Ni är världens ljus. En stad som ligger på ett berg kan inte döljas.
Matteusevangeliet 5:14

Världen idag

Inte ett ord från Eneroth om kyrkans viktigaste uppgifter

Att reducera, eller osynliggöra, Svenska kyrkans uppdrag till förmån för framhävandet av vissa politiska ideologier och sekulära samhällsparoller är detsamma som att förfuska ledamotskapet i kyrkomötet, skriver Bengt Olof Dike i sin slutreplik i debatten om kyrkopolitiken.

Debatt · Publicerad 00:00, 13 jul 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

”Feministisk kyrkopolitik” är en avgjort viktigare ansats i Socialdemokraternas kyrkopolitiska program än markeringen ”kristen kyrkopolitik”, meddelar utan omsvep ordföranden i kyrkomötets S-grupp, Jesper Eneroth (i repliken (22/6) på min tidigare fråga vad som avses med den feministiska parollen) när nästan all tillgänglig statistik om könsfördelningen i Svenska kyrkan vittnar om stark överrepresentation för kvinnor. Kristen kyrkopolitik ”genomsyrar hela det kyrkopolitiska arbetet”, lyder hans skäl.

Men detta märks sannerligen inte i hans vidare utläggning om sakernas tillstånd och när det gäller hans grupps ambitioner för kyrkan. Eneroth nämner inte med ett ord kyrkans viktigaste uppgifter, sammanfattade för dess församlingar sålunda: ”att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva mission och diakoni”.

Vilka förslag för att öka gudstjänstfirandet och stärka undervisningen finns i programmet?

Vad vill gruppledaren göra för att hejda den pågående sekulariseringen i vårt land och hur lyder hans recept för att levandegöra Missionsbefallningen, det dess maning att gå ut och göra alla folk till lärjungar? Om detta, helt avgörande för dem som har valts att företräda Svenska kyrkan och arbeta just för dess uppdrag, platt intet! Visst är det märkligt.

Desto mer lägger Eneroth ut texten om jämställdheten (som ju enligt nämnda statistik är synnerligen väl tillgodosedd i kyrkan), och att feministisk kyrkopolitik även handlar om att ”bryta förlegade tankemönster som definierar vad som är manligt och vad som är kvinnligt” och att det ”i samhället…finns en systematisk underordning mellan könen”. Och så vill han sprida sin ”syn på kvinnors rättigheter i sammanhang där patriarkala strukturer råder”.

Lägg därtill hans smått olustiga attityd mot präster, vilka av samvetsskäl inte kan viga samkönade par. Han skriver det inte rakt ut, men man kan ana vad han vill i förlängningen.

Om S-gruppledaren anser att denna, från samhällsdebatten sedan flera tagna katalog, tillhör Svenska kyrkans huvuduppgift i motsats till de verkliga och ovan citerade, är det han och inte undertecknad som har problem med gudsbilden. Kan Eneroth inte skilja mellan huvudsak och bisak, mellan sin roll som viktig företrädare för kyrkan å ena sidan och debattör för den demokratiska socialismen å den andra? Då är det dags att även plocka fram – utöver Kyrkoordningen – Svenska kyrkans viktiga lärodokument, där de centrala är Bibeln, psalmboken, evangelieboken och kyrkohandboken. För inte vill han väl tala med dubbla tungor, som hans företrädare som gruppledare ­ Olle Burell ­  gjorde när denne ställde sig bakom kyrkomötesbeslutet att driva friskolor men i rollen som skolborgarråd i Stockholm drev den rakt motsatta linjen att förbjuda sådana?

Att reducera, eller osynliggöra, Svenska kyrkans uppdrag till förmån för framhävandet av vissa politiska ideologier och sekulära samhällsparoller är detsamma som att förfuska ledamotskapet i kyrkomötet. Varje företrädares stol förpliktar dess innehavare att alltid ha för ögonen att ”kristen kyrkopolitik genomsyrar hela det kyrkopolitiska arbetet”, för att tala med just Jesper Eneroth. Han bör noga begrunda sina ord.

Eneroth nämner inte med ett ord kyrkans viktigaste uppgifter, sammanfattade för dess församlingar sålunda: 'att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva mission och diakoni'.

Visa respekt för dem som väljer bort vaccination mot covid-19

Ledare Obligatorisk vaccinering mot covid-19 för alla invånare och vaccinkrav för alla som vill ha ett... torsdag 5/8 00:10

Vi behöver mycket kärlek ur stammen för att vara Guds träd tillsammans.

Inför söndag I juli var jag med på missionsbåten Shalom i Kalmarsund under några fantastiska dagar med sol,... torsdag 5/8 00:00

Pilgrimsvandring är på frammarsch i Sverige

Samhälle. Människan har i alla tider vandrat till heliga platser. Det är något som får oss att ge oss iväg i... torsdag 5/8 05:00
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier