Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.
Romarbrevet 8:1

Världen idag

En snedvriden bild av kristen tro och kristet liv skapar en distans för unga när de väl kommer i kontakt med Bibeln, kristna församlingar och individer, skriver Per Ewert. Foto: Henrik Montgomery/TT

Liberalteologi i läroböcker är underbetyg för skola och kristenhet

Ledare · Publicerad 00:10, 7 jan 2022

De som gått i svensk skola under det senaste halvseklet har mött en negativ grundhållning till religion i allmänhet och kristendomen i synnerhet. Detta är väl belagt i många forskningsstudier. En ny studie har nu kommit från tre forskare kopplade till Högskolan i Gävle, där de påvisar en ideologisk styrning också i religionsläroböckernas beskrivning av kristendomen. 

Slutsatserna är inte överraskande, men ger ändå en viktig bekräftelse av en upplevelse som många delar.

Forskarnas huvudpoäng är att högstadiets läroböcker inte visar upp den kristna tron sådan den uppträder bland överlåtna troende inom olika grenar av kyrkoträdet. I stället beskriver läroböckerna en sekulärt influerad liberalteologi – i författarnas ord, en ”’moderniserad’ kristendom, där traditionell kristendom … placerats på avstånd från skolans undervisning och idealbilden av den svenska medborgaren”.

Detta är problematiskt i flera avseenden. Dels för att det inte gör rättvisa åt kristendomen, utan ger eleverna en snedvriden bild av kristen tro och kristet liv. Detta skapar i sin tur en distans för barn och unga när de väl kommer i kontakt med Bibeln, kristna församlingar och individer.

Men de liberala skildringarna skapar också ett tryck på kristenheten. Närhelst en klyfta uppstår mellan beskrivning och verklighet uppstår ett behov av att utjämna denna klyfta. Om läroböcker och andra skildringar av kristendomen konsekvent beskriver en ”idealbild” av en kristendom med sekulariserade ideal skapas ett tryck på ytterligare liberalisering av kristen tro och praktik.

Studiens slutsatser är ett underbetyg åt läroboksförlagen och skolan, när eleverna inte ges en korrekt bild av den kristna tron. Men det är också ett underbetyg åt kristenheten, som tyst har accepterat att en offentlig bild har fått fäste där kristendomen anpassats till en sekulär tradition. Det är inte rimligt att uppväxande generationer får bilden av en kristendom som ber om ursäkt för sig själv, och gör allt den kan för att anpassa sig till sekulära värderingar.

Här finns det all anledning för överlåtna kristna i alla kyrkor och samfund att ta större plats och inte lämna walk over till liberala företrädare.

Historien visar att det är möjligt att förändra värderingarna i ett samhälle. Sekularismen har gjort stora framsteg det senaste seklet, men likafullt är det till stor del kristendomen som har format Sveriges och hela Västerlandets kultur.

Skolan behöver skildra kristendomen sådan den faktiskt är, men kristenheten behöver också frimodigt förmedla den tro de fått att förvalta.  

Hotspot om elkrisen blev viralt

TV. Världen idags tv-program Hotspot har blivit viralt efter att avsnittet om en systemhotande elkris... tisdag 28/6 15:00

Abortfrågan handlar om ofödda barns rätt till sin kropp

Ledare I fredags kom så beslutet från USA:s Högsta domstol gällande aborträtten. Det gamla beslutet från... tisdag 28/6 00:10

Undersökning: Få politiker bor i utsatta områden

Förorten. Av de politiker som kandiderar till höstens val är det få som bor i landets mest socioekonomiskt... tisdag 28/6 12:00

Artikel om hbtq och Pingst har lett till intensiv debatt

Hbtq. Världen idags rapportering om kyrkorelaterade hbtq-forums slutna diskussion kring att förändra... tisdag 28/6 10:00

Visdom från en nioårig flicka i Uganda

Ungkrönika Jag kom häromveckan hem från en fantastisk, lite galen missionsresa med min bibelskoleklass i ett... tisdag 28/6 00:00

Hur missionerar vi i världens mest sekulära land?

Gästkrönika Den har naturligtvis sina brister och förklarar inte verkligheten fullödigt, men sedan resultatet... tisdag 28/6 00:00

Sorgegudstjänst hölls för offren i masskjutningen i Oslo

Norge. På söndagen slöt Osloborna upp i en sorgegudstjänst i stadens domkyrka efter helgens terrordåd där... tisdag 28/6 07:00

Kommer vi att känna igen varandra i himlen?

Mot väggen I Bibeln står det ju att vi i himlen kommer att vara som änglarna (Matt 22:30). Betyder det att vi...

Gärna blomsterkrans – men spola nubben i slasken

Andakter av Carl-Erik Sahlberg. Midsommarhelgen närmar sig och därmed den ljusaste tiden och den ljusaste natten på året. Nu sitter...
Följ Världen idag i sociala medier