Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Artiklar om: mutationer

Vilken roll spelar Gud i den teistiska evolutionen?

Teistisk evolution (del 5/7). Slutsatserna kring hur alla livsformer blev till skiljer sig åt bland dem som tror att Gud skapade... tisdag 28/2 00:00

Teori förklarar artvariation – men inte dess ursprung

Skapelsetro (del 6/8). Inom ramen för ”Tredje vägens evolutionsbiologi” går det att hitta åtminstone fjorton(!) olika... tisdag 11/10 00:00

Teori om självorganisation kan inte förklara hur allt uppstod

Skapelsetro (del 5/8). Vad handlar egentligen ”Tredje vägens evolutionsbiologi” om? I denna artikel ska vi titta lite... tisdag 4/10 00:00

Därför kan mänskligheten inte ha existerat mer än några tusen år

Skapelsetro (del 3/8). Säkert har du hört det naturliga urvalet (selektionen) lovprisas i tv:s naturdokumentärer. Enligt... tisdag 13/9 00:00

Själva fundamentet för den evolutionära tanken saknas

Skapelsetro (del 2/8). Evolutionsteorin handlar delvis om skeenden som går att observera, som till exempel olika... tisdag 30/8 03:00

Biologins vetenskapliga framsteg avslöjar evolutionslärans orimlighet

Evolutionsläran bygger helt och hållet på föresatsen om godartade mutationer. Men mutationer... onsdag 16/3 00:00

Makroevolution saknar bevis

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 2/2). De senaste decenniernas forskning har visat på allvarliga brister i utvecklingsläran. För det... torsdag 20/1 00:00

Makroevolution saknar bevis

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 2/2). De senaste decenniernas forskning har visat på allvarliga brister i utvecklingsläran. För det... tisdag 14/4 08:00
E-tidning