Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Bönen och lovsången sprider sig vidare från Asbury

USA. Mötena på Asbury University i USA är nu avslutade. Men rapporter fortsätter att strömma in från...