Alla som Fadern ger mig kommer till mig, och den som kommer till mig ska jag aldrig visa bort.
Johannes 6:37

Världen idag

Svenska kyrkan bör sluta samma typ avtal som man har med EFS också med andra inomkyrkliga fromhetsrörelser såsom OAS-rörelsen, menar debattörerna. Bilden är från OAS stora sommarmöte i Ljungby. Foto: Hans Fredriksson

Svenska kyrkan bör sluta avtal med de inomkyrkliga rörelserna

Kyrkomöte och övriga fullmäktigeorgan ska inte fatta beslut om kyrkans lära utan syssla med frågor som rör det konkreta kyrkolivet. Det skriver representanter för Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka (KR) inför hösten kyrkoval.

Debatt · Publicerad 00:00, 6 jul 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I september i år är det dags för ett nytt kyrkoval, där ledamöter till kyrkomöte, stiftsfullmäktige och kyrkofullmäktige i Svenska kyrkan ska väljas. Alla som är medlemmar i Svenska kyrkan har ett ansvar att rösta och ta ställning.

Svenska kyrkan befinner sig i fritt fall medlemsmässigt och har en ledning som inte tar ansvar för den utvecklingen.

Kristdemokrater i Svenska kyrkan – för en levande kyrka (KR) är inte en partipolitisk gruppering i kyrkliga beslutande församlingar. Vi är en fristående nomineringsgrupp som bygger sitt kyrkliga program på den kristdemokratiska idétraditionen. Kyrkomöte och övriga fullmäktigeorgan ska inte fatta beslut om kyrkans lära, utan syssla med frågor som rör det konkreta kyrkolivet, kyrkans organisation, ekonomi, diakoni, med mera.

Där passar våra kristdemokratiska ideologiska, och etiska, utgångspunkter utmärkt. Vi vill motverka en partipolitisk styrning av Svenska kyrkan och har på grund av det även försökt byta namn, vilket vi dock nekats att göra av kyrkostyrelse och överklagandenämnd. I vårt valprogram har vi inskrivet att vi främst avser att samarbeta med icke-politiska nomineringsgrupper.

Vi har en ekumenisk orientering, försvarar människovärdet och äktenskapet mellan man och kvinna och vill ha en kyrka för hela familjen. Namnet understryker att vi anknyter till den kristdemokratiska social­etiken. Den kom till i ekumenisk samverkan mellan katolska och protestantiska teologer och filosofer i mellankrigstidens Europa.

Detta ekumeniska ursprung är något som vi ser på med stolthet – och som spelar roll när vi engagerar oss i Svenska kyrkan i dag. Många av våra företrädare och väljare har frikyrklig bakgrund med dubbelt medlemskap eller kommer från någon av de inomkyrkliga rörelserna. Vi vill därför att Svenska kyrkan ska vara en brobyggarkyrka både utåt och inåt.

Svenska kyrkan bör sluta motsvarande avtal man gjort med EFS med även andra inomkyrkliga fromhetsrörelser, såsom ELM/Bibeltrogna vänner och Oasrörelsen, med flera. Svenska kyrkan bör också möjliggöra för fler teologiska utbildningar och anordnare av den praktisk-teologiska delen för den som vill bli präst i Svenska kyrkan.

Svenska kyrkan tenderar i dag att avgränsa sig både inåt och utåt, med negativa konsekvenser som följd.

Den ekumeniska orienteringen medför också ett vaktslående om den kristna äktenskapssynen, samt att vi vill att Svenska kyrkan på ett betydligt starkare sätt än hittills engagerar sig för förföljda kristna. I kyrkomötet har vi under denna mandatperiod aktualiserat frågor som berör hur Svenska kyrkan kan växa och återta mark i det svenska samhället.

I dag står vi i en ny missionssituation, där kunskapen om kristen tro tyvärr också är på väg ner på ett radikalt sätt även bland den inhemska befolkningen. Därför har vi motionerat om bland annat Alphakurser i Svenska kyrkan, strategi för start av skolor i Svenska kyrkans regi och nystart av scout- och idrottsverksamhet för att skapa fler kontaktytor med både pojkar och flickor.

I kyrkomötet förordar vi en balanserad inställning i de konflikter som finns i Mellanöstern. Man får aldrig tappa bort den historiska bakgrunden och den särskilda roll det judiska folket spelar i frälsningshistorien.

Vi vill att Svenska kyrkan på ett betydligt starkare sätt än hittills engagerar sig för förföljda kristna.

Tragedin i lastbilen följden av en kollapsad människosyn

Ledare Vi har hört liknande sorgliga berättelser förr. Den här gången slutade den i minst 50 döda kroppar... torsdag 30/6 00:10

Hitta någon att plocka upp

Inför söndag Det var en dag kring jul för ett antal år sedan som vi kom åkande i centrala Lidköping. Det var... torsdag 30/6 00:00

KD öppnar nu för att ändra om abort i sitt principprogram

Politik. Kristdemokraterna kan komma att ändra i sitt principprogram där man förespråkar att rätten till liv... torsdag 30/6 10:00

Problematisk respons på skjutningen i Oslo

Ledare Helgens masskjutning i Oslo var en tragedi med två döda och många skadade i vad som framstår som... torsdag 30/6 00:00

Det Brittiska Palestinamandatet firar 100 år – men britterna svek judarna

Israelkommentar Om bara några veckor, den tjugofjärde juli, uppmärksammas en viktig märkesdag i den israeliska... torsdag 30/6 00:00

Svensk abortdebatt beskrivs som irrationell och omogen

Politik. Riksdagspartiernas reaktioner på USA:s begränsning av aborträtten får nu skarp kritik av... torsdag 30/6 07:00

Vår nykorade nationalfjäril har fått vind i seglen

Natur. Den långlivade citronfjärilen är på frammarsch i Sverige – framför allt bryter den ny mark längst... torsdag 30/6 04:00

Senaste nytt

    Regeringen avgår – en utvärdering och en varning

    Israelkrönika Israel går mot nyval, för femte gången på tre år. Och även om parlamentet, Knesset, i skrivande...
    Följ Världen idag i sociala medier