Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Utvecklingen mot en helt digital valuta går framåt med stormsteg. Cirka 150 centralbanker i världen utvärderar den här möjligheten, länder som representerar cirka 90 procent av världens totala BNP, skriver ledarskribenten. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Kontantlöshet och digital valuta kan bli hot mot troendes frihet

Ledare · Publicerad 00:10, 10 jan 2023

kulturdebatt i dagens tidning skriver Björn Eriksson, tidigare rikspolischef, om det utanförskap och den sårbarhet vi utsätter vår befolkning för om vi helt överger kontanter som betalningsmedel i våra transfereringssystem. I händelse av krig, cyberattacker eller andra kriser skulle det få ödesdigra konsekvenser, menar Eriksson. 

Och hans varningar bör tas på allvar. Här handlar det om att bejaka positiv teknisk utveckling men aldrig till den grad att människans grundläggande fri- och rättigheter sätts ur spel. 

Vi har som mänsklighet gått från byteshandel till att handla med mynt, vars värde avgjordes av dess innehåll av ädelmetaller, till att vi handlat med sedlar som backades upp av guldreserver. Sedan länge använder vi det som kallas för Fiat-pengar, där pengarnas värde backas upp av trovärdigheten hos en centralbank. Detta system inkluderar alltjämt fysiska pengar, men själva betalningarna sker redan nu i väldigt hög grad elektroniskt.

Samtidigt går utvecklingen mot en helt digital valuta nu framåt med stormsteg. Cirka 150 centralbanker i världen utvärderar den här möjligheten, länder som representerar cirka 90 procent av världens totala BNP. 

En digital valuta skulle vara enkel och bekväm för både företag och privatkonsumenter. Men här finns också en baksida som man behöver vara vaksam över. En totalitär regim skulle exempelvis kunna strypa de ekonomiska möjligheterna för sina medborgare om de uttrycker en för regimen obehaglig åsikt.

Detta fick vi ett litet smakprov på under de i grunden fredliga kanadensiska protesterna mot covidrestriktioner under namnet Freedom Convoy 2022. Det fick myndigheterna att frysa bankkonton hos dem som protesterade och hos personer som gav ekonomiskt stöd till lastbilschaufförerna.  

Även i andra västländer, som USA, har vi börjat se tendenser till kontroll av enskilda medborgares ekonomiska möjligheter. Ett exempel är systemet ESG, som används som måttstock för hur ”moraliskt” ett företag anses vara. Men systemet är förrädiskt och företaget Hobby Lobby, vars ägare är kristna, har fått problem att försäkra sitt bolag då de inte vill skriva in abort som social rättighet för sina anställda.

Med en ny digital valuta som ges ut av centralbanker, så kallad CBDC (central bank digital currency), kommer varje transaktion att vara spårbar i samma ögonblick som den äger rum. Vem som köper vad, av vem och för hur stor summa skulle kunna spåras. I ett scenario där till exempel aborträtten blivit grundlag, vilket nu är aktuellt i Sverige, skulle en gåva till en prolife-organisation kunna spåras. Om abortmotstånd skulle bli bli olagligt går det att se vilka medborgare som har dessa ”kriminella” åsikter. 

Vi som kristna, och som tror på den uppenbarelse Johannes fick i Bibelns sista bok, vet var det kommer att sluta. Ett globalt system där alla tvingas bära ”ett märke på högra handen eller på pannan, så att ingen får vare sig köpa eller sälja något, utom den som är märkt med vilddjurets namn eller dess namns tal” (Upp 13:16-17).

Mycket tyder på att denna tid – det vill säga tiden för Jesu återkomst – närmar sig, och här behöver vi som troende agera nyktert. Med vishet och förstånd. Det gör vi genom att fortsätta verka för ett gott samhälle där vi står emot farlig globalisering och kontrollsamhälle.

Samtidigt växlar vi upp vårt uppdrag med att sprida den ”valuta” som aldrig kommer att förlora sitt värde: evangeliet om Jesus Kristus till varje människa och till hela vår generation.

I ett scenario där till exempel aborträtten blivit grundlag, vilket nu är aktuellt i Sverige, skulle en gåva till en prolife-organisation kunna spåras.

Låt oss be om den helige Andes gåvor och kraft

Ledare Vi har nyligen firat pingst, och traditionellt har detta varit en konferenshelg i Sveriges... torsdag 1/6 00:10

Guds kraft okänd för många

Ledare TV4:s succéserie ”Det okända” sändes i 25 säsonger mellan 2004 och 2019. Temat för serien var... torsdag 1/6 00:00