Saliga är de som vandrar i fullkomlighet, som lever efter Herrens undervisning.
Psaltaren 119:1

Världen idag

Artiklar om: mutationer

Teori förklarar artvariation – men inte dess ursprung

Skapelsetro (del 6/8). Inom ramen för ”Tredje vägens evolutionsbiologi” går det att hitta åtminstone fjorton(!) olika... tisdag 11/10 00:00

Teori om självorganisation kan inte förklara hur allt uppstod

Skapelsetro (del 5/8). Vad handlar egentligen ”Tredje vägens evolutionsbiologi” om? I denna artikel ska vi titta lite... tisdag 4/10 00:00

Därför kan mänskligheten inte ha existerat mer än några tusen år

Skapelsetro (del 3/8). Säkert har du hört det naturliga urvalet (selektionen) lovprisas i tv:s naturdokumentärer. Enligt... tisdag 13/9 00:00

Själva fundamentet för den evolutionära tanken saknas

Skapelsetro (del 2/8). Evolutionsteorin handlar delvis om skeenden som går att observera, som till exempel olika... tisdag 30/8 03:00

Biologins vetenskapliga framsteg avslöjar evolutionslärans orimlighet

Evolutionsläran bygger helt och hållet på föresatsen om godartade mutationer. Men mutationer... onsdag 16/3 00:00

Makroevolution saknar bevis

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 2/2). De senaste decenniernas forskning har visat på allvarliga brister i utvecklingsläran. För det... torsdag 20/1 00:00

Makroevolution saknar bevis

Evolutionsteorin i Bibelns och vetenskapens ljus (del 2/2). De senaste decenniernas forskning har visat på allvarliga brister i utvecklingsläran. För det... tisdag 14/4 08:00
E-tidning
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier