Ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud.
Jakobsbrevet 4:4

Världen idag

Artiklar om: liberalteologi

Den troendes lojalitet är inte mot samfund utan mot Herden

Vem äger egentligen den kristna människan? Enligt bibeln är vi ”köpta till ett högt pris”... fredag 17/2 00:10

Är nöden en väg till nåden?

”Herren har sak med landets inbyggare, eftersom ingen sanning och ingen kärlek och ingen Guds... tisdag 11/10 00:00

En anpassning till samtiden drar inte fler till kristen tro

Sommaren går in för landning och semesterfirare återvänder hem. Skolor och arbetsplatser förbereder... tisdag 9/8 00:00

Liberalteologi i läroböcker är underbetyg för skola och kristenhet

De som gått i svensk skola under det senaste halvseklet har mött en negativ grundhållning till... fredag 7/1 00:10

Liberalteologin urholkar bibelns gudomliga inspiration

Bibeltro eller bibelkritik (del 2/4). Utifrån bibliskt perspektiv kan man knappast betrakta liberalteologin som kristen, eftersom den... torsdag 8/4 00:00

Östlaestadianerna i konflikt med svenskkyrkliga biskopar

Teologi. Pridemedverkan, kvinnor som präster och liberalteologins utbredning. Det är några av de företeelser... tisdag 3/3 11:00
E-tidning
Senaste avsnitten:
Följ Världen idag i sociala medier