Jesus sade än en gång till dem: ”Frid vare med er! Som Fadern har sänt mig sänder jag er.”
Johannesevangeliet 20:21

Världen idag

Artiklar om: Pingst

Inför 2021 ber jag om en fördjupad förståelse av pingsten.

Den senaste tiden har personer oberoende av varandra påmint mig om ett seminarium som jag höll på... torsdag 31/12 13:00
E-tidning
Senaste magasinen
Följ Världen idag i sociala medier