Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Vissa tycks se tvång av präster som ett framsteg. Foto: Markko Säävälä/TT

Ropen skalla, tvång ska gälla alla!

Ledare · Publicerad 00:00, 26 aug 2021

Samvetsfriheten, byggd på den kristna trons uppfattning om Guds lag nedlagd i människors hjärtan, har varit ett fundament i västerländsk civilisation långt före demokratins genombrott.

Samvetsfriheten slås fast i FN-konven­tionen om de mänskliga rättigheterna och i Europa­konventionen. Den är en grund för demokrati, mänsklig frihet och värdighet.

Det är när det personliga ansvaret kvävs som stora övergrepp kan begås.

Men i dag ses inte samvetsfriheten som något som bör värnas, utan tvärtom utplånas. Barnmorskor ska tvingas utföra aborter mot sitt samvete. Präster ska tvingas acceptera en vigselordning som strider emot kristen äktenskapssyn under tvåtusen år. Från höger till vänster hyllas tvånget som ett mänskligt framsteg.

Att försvara prästers samvetsfrihet hade inte kostat något; antalet samkönade vigslar är ytterst få. Men tolerans och respekt för oliktänkande är glömda begrepp.

I dag är det alltför många som hellre vill utöva makt än försvara friheten. ”Ropen skalla, tvång ska gälla alla.”

Evangeliets utmanande erbjudande är en ny identitet i Kristus

Ledare I centrum av det kristna evangeliet står något som förr brukade beskrivas som det ”saliga bytet”:... onsdag 22/3 00:10

Fler förhandlingar förlänger konflikten

Israelkrönika Mönstret känns välbekant: Precis före den muslimska fastemånaden ramadan organiseras ett regionalt... onsdag 22/3 00:00