Ty det är bättre att lida för goda gärningar, om det skulle vara Guds vilja, än att lida för onda gärningar.
1 Petrusbrevet 3:17

Världen idag

”Politisk väckelse” från 1968 banade väg för närmandet

Kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968 blev startpunkten för en förändringsprocess inom statskyrkan. Marxistiskt tänkande och Israelfientlighet gjorde närmandet mellan Svenska kyrkan och Muslimska brödraskapet möjligt, skriver Johan Westerholm.

Kulturserie · Publicerad 00:00, 4 maj 2021

För att förstå attraktionskraften mellan Svenska kyrkan och islamistiska rörelser såsom Muslimska brödraskapet måste klockan vridas tillbaka till 1968 och Kyrkornas världsråds möte i Uppsala, det möte som blev den – om än inte formella så i varje fall faktiska – startpunkten för en förändringsprocess med marxistiskt politiska förtecken.

Processen beskrivs mer ingående i Johan Sundeens bok 68-kyrkan.

Med en kyrka i förändring, där också ersättningsteologiska resonemang och Israel­fientliga idéer gjorde entré på riktigt, kom en idéburen organisation som Svenska kyrkan i gungning.

Det var de faktiska ersättningsteologiska processerna som gjorde närmandet mellan Svenska kyrkan och Muslimska brödraskapet möjligt. En utveckling där kristna symboler tömdes på sitt innehåll och ersattes med något helt annat.

År 1971 menade Carl-Henric Grenholm, i dag professor emeritus i teologi vid Uppsala universitet, i tidskriften Broderskap (Socialdemokraternas sidoorganisation Broderskaparnas tidning): ”Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.”

I Broderskaps studiematerial om Israel ingick, som en annan konsekvens av de ersättningsteologiska resonemangen, material där ”judarna” gjordes kollektivt ansvariga för Jesu korsfästelse, liksom förlängningen att det är de kristna som nu är Guds utvalda folk.

Ytterligare ett exempel är att vägen till Guds rike går genom revolution. Detta kommunicerades av biskop emeritus i Strängnäs stift, Jonas Jonson, som menade att den kinesiska revolutionen visade vägen till Guds rike. Vare sig Grenholm eller Jonson har tagit tillbaka sina kontroversiella uttalanden.

Denna våg av förändring lever kvar än i dag. Dels genom att allt fler kyrkliga företrädare vill bygga om kyrkans rum till att även kunna härbärgera andra religioner genom att ta ner korsen som symbol, och dels genom att den interreligiösa dialogen, som ingår i alla trossamfunds uppdrag, i kyrkans fall tar steget över gränsen till samarbete och anpassning.

Där blir nedtonandet av det kristna budskapet i kyrkorummen bara ett exempel.

Ett annat exempel är hur synen på diakonin förändrades. Diakonen i Equmeniakyrkan och styrelseledamoten i Socialdemokrater för tro och solidaritet (tidigare Broderskaps­rörelsen), Anna Ardin, har föreläst om sin syn på diakonins roll i en framtida kyrka för bland annat Stockholms stift.

Ardins bok Politisk och profetisk diakoni, som fick hyllande omdöme från ärkebiskop emeritus K G Hammar, vill visa vägen till en ny form av kyrka, där teologin trängs undan till förmån för politiska budskap. Det diakonala uppdraget kompletteras med att ”ge de svagaste en röst”, utifrån en socialistisk/marxistisk utgångspunkt.

Ardin drev tillsammans med Joakim Kroksson, miljödiplomerare i Svenska kyrkan, frågan om att profetförklara Greta Thunberg i en debattartikel i Kyrkans tidning 24 april 2019: ”Greta Thunberg är en profet i vår tid.” En tanke som visar förskjutningen från Bibelns teologi till politisk aktivism.

Svenska kyrkan samarbetar även i dag öppet med tre radikaliserande eller radikala miljöer inom ramen för Svenska kyrkans Act-projekt En värld av grannar, där Muslimska brödra­skapets två biståndsorganisationer Muslim Aid och Islamic Relief ingår. Den senare har Ardins kurskamrat från Social­demo­krat­ernas Bommers­viks­akademi, Omar Mustafa, i sin styrelse.

Mustafa var tidigare ordförande för Islamiska förbundet i Sverige, vilket är att betrakta som Muslimska brödraskapets centrala organisatoriska enhet i Sverige.

Men Svenska kyrkan samarbetar även med en tredje islamistisk organisation, Muslim Cultural Heritage Center i London, eller al Manaar-moskén. Denna moské kan bland annat räkna IS-bödeln ”Jihadi John” bland sina medlemmar och räknas som en av Storbritanniens mest radikala islamistiska miljöer.

Den har i sin tur ett nära samarbete med Extinction Rebellion, en militant miljöorganisation som uppträtt tillsammans med Greta Thunberg och som inte utesluter politiska mord och våld för att uppnå vad de anser nödvändiga förändringar för att mota klimatförändringar. Samma Greta Thunberg som Ardin och Kroksson ville profetförklara.

Extinction Rebellion tilldelades även Martin Luther King-priset 2020, ett pris som delas ut av Equmeniakyrkan, Kristna Fredsrörelsen och Sveriges kristna råd.

68-kyrkan lade grunden för ett möte mellan Svenska kyrkan och islamismens marxistiska ideologier. Där ser Svenska kyrkan nu ut att ta steget från dialog till anpassning.

Fotnot: Se Hotspots program med Johan Westerholm om Muslimska brödraskapet här

Palestinierna önskar utplåna Israel som stat, vill helt krossa Israel. Detta är helt riktigt – och det är en målsättning vi bör stödja.

Sydstatsbaptisterna tappade en halv miljoner medlemmar

USA. Medlemsantalet i USA:s största protestantiska samfund, de så kallade sydstatsbaptisterna, har nu... lördag 27/5 19:00

Att följa Jesus Kristus innebär att förneka sig själv

Gästledare Paulus bekännelse i Galaterbrevets femte kapitel, vers 24, är en bekännelse för alla Jesu... lördag 27/5 00:10

Övergångsställen i regnbågsfärger restaureras inte

Hbtq. RFSL Uppsala är besvikna över att två bortnötta cykelövergångsställen i regnbågsfärger inte ska... lördag 27/5 16:00

Vattenfall sänker avgifter med miljardbelopp

Ekonomi. Vattenfall drar ned elnätsavgiften med i snitt 34 procent – motsvarande 1,1 miljarder kronor – från... lördag 27/5 13:00

Lärdomar av utfallen mot Ungern

Ledare I osedvanligt explicita och övertydliga ordalag förklarade i veckan Ungerns premiärminister Viktor... lördag 27/5 00:00