Nej, liksom han som har kallat er är helig ska också ni vara heliga i allt ni gör. Det står ju skrivet: Ni ska vara heliga, för jag är helig.
1 Petrusbrevet 1:15-16

Världen idag

Adam och Evas historicitet är faktiskt ingen liten sak

Om man förnekar att 1 Mosebok 1–3 handlar om verkliga händelser skadar det tron på Bibelns tillförlitlighet, inte bara när det gäller dessa kapitel utan Bibeln i stort, menar teologen Anders Gerdmar, med anledning av den pågående debatten om huruvida vissa personer i Bibeln är historiska eller enbart mytiska.

Debatt · Publicerad 12:01, 30 jan 2017
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Den senaste tiden har frågan om huruvida Adam och Eva är historiska personer varit uppe till debatt, främst mellan Stefan Swärd och läraren i Gamla testamentet vid Örebro teologiska högskola, David Willgren. Den sistnämnde har beskrivit berättelsen om Adam och Eva som myt eller teologisk fiktion, och säger: ”I dagsläget skulle jag luta åt att det inte nödvändigtvis måste ha funnits en Adam och Eva.”

Undertecknad och Skandinavisk teologisk högskolas lärare i Gamla testamentet, doktor Ingrid Faro, som är expert på 1 Mosebok, har som svar på detta uttryckt att Adam och Evas historicitet är absolut grundläggande för Bibeln, frälsningshistorien och Nya testamentets budskap. Vi tror detta utifrån texternas karaktär och bejakar Bibelns vittnesbörd att 1 Mosebok 1–3 beskriver ett historiskt skeende.

I dessa kapitel beskrivs hur människan skapas till Guds avbild, hur Gud skapade manligt-kvinnligt och Adam och Eva, hur syndafallet gick till och var satan kom in i bilden, och hur Gud instiftade äktenskapet. I texten får vi dessutom den första profetian om att ”kvinnans säd ska söndertrampa Ormens huvud”.

Om man förnekar att 1 Mosebok 1–3 handlar om verkliga händelser skadar det tron på Bibelns tillförlitlighet, inte bara när det gäller dessa kapitel utan Bibeln i stort. I sin tur påverkar detta hela den kristna teologin, just för att man underminerar tron på Bibeln. Det är som att ta bort varpen i en väv som går från 1 Mosebok till Uppenbarelseboken.

Som teologer lever vi i skärningspunkten mellan en akademisk tradition, som i Sverige ofta utgår från att Bibeln inte är sann, och den kristna församlingens bibeltro. Den brottningen är inte alltid lätt, men jag tror det är både nödvändigt och möjligt att göra det som skett i främst England och USA.

Där började man bygga konservativa, evangelikala teologiska institutioner med hög akademisk klass i kombination med en överlåtelse till Guds ord, som svar på bibelkritiken. En annan front var en kristendom som menar att man kan bortse från sanningsfrågorna och som tolkade Bibeln på ett enbart karismatiskt eller lite ytligt sätt.

Utifrån sådana institutioner har det vuxit fram en både konservativ och högklassig bibelvetenskap.

Jag tror det är avgörande för Sveriges framtid att bygga fristående teologiska institutioner, som är beredda att ta striden för Guds ord och där man använder sina intellektuella gåvor till att göra det. Det behövs välutbildade och skarpa teologer, men det kräver tid och uthållighet att få fram dem. Här behöver församlingen vara beredd att både be och offra för framtiden.

För vad kostar det då att ifrågasätta ett fundament som berättelser om Adam och Eva? Oändligt mycket, eftersom Bibeln är grunden för den kristna tron. Om man inte säger att 1 Mosebok 1–3 berättar en historisk berättelse, utan är mytisk, får det stora konsekvenser. Både för judisk-kristen tro och mänskligt liv.

Här finns grunden för människovärdet. Finns det ett absolut människovärde – att både tiggaren, åldringen, den ofödde och den prostituerade är skapade till Guds avbild? Orden att Gud skapade människan till sin avbild är det starkaste skyddet för människans värde och värdighet, mot all rovdrift.

Här får vi veta hur synden kom in i världen. Har det skett ett syndafall, eller är det bara myt? Eller är det en i efterhand konstruerad (etiologisk) berättelse för att försöka förklara det onda?

Här behandlas frågan om det finns en personlig ond makt, som kunde fresta både den förste och den siste Adam. Är det så, eller handlar det bara om from fiktion?

Här får vi hjälp att förstå manligt och kvinnligt. Det står ju att Gud skapade man och kvinna – ”manligt/kvinnligt”. Finns det manligt och kvinnligt, eller bara hen – det vill säga, är en könskonstruktivistisk syn förenlig med biblisk tro?

Här finns grunden för äktenskap mellan man och kvinna. Är äktenskapet mellan en man och en kvinna instiftat av Gud, som en del av hans skapelseordning, eller är andra kombinationer av två – eller fler – partners lika förenliga med biblisk tro?

I Moseböckerna får vi dessutom del av de tio buden, fundamentet för mänsklig samlevnad: Gavs de verkligen av Gud på detta märkliga sätt, eller är de mänskliga produkter?

Det är alltså dessa saker som står på spel när man ser Adam och Eva som mytiska personer. Deras historicitet – att de är verkliga historiska personer – är värt att strida för. Den kristna tron är byggd på verkliga händelser i historien.

Annars är vår tro en bluff, och då är vi de ömkligaste av människor.

För vad kostar det då att ifrågasätta ett fundament som berättelser om Adam och Eva? Oändligt mycket, eftersom Bibeln är grunden för den kristna tron.

Styrräntan höjs på nytt – så mycket dyrare blir ditt bolån

Ekonomi. Torsdagens nya räntehöjning gräver ännu djupare hål i hushållens plånböcker. Ökade bolånekostnader... fredag 22/9 22:00

Kristersson: Vi är mitt i extrem våldsvåg

Kriminaliteten. Flera utomstående tros ha blivit offer när två personer sköts ihjäl på en pub i Sandviken. – Det är... fredag 22/9 18:17

Många bär ansvar för Sveriges resa från Bullerby till barnsoldater

Ledare Våld, sprängningar, skjutningar och regelrätta avrättningar fortsätter att plåga Sverige. Det... fredag 22/9 00:10