Pingstmöte

Uppmuntran och gemenskap präglar Pingst ledarsamlingar

Pingst Ledare hålls på tre platser i landet, i helgen var flera hundra personer samlade i Jönköping.

Omkring 1 500 ledare inom svensk pingströrelse samlas på tre platser i landet för att inspireras och utrustas i sina uppdrag.

– Vi behöver de här samlingarna i det läge vi nu befinner oss i, säger Richard Svensson, verksamhetsledare för Pingst Församling.

Publicerad Uppdaterad

Två av samlingarna har redan hållits, en i Umeå den 11 november och en i Jönköping i helgen som gick. Kommande helg arrangeras också en träff i Örebro. 

Sammanlagt handlar det enligt Richard Svensson om cirka 1 500 ledare från pingstförsamlingar runt om i landet som deltar. 

– Vi tycker att det har varit bra uppslutning och en väldigt fin atmosfär och ton. Det finns en genuin Gudslängtan och ett fokus på lovsången och tillbedjan och att be för varandra, i kombination med undervisning som varit profetisk och uppmuntrande.

Pingströrelsen i Sverige skakades om nyligen då Daniel Alm, föreståndare för Pingst FFS, avgick efter anklagelser om maktmissbruk med inslag av sexuell karaktär. 

I en sådan tid är det av stort värde att mötas och be för varandra, menar Richard Svensson. 

– Pingströrelsen är på en bra plats. Ute i de lokala församlingarna är det jättemycket gott som pågår. Samtidigt är vi som rörelse i en situation som skapat sorg och att det sker goda saker förminskar inte, och får inte förminska det som skett och tragiken i det, säger han. 

Under ledardagarna medverkar förutom Richard Svensson också tillförordnade föreståndaren för Pingst FFS Pelle Hörnmark samt Marie-Louise Nilsson och Carl-Henric Jaktlund från Alpha Sverige. 

Temat för årets ledardagar är ”Det stora i det lilla”. 

”Vad betyder en hand på en axel och några ord av bön till Herren? Ett personligt bemötande med värme, en liten grupp med dynamik, en mentorsrelation som ger ömsesidig utveckling eller ett uppdrag som fokuseras. Kan det kan hända mycket i det som ibland verkar litet?”, skriver man på sin hemsida. 

De här mötesplatserna är viktiga för att se att man är del av något större.

Richard Svensson

Förutom gemensamma samlingar erbjuds också mindre seminarier i olika ämnen, tid för gemenskap och så kallad Q&A; en frågestund där alla möjliga frågor från de närvarande välkomnas. 

Richard Svensson säger att han upplever att det finns en tro och förväntan bland pingstledarna. 

– De här mötesplatserna är viktiga för att se att man är del av något större, att bygga ”vi:et”S som rörelse och att få möta Gud och människor och bli inspirerade.

Powered by Labrador CMS