Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

Kritik av Israel är inte antisemitism

Rent förtal. Så betecknar här Carl-Henric Grenholm uppgiften i VID 4/5 om att han, i tidningen Broderskap 1971, uttryckt stöd för att utplåna Israel som stat. ”Min kritik riktar sig inte mot judarna som folk utan enbart mot en politisk ideologi”, skriver Grenholm som är professor i etik vid Uppsala universitet.

Debatt · Publicerad 00:00, 19 maj 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Johan Westerholm hävdar i Världen idag den 4 maj att Kyrkornas världsråds generalförsamling i Uppsala 1968 blev startpunkten för en förändringsprocess inom Svenska kyrkan. Ersättningsteologiska processer och Israelfientlighet gjorde möjligt ett närmande mellan Svenska kyrkan och Muslimska brödraskapet.

Westerholm påstår också att jag för 50 år sedan skulle ha hävdat att vi bör stödja palestiniernas målsättning att ”utplåna Israel som stat” och att ”krossa Israel”. Han ger till och med sken av att Broderskapsrörelsen skulle ha menat att judarna är kollektivt ansvariga för Jesu korsfästelse.

Dessa påståenden – som har karaktär av rent förtal – är givetvis helt felaktiga. I rapporten från Kyrkornas världsråds generalförsamling 1968 finns på intet sätt några uttryck för ersättningsteologi eller Israelfientlighet. Däremot innehåller den en genomtänkt teologisk argumentation för att kyrkorna bör bekämpa rasism och stödja arbetet för fred och internationell rättvisa.

Min ståndpunkt om staten Israels politik framgår tydligt i den bok jag publicerade 1972 med Sigbert Axelson om Palestinafrågan och den kristna opinionen. Där riktar vi skarp kritik mot varje form av antisemitism, inte minst den som varit vanlig inom kristna kyrkor (s 85–97).

Därmed tar vi också avstånd från varje form av ersättningsteologi liksom den besynnerliga teologiska idén att judarna skulle ha varit ansvariga för Jesu korsfästelse.

Samtidigt riktar vi kritik mot sionismen som politisk ideologi liksom mot staten Israels politik. Vi avvisar uppfattningen att staten Israel ska vara en rent judisk stat, eftersom vi hävdar att judar och palestinier kan och bör leva tillsammans. På samma sätt som israelerna har rätt att bebo Palestina måste palestiniernas rätt till sitt eget land erkännas.

Vi skriver: ”Vad vi eftersträvar är en lösning som både tillgodoser palestinaarabernas rätt till sitt hemland och judarnas önskan att stanna kvar i sitt nya land, Israel” (s 12).

Detta mål kan i dag bäst uppnås genom en tvåstatslösning med ett självständigt Israel och ett självständigt Palestina. Men detta har givetvis ingenting som helst att göra med varken ersättningsteologi eller antisemitism.

Min kritik riktar sig inte mot judarna som folk utan enbart mot en politisk ideologi, nämligen en sådan sionism som inte respekterar palestiniernas rättigheter. Målet bör helt enkelt vara en fredlig samexistens mellan judar och palestinier.

• Läs mer: Johan Westerholm: Carl-Henric Grenholm tycks ha ändrat uppfattning

Detta har givetvis ingenting som helst att göra med varken ersättningsteologi eller antisemitism.

Journalister från Israel vittnar om hat under fotbolls-VM

Qatar. Israeliska journalister på plats i Qatar för fotbolls-VM vittnar om trakasserier från både... onsdag 7/12 13:00