Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Vi i EFK vill samtala med öppna biblar tillsammans i svåra frågor

Vi är övertygade om att det finns en god väg framåt när vi tillsammans läser Guds ord, ber och lyssnar till Andens tilltal, och därför välkomnar vi den fortsätta processen tillsammans med alla i EFK. Det skriver Linalie Newman, Ingemar Forss och Rickard Hultmar från EFK som ett svar till Olof Edsingers ledare i Världen idag.

Debatt · Publicerad 07:00, 11 maj 2022
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

I Världen idag i torsdags (5/5) lyfte Olof Edsinger ett utifrånperspektiv på den process kring frågan om samkönade relationer som pågår i EFK. Processen pågår på flera plan: i den arbetsgrupp som tillsatts för att bearbeta frågan, i processdagar tillsammans med rörelsen och förhoppningsvis i de enskilda församlingarna.

Syftet är att belysa frågan om samkönade relationer, etiskt och teologiskt, på vår teologiska grund som evangelikal, baptistisk, karismatisk och missionell. Proces­sen kommer att resultera i en rapport till rörelsen vid representantskapsmötet 2023.

Eftersom vi är en baptistisk rörelse, vars högsta beslutande organ är kongressen, så startade processen där med en motion. Motionen antogs av kongressen som uppmanade styrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle bearbeta frågan. Arbetsgruppen består därför av 20 personer som speglar bredden i vår rörelse. Där finns teologer, pastorer och vanliga medlemmar.

I arbetsgruppen finns det också olika åsikter och ingångar i frågan om samkönade relationer, precis som det gör i rörelsen i stort.

Arbetsgruppen ska alltså inte ses som ett läroämbete som kommer att leverera en lösning på frågan, utan just som en arbetsgrupp som hjälper vår rörelse att belysa frågan.

I motionen stod det också att processen skulle ske tillsammans med rörelsen. Därför bjuder arbetsgruppen in till både digitala uppsamlingsmöten och processdagar. Vi är övertygade om att vi behöver vara i samma rum får att få till goda samtal om svåra teologiska frågor.

Vi har därför valt att inte föra debatten eller processen i Dagen, Världen idag eller sociala medier. Alla som är medlemmar i EFK är i stället varmt välkomna till våra processdagar.

Edsinger ifrågasätter ”den totala frånvaron av ställningstaganden” och ”den konkreta teologin”, samt skriver om ”antydningarnas och det underförståddas makt” när han recenserar materialet från denna samtalsdag. Han påpekar samtidigt att det är naturligt att ett samtalsmaterial har ett öppet förhållningssätt.

Det är just ett öppet förhållningssätt vi eftersträvat för att olika synsätt ska komma fram, vilket vi tycker är viktigt om vi ska kunna belysa frågorna. Vi har helt enkelt valt att inte prata om allt samtidigt, och de frågor, påståenden och teologiska argument som framfördes inför och på processdagen ska ses just som ett underlag för samtal.

Vi anser att det blir direkt missvisande att klippa ut valda delar ur materialet från en av fyra processdagar. Allt måste ses i en helhet och är i en pågående process. Det är just därför vi inte öppet publicerar arbetsmaterialet utan sänder det endast till alla våra församlingar. Hela materialet kommer ut först om ett år, och då kommer det vara tillgängligt för alla.

Vi vill vara en rörelse som är bra på att samtala om svåra frågor. I god baptistisk anda vill vi med öppna biblar tillsammans söka förstå mer av vad Guds ord säger till oss i dag genom denna process. För att kunna samtala behöver vi våga ställa frågor som utmanar.

Men hur skulle vi kunna samtala om frågorna inte ens kan ställas utan att vi blir beskyllda för att tala som Ormen, vilket Edsinger i sin slutkläm retoriskt och underförstått beskyller oss för?

Det är tydligt att detta ämne väcker starka känslor – rädsla för att vi håller på att bli alltmer sekulariserade, sorg över dem som lämnat eller blivit illa behandlade, och oro för vart vi är på väg.

Vi är övertygade att det finns en god väg framåt när vi tillsammans läser Guds ord, ber och lyssnar till Andens tilltal, och därför välkomnar vi den fortsätta processen tillsammans med alla i EFK.

Linalie Newman
missionsdirektor, EFK

Ingemar Forss
missionsdirektor, EFK

Rickard Hultmar
ordförande, EFK

”Alla tiders sånger” från Nashville sänds på TBN Nordic

Tv. Nu sänds hela programserien ”Alla tiders sånger” på den kristna tv-kanalen TBN Nordic, i åtta... söndag 24/9 11:00

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10