Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Barns sexualitet ska inte exploateras

Våra barn och ungdomar förtjänar respekt för sin sexuella integritet.

Opinion · Publicerad 09:10, 2 okt 2013

Riksförbundet för sexuell upplysning, RFSU, bemöter i dagens tidning kritiken som ledare från flera kristna samfunds ungdomsverksamheter riktat mot organisationens skolmaterial. Hans Olsson, sakkunnig på RFSU, försöker bortförklara kritiken och vill ge en bild av att materialet inte alls är så sexfixerat som det faktiskt är. Det håller tyvärr inte.
RFSU:s film "Sex på kartan" eller deras senaste material "Sex i skolan" talar sitt tydliga språk. Barnen ska lära sig 20 olika tekniker att ha sex på. På bildlektionerna lära sig om "sagofigurers utseende utifrån ett hbtq-perspektiv". Biologin ska handla om "transsexualitet, intersexualitet och queer" och "konsumtion av pornografi i lusthöjande syfte". Fysiklektionerna ska ta upp hur hållbar en kondom är och kemilektionerna "hur ämnen i glidmedel och hudkrämer påverkar kondomens hållbarhet."
Varför ska svenska barn behöva matas med sexuella bilder och behöva känna på kondomer och prata om sex på nästintill alla lektioner? Vilken arbetsplats skulle tillåta att chefen krävde av de anställda att berätta om sin sexualitet och prova på kondomer på arbetstid?

Sex- och samlevnadsundervisningens innehåll i skolan får inte utsätta barn och ungdomar för material eller inslag som kan upplevas stötande eller kränkande eller som utgör pornografi och psykologiskt våld. Den får inte heller medföra ökade fysiska eller psykologiska risker för barnen, genom undanhållande av vetenskapliga fakta, bland annat gällande fysiska och psykiska risker med tidig sexdebut, många sexualpartners eller abort. Hur stämmer detta med RFSU:s material?
Enligt läroplanen för grundskolan ska utbildningen vila på saklighet och allsidighet och vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Alla föräldrar ska med förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Undervisningen och utbildningen ska dessutom överensstämma med föräldrarnas religiösa och filosofiska övertygelse. Stämmer RFSU:s material överens med föräldrarnas värdegrund?

Det finns även en kommersiell aspekt av RFSU:s material. RFSU AB tjänar stora pengar på sin kondomförsäljning och RFSU har därför ett starkt vinstintresse i att komma in så tidigt som möjligt i den svenska skolan. Vilka andra kommersiella produkter får marknadsföras så ensidigt i skolan som RFSU:s?
Enligt den stora sexundersökningen UngKAB09  är det största kunskapsbehovet bland unga i dag inom relationsområdet. Ungefär hälften av de unga säger att de behöver mer kunskap om hur man får en relation att fungera bra. Den av regeringen tillsatta Framtidskommissionen skriver i en rapport att en av vår tids stora utmaningar är att uppmuntra till hållbara relationer. De har störst betydelse för vår hälsa, livskvalitet och våra chanser att lyckas i livet.
Våra barn och ungdomar behöver bättre relationskunskap och verktyg för emotionell intelligens, starkare självkänsla och ansvarstagande. De förtjänar respekt för sin sexuella integritet och ska inte exploateras på det sätt som RFSU vill genomdriva.

Ruth Nordström
twitter.com/ruthnordstrom

Hon läste Staksets bok – kom till tro på Gud

Vittnesbörd. En av dem som kommit till tro genom Sebastian Staksets bok är Linda Eriksson. Hon hade alltid lidit av ångest och tyckte att livet var meningslöst,...

Valdeltagandet avgör inriktning

Israelkommentar Det är uppenbart att valdeltagandet avgör valen i demokratiska nationer, men i Israel är procentandelen som röstar särskilt avgörande. Detta beror på...

Väktare sätts in efter prideuppståndelse

Sölvesborg. Väktare sätts in i Sölvesborgs kommunhus efter uppståndelsen kring kommunens stopp för användning av prideflaggan. Kommunchefen Lars Ericsson anser...