Målet med förmaningen är kärlek ur ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro.
Första Timoteusbrevet 1:5

Världen idag

En snedvriden bild av kristen tro och kristet liv skapar en distans för unga när de väl kommer i kontakt med Bibeln, kristna församlingar och individer, skriver Per Ewert. Foto: Henrik Montgomery/TT

Liberalteologi i läroböcker är underbetyg för skola och kristenhet

Ledare · Publicerad 00:10, 7 jan 2022

De som gått i svensk skola under det senaste halvseklet har mött en negativ grundhållning till religion i allmänhet och kristendomen i synnerhet. Detta är väl belagt i många forskningsstudier. En ny studie har nu kommit från tre forskare kopplade till Högskolan i Gävle, där de påvisar en ideologisk styrning också i religionsläroböckernas beskrivning av kristendomen. 

Slutsatserna är inte överraskande, men ger ändå en viktig bekräftelse av en upplevelse som många delar.

Forskarnas huvudpoäng är att högstadiets läroböcker inte visar upp den kristna tron sådan den uppträder bland överlåtna troende inom olika grenar av kyrkoträdet. I stället beskriver läroböckerna en sekulärt influerad liberalteologi – i författarnas ord, en ”’moderniserad’ kristendom, där traditionell kristendom … placerats på avstånd från skolans undervisning och idealbilden av den svenska medborgaren”.

Detta är problematiskt i flera avseenden. Dels för att det inte gör rättvisa åt kristendomen, utan ger eleverna en snedvriden bild av kristen tro och kristet liv. Detta skapar i sin tur en distans för barn och unga när de väl kommer i kontakt med Bibeln, kristna församlingar och individer.

Men de liberala skildringarna skapar också ett tryck på kristenheten. Närhelst en klyfta uppstår mellan beskrivning och verklighet uppstår ett behov av att utjämna denna klyfta. Om läroböcker och andra skildringar av kristendomen konsekvent beskriver en ”idealbild” av en kristendom med sekulariserade ideal skapas ett tryck på ytterligare liberalisering av kristen tro och praktik.

Studiens slutsatser är ett underbetyg åt läroboksförlagen och skolan, när eleverna inte ges en korrekt bild av den kristna tron. Men det är också ett underbetyg åt kristenheten, som tyst har accepterat att en offentlig bild har fått fäste där kristendomen anpassats till en sekulär tradition. Det är inte rimligt att uppväxande generationer får bilden av en kristendom som ber om ursäkt för sig själv, och gör allt den kan för att anpassa sig till sekulära värderingar.

Här finns det all anledning för överlåtna kristna i alla kyrkor och samfund att ta större plats och inte lämna walk over till liberala företrädare.

Historien visar att det är möjligt att förändra värderingarna i ett samhälle. Sekularismen har gjort stora framsteg det senaste seklet, men likafullt är det till stor del kristendomen som har format Sveriges och hela Västerlandets kultur.

Skolan behöver skildra kristendomen sådan den faktiskt är, men kristenheten behöver också frimodigt förmedla den tro de fått att förvalta.  

Journalister från Israel vittnar om hat under fotbolls-VM

Qatar. Israeliska journalister på plats i Qatar för fotbolls-VM vittnar om trakasserier från både... onsdag 7/12 13:00