Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: kristenhet

Svensk kristenhet måste bli enig i fråga om bibeltrohet

Det finns en fundamental princip för alla Guds barn i världen, oavsett nationalitet och social... tisdag 1/9 00:00

Guds ord och trons lydnad

Tankebyggnader som reser sig mot kunskapen om Gud (del 2/3). I dag missbrukar vi ofta talet om Guds kärlek till försvar för det som är ont i Guds ögon, därför... torsdag 30/1 08:00

"I kyrkan är allt tillåtet"

Medan samhället i stort går åt ett mer prydare håll, går kyrkan tvärt-emot. Det menar... fredag 1/7 07:45

Kristenheten är lösningen, KD

Det finns en ambivalens i relationerna mellan Kristdemokraterna och kristenheten. Det parti som ska... fredag 1/7 07:15
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier