Tag på er hela Guds vapenrustning, så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp.
Efesierbrevet 6:11

Världen idag

Vaccinpionjär kritisk till massvaccinering

Han är positiv till vaccin och är en av pionjärerna bakom utvecklingen av mRNA-vaccinen. Ändå är Robert Malone kritisk till massvaccination och vaccination av barn mot covid-19. ”Överdriven” vaccination leder till att viruset triggas till att mutera, menar han.

Infektionsläkaren Björn Olsen tror dock inte att det är vare sig de vaccinerade eller ovaccinerade som driver virusmutationerna.

Nyheter · Publicerad 08:00, 28 dec 2021

Robert Malone är en pionjär inom utvecklingen av den mRNA-teknologi som används i flera vaccin mot covid-19. Han har själv haft covid, är dubbelvaccinerad, har arbetat med vaccinutveckling och är generellt sett för vaccin. Trots detta ägnar han just nu en stor del av sin tid åt att informera om de risker han ser med mRNA-vaccinen.

Malone anser inte att massvaccinering är ett sätt att få slut på pandemin och han invänder starkt mot obligatorisk vaccinering, dels av etiska skäl, dels för att vi enligt honom saknar data att stödja en sådan policy på.

Han är för vaccinering av äldre och riskgrupper, men han menar att ”överdriven” vaccinering av människor ”som egentligen inte behöver det” driver viruset att mutera för att undkomma vaccinet. Detta leder i sin tur till att vaccinets effektivitet minskar.

En person som framfört liknande farhågor är den svenska immunologen och virologen Ann-Cathrin Engwall, doktor i molekylär cellbiologi. Hon skapade debatt redan 2009 när hon kritiserade massvaccineringen mot svininfluensan och hon har samma inställning när det gäller covid-19.

I en intervju på Youtube säger hon, precis som Malone, att ju fler som vaccinerar sig, desto högre blir trycket på att vaccinresistenta virus utvecklas.

Deras ståndpunkt stöds till viss del av WHO, som häromdagen varnade för att fler vaccindoser i rika länder inte kommer att stoppa pandemin. I stället gör påfyllnadsdoserna att fattigare länder blir utan vaccin, vilket enligt Världshälsoorganisationen gör att viruset får större möjligheter att spridas och mutera.

Överläkaren Björn Olsen är professor i infektionsmedicin och pandemiforskare vid Uppsala universitet. I motsats till Robert Malone och Ann-Cathrin Engwall tror inte Olsen att det främst är de vaccinerade som driver på nya virusmutationer, men inte heller de ovaccinerade.

– Virusmutanter kan smita undan om vi har en väldigt hög vaccinationstäckning, men det är snarare personer med nedtryckt immunförsvar som driver detta, exempelvis obehandlade hiv-patienter i Afrika och Sydostasien, säger han till Världen idag.

Olsen förklarar att virus kan cirkulera i flera månader bland dessa personer och att mutationer då är oundvikliga.

Ann-Cathrin Engwall talar vidare om hur viktigt det är att barn får ”träna” sitt immunsystem och bygga upp ett eget immunförsvar mot covid, eftersom det hela tiden kommer nya varianter. Den naturliga immuniteten är överlägsen vaccinimmuniteten och de personer som har haft en covid-infektion har ingen nytta av att vaccinera sig, menar hon.

Att barn skulle vaccinera sig för att skydda sköra äldre är också ett konstigt sätt att resonera, särskilt med tanke på risken för biverkningar av vaccinet, tycker Ann-Cathrin Engwall.

Hon talar om risken för hjärt-kärlproblem hos unga människor och att man dessutom har sett många fall av menstruationsrubbningar.

Även Robert Malone menar att det kan finnas hälsorisker med att vaccinera barn mot covid-19. I en video hävdar han att de spikeproteiner som kroppen börjar producera efter vaccination kan ge skador på barns hjärna, nervsystem, hjärta, blodkärl samt förändringar i immunsystem och reproduktionsorgan.

Ytterligare en anledning till att låta bli att vaccinera friska barn, är enligt Robert Malone att mRNA-tekniken inte har testats tillräckligt.

– Vi behöver minst fem års testning innan vi verkligen kan förstå riskerna, säger han.

Björn Olsen tror å sin sida inte att det är några problem med att vaccinera barn från fem års ålder, som flera länder börjat göra. Samtidigt säger han att detta inte är helt utvärderat ännu.

– De länder som gör det kommer att bidra med data som visar om det är helt säkert eller inte, säger han.

Även när det gäller risken för reproduktionsskador har vi för lite data för att kunna säga något, förklarar han. Men ännu har man enligt Björn Olsen inte sett några övertygande data som skulle motivera ett stopp för vaccinering från fem års ålder.

– Men vid minsta tecken på svåra biverkningar kommer vaccinet att stoppas, säger han.

– Vi vet inte heller det fulla spektrat av vilka symptom viruset ger hos barn. Plötsligt dyker det upp barn som har långvariga besvär efter en covid-infektion.

När det gäller hjärtmuskelinflammation menar Olsen att risken för detta är betydligt högre vid långvariga virusinfektioner än efter vaccination och att den inflammation man ser efter vaccination oftast är godartad.

När det gäller de nedstängningar vi har sett under pandemin påpekar Ann-Cathrin Engwall att det inte är bra att hålla sig undan andra människor under en längre tid. Om vi inte utsätts för smittämnen uppdateras nämligen inte kroppens immunförsvar och vi riskerar att bli mycket sjukare i andra infektioner, säger hon.

Den som redan har gått igenom en covid-infektion har också större risk att få skador av vaccinet, anser hon.

Björn Olsen håller med om att vi behöver utsättas för infektioner under livets gång, men han håller inte med om att vaccinet gör mer skada än nytta för dem som gått igenom en covid-infektion.

– Det boostar upp immunförsvaret och ger en mycket högre nivå av antikroppar, säger han.

Ann-Cathrin Engwall hävdar att det inte finns någon medicinsk nytta med vare sig vaccinpass eller vaccintvång, utan att det främst handlar om politiska beslut. De vaccinerade sprider ju lika mycket smitta som de ovaccinerade, enligt henne. Denna hållning delas av Malone.

De vaccinerade kanske blir mindre sjuka, men då är risken i stället att de känner sig friska och sprider viruset till andra, menar han.

Björn Olsen är av en annan åsikt.

– Man kan diskutera nyttan. Vaccinerade kan absolut sprida covid, speciellt omikronvarianten som smiter undan vaccinskyddet. Ändå är det nog så att ovaccinerade utsöndrar mer virus, sannolikt även av den nya varianten, tror Björn Olsen.

Vi behöver minst fem års testning innan vi verkligen kan förstå riskerna.

Etablissemanget är inte tillfreds förrän kyrkan sjunger med

Ledare I en kommersialiserad och mediedriven tid råder förenklingar och polarisering. Högt röstläge,... lördag 3/6 00:10

Första Barbie-dockan med Downs syndrom har lanserats

Docklansering. För en tid sedan lanserade leksakstillverkaren Mattel historiens första Barbie-docka med... måndag 5/6 15:00

Ett sörjande Israel fortsätter kämpa

Israelkrönika Och så måste Israel åter igen begrava 19- och 20-åringar. Tre soldater, med livslust och drömmar,... tisdag 6/6 00:00