Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

Ett svärd kommer att gå genom svensk kristenhet under 2021

2021 blir ett avgörande år då svärdet (Guds ord) kommer att gå igenom mitt och ditt liv, skriver Anders Gerdmar, och knyter an till ett Guds tilltal som han upplevt. Det stolta landet och den stolta kristenhet som tror att ”vi har det” kommer att få ödmjuka sig, menar han.

Debatt · Publicerad 00:00, 30 dec 2020
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Det var en märklig morgon 2018.

Jag vaknar klockan fyra och kan inte sova och upplever en stark maning att be. Jag upplever förkrosselse och ett behov av omvändelse, för mig själv, men inte bara för mig själv utan för Sverige. Efter ett par timmar, medan morgonrodnaden går upp, fortsätter jag att be och upplever en stark maning att Herren vill tala (ja, han gör det fortfarande; 1 Kor 12:1; 14:39).

Jag får tag på papper och penna och orden flödar snabbt. Du som läser får själv pröva om det är guld eller trä, hö och strå. Jag återger delar här:

”Jag ska komma, men inte som religionen tänker, som ett tillägg, som en möjlighet eller som en option. Nej, jag ska bryta ner innan jag bygger upp. Mitt Ord, mitt heliga, skarpa och allt genomträngande Ord, ska först komma och det ska krossa klippor. Mitt ord ska komma – och det ska vara som en eld i dina ben, som en eld som du inte kan släcka …

För ni har haltat på båda sidor och ni har mer och mer älskat världen, älskat det som syns och hörs och det som smakar och känns, ja, långt mer än mig. Och den avgudadyrkan, ja, den dyrkan av världen och dess vägar, som ni praktiserar är en styggelse för mig och ett massivt hinder.

Därför måste ni omvända er från världens vägar, omvända er i säck och aska, gråta, ja, gråta vid mina portar, gråta och jämra er över att ni har korsfäst Sonen, ja, gråta och jämra er. För se, jag har givit honom, jag har givit honom, jag har givit honom fritt och för intet till en kristenhet som inte bryr sig, som inte söker mig och mina vägar. 

Därför ska jag låta mitt svärd gå, ja, mitt svärd gå, rakt igenom svensk kristenhet och rakt igenom er och jag ska inte stanna förrän ropen hörs, förrän ropen hörs från mitt folk.” 

Hur förhåller vi oss till Guds ord, som är ett svärd? Ordet åtskiljer ett ytligt religiöst väsende, en gudstjänst som klarar sig utan den helige Ande, och äkta tillbedjan. Ordets svärd går rakt genom kristenheten och sedan 2018 har delningen blivit allt tydligare.

Samfund öppnar för syndig sexuell livsstil och upplösning av det livslånga äktenskapet mellan en man och en kvinna, och hör inte Guds inträngande ifrågasättande av skilsmässa, sambo och homosexuell utlevnad, utan till och med hånar det som ”underlivsfrågor”. Vilka ord vi än hittar på för att komma ifrån Guds heliga vilja dömer han i alla fall i enlighet med sitt Ord. 

Världens väsende har trängt djupt in i kyrkorna. Den ohyggliga frukten av den sexuella revolutionen, med över hundra aborter per dag, samlar en blodskuld över Sverige.   

Svärdet går när det gäller troheten mot Guds ord. Den är ingen akademisk fråga utan en andlig. Vi skulle upprätta trons lydnad, men om blivande predikanter får lära sig tvivla på Ordet, formas framtida generationer av olydnad för Guds vilja. 

Elden har på många håll där bönen varit brinnande slocknat på altaret. Var är den uthålliga och intensiva bönen för ett folk där alla utom några få procent dör utan en frälsande tro och går förlorade?  

Gud är fortfarande en helig Gud och hans vrede över synd och ogudaktighet har inte upphört (Rom 1:18, 26–32), tvärtom ser vi nu tecken på dom.

Svärdet kommer att tränga djupare och valet blir tydligare 2021. Gud manar oss att söka honom, att välja väg nu.  

Det bli inte lätt och från dem i Kristi kropp som ser läget (1 Krön 12:32) kommer en ”nödbön” att stiga upp, det som översätts ”åkallan” (1 Tim 2:1), men som vi inte vetat vad det betyder. Denna nödbön, detta rop, kan vända Guds ansikte till Sverige igen. Det stolta landet och den stolta kristenhet som tror att ”vi har det”, fastän ”eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken” (Upp 3:17), kommer att få ödmjuka sig.  

Men det finns en väg. Medan jag bad såg jag morgonrodnaden komma (Hos 6:3) och upplevde Herren säga: 

”Sedan, säger Herren, kommer min uppgång, sedan kommer min uppgång – sedan, säger Herren, kommer min uppgång och stark är den, stark, obarmhärtigt stark och klar. Men mitt i detta ska ni finna mig som den gode herden, som den som förbinder såren och som helar, för att standarden än en gång ska höjas över landet, över sjöarna, över fälten, ja, över det folk som verkligen söker mitt ansikte, ja, som verkligen söker mig och mitt ansiktes närvaro.

Så var inte oroliga, jag ska komma över er som ett vårregn som vattnar, och när jorden vattnas ska skörden komma, ja, skörden kommer då på ett sätt som landet aldrig har sett, som landet aldrig tidigare har sett. 

Så, sök – sök, sök, sök mitt ansikte och ni ska bli mättade, ja, era barn och era unga ska bli mättade, för de har sett Herren Sebaot.” 

Som sagt: du får pröva detta inför Herren. Jag kan bara säga: ”Herre, låt det bli väckelse, och börja med mig.” 

2021 blir ett avgörande år, då svärdet går igenom mitt och ditt liv. Får det göra det, så finns det en väg.

Vilka ord vi än hittar på för att komma ifrån Guds heliga vilja dömer han i alla fall i enlighet med sitt Ord.

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Deltagare brast ut i lovsång när konferens bombhotades

USA. Ett bombhot tvingade en kristen konferens i USA att avbrytas. Deltagarna evakuerades till ett... onsdag 27/9 13:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00