varför vi inte reagerar när det gäller en ”bibeltolkning” som får texten betyda något annat än vad som faktiskt står?

För att belysa hur begreppet kan missbrukas vill jag använda en liknelse: Tänk en fastighet med mycket stor tomt som gränsar mot en sjö. Den ena sidan av tomten utgörs av ett mindre skogsområde och därifrån syns inte själva bostaden. Efter att väldigt många tagit sig friheten att både tälta, grilla och bada på tomtmarken så tröttnar fastighetsägaren. Tomten stängslas in och vid grindarna sätts skyltar med ”tillträde förbjudet” upp.

Ett sällskap som sett sjön på en karta bestämmer sig för att ha picknick där en lördag. När de kommer fram till stängslet och ser skylten säger någon; ”Det kan dom väl inte mena, skogen är väl allmän?”. Men en annan säger; ”Du ser väl vad som står, det är helt enkelt inte tillåtet att gå in här. Vi får gå vidare och hitta en annan plats”. En person som resonerar så kallas idag fundamentalist och fundamentalister är ju farliga. Frågan är bara för vem?

Personen i detta exempel genomförde en ”exegesis” (att ledas eller läsa ut ur) vilket innebär att slutsatsen hur de borde agera drogs utifrån vad som faktiskt stod på skylten.

Lite senare kom ett annat sällskap som också planerat vara vid sjön. När de kom fram till grinden och såg skylten så förstod de mycket väl vad som stod på den, men den springande punkten var att de inte ville acceptera det. Så de började föra resonemang runt det hela. Det ena förslaget efter det andra fördes fram till varför de ändå skulle kunna gå in trots vad som stod på skylten.

Till slut fastnade de för allemansrätten. Någon sade: ” I Sverige har vi allemansrätt och det innebär att man får gå fritt i skog och mark. Det är ju en allmän princip så den måste ju stå över det som står på skylten. Vem har förresten rätt att sätta upp sådana skyltar?”

Så de gick in och nere vid sjön slog de upp sitt tält och tände en brasa. När fastighetsägaren upptäckte dem så avvisades de och anmäldes sedan för olaga intrång. För det som stod gällde även om de försökte resonera sig runt det.

Den här gruppen genomförde en ”eisegesis” (att leda eller läsa in i), vilket betyder att de läste in sådant i texten som fick den att betyda det de ville att den skulle betyda. Så kunde de handla tvärtemot vad som stod på skylten och ändå tänka att de gjorde rätt. De hade ju gjort en egen ”tolkning” av texten. Jesus beskyllde fariséerna för att göra just så i Matt 15:1-20.

En av de mer försåtliga varianterna är när extrainnehållet skylls på Anden, att Anden skulle ha uppenbarat det eller det. Men Anden ”uppenbarar” aldrig något som motsäger det som står skrivet. Han förhärligar Jesus och Jesus är Ordet.

Att läsa in saker som leder till andra slutsatser än vad texten faktiskt säger är inte tolkning, det är en förvanskning av texten, ett subjektivt tyckande!

Det märkliga är att det anses helt legitimt, ja rent av fint och vetenskapligt att hålla på så när det gäller bibeln, medan vi knappast gör det när det gäller andra texter. Exempelvis om ett par får en skriftlig inbjudan till middag hos sina vänner; ”Välkommen till oss på middag söndag kväll kl. 18”. Om de då dyker upp på fredagskvällen så lär värdarna få en förvånad blick när de öppnar dörren. Förklaringen? Paret säger ”vi brukar bara gå bort på fredagskvällar, så vi tolkade det som att det var vad ni menade”. Exemplet kan mångfaldigas och talar för sig självt.

Profeten Jesaja varnar oss för att skapa omdefinitioner som framställer företeelser vara något annat än vad de är: ”Ve dem som kallar det onda gott och det goda ont, som gör mörker till ljus och ljus till mörker, som gör bittert till sött och sött till bittert!” (Jes 5:20).

Så broder och syster, håll dig vaken i denna tid och låt dig inte förledas eller förvillas av de som förvanskar skriften, vilka positioner eller titlar de än har och vilka argument de än använder!

Powered by Labrador CMS