Stor frid har de som älskar din undervisning, inget kan få dem på fall.
Psaltaren 119:165

Världen idag

Det sekulära och avkristnade samhället verkar ändå ha nått vägs ände, menar Stefan Swärd. När livet riktigt krisar går man hellre till en kyrka än till en ateistisk samtalsgrupp. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman/SvD/TT

Andlig förnyelse i ett andligt tufft klimat

Ledare · Publicerad 00:00, 16 nov 2019

En fråga och en debatt som ständigt engagerar kristna är frågan om väckelse och andlig förnyelse.

Det finns många ord för att beskriva andliga förändringar. Ett akademiskt klingande ord är att vi lever i ett postsekulärt samhälle. Påkristning i stället för avkristning har lanserats. Ofta har det spekulerats i ökat intresse för andlighet och kristen tro. När kändisar blir kristna och offentligt går ut med sitt vittnesbörd brukar detta ofta tolkas bland kristna som ett tecken på ett andligt uppvaknande.

Samtidigt konstateras att de internationella mätningarna visar att Sverige är världsledande när det gäller att vara sekulärt, med bristande gudstro och aktiv andlighet. Jämför man Sverige och USA har det varit, och är, enorma skillnader, och andelen aktiva kristna bland befolkningen har varit, och är, cirka tio gånger fler bland amerikaner än bland svenskar.

Amerikanska mätningar visar dock att det kristna engagemanget är på kraftig nedgång i USA, framför allt i den unga generationen.

Jag tror att trenderna är inte helt entydiga, och det finns strömningar som går i olika riktningar.

Vi måste erkänna att det är ett tufft andligt klimat i Sverige. All statistik visar att det är betydligt mindre andel av befolkningen som besöker Svenska kyrkans gudstjänster i dag i jämförelse med för hundra år sedan. Det är betydligt färre som är medlemmar i en frikyrka i dag än för hundra år sedan.

Trots att vi kristna ständigt söker efter öppningar och ljus i mörkret, måste man konstatera att den breda majoriteten i Sverige är ateister, agnostiker eller religiöst ganska likgiltiga.

Min praktiska erfarenhet av praktisk mission och evangelisation på lokal nivå visar att det är få människor som är aktivt intresserade av kristen tro och den verksamhet vi bedriver i våra församlingar. Överlag bedriver kyrkorna i Sverige verksamhet för de redan frälsta.

Vi måste också erkänna att det andliga intresset är ganska svalt hos den breda allmänheten. Det beror inte på att vi i kyrkorna har för dåliga metoder eller gör saker och ting fel; det beror helt enkelt på att tro och andlighet inte står högt i kurs bland majoriteten av svenskar.

Bilden är dock inte nattsvart. Bland de utrikes födda finns mycket högre nivå av andlighet och gudstro. Den omfattande invandringen har förändrat bilden i positiv riktning. En annan aspekt av invandringen är att islam kraftigt har ökat i Sverige.

Det finns också en oroande tendens över att invandrare som kommer till Sverige som brinnande kristna drabbas av svensk sekularisering och materialism efter en del år i Sverige.

Samtidigt har det sekulära och avkristnade samhället nått vägs ände. De grundläggande svaren på de djupaste livsfrågorna får man inte svar på. När livet riktigt krisar går man hellre till en kyrka än till en ateistisk samtalsgrupp. Man behöver komma ihåg att prognosen 1960 var att kristendomen skulle vara utdöd i Sverige inom 50 år. Den profetian har inte gått i uppfyllelse.

Det må vara hårt eller öppet, sekulärt eller postsekulärt, väckelse på gång eller hårt andligt klimat – Jesus är densamme. Hans löften står fast. Han har lovat att svara på sitt folks böner.

Lösningen finns inte i lagstiftning, lösningen finns inte i politiken. Lösningen finns inte heller i hur vi kristna organiserar oss. Vårt enda hopp och möjlighet är Kristus. Han är kyrkans herre, stjärna och medelpunkt.

Utmaningen är att be till Gud om arbetare till skörden. Den är mogen. Som kristna ska vi inte gripas av missmod och vanmakt. Låt oss i stället uppfyllas av tro och den helige Ande!

Man behöver komma ihåg att prognosen 1960 var att kristendomen skulle vara utdöd i Sverige inom 50 år. Den profetian har inte gått i uppfyllelse.

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen. Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra onsdag 12/8 00:00

Putin: Ryssland har godkänt coronavaccin

Pandemi. Rysslands hälsodepartement har godkänt världens första vaccin mot coronaviruset efter mindre än två... tisdag 11/8 14:37

Räcker det inte att bara vara en god människa?

Mot väggen Varför måste man tro på Gud – räcker det inte bara med att vara en god människa? /Sandra