Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

”Coronaviruset är det största hotet mot folkhälsan på många decennier”, sade Stefan Löfven på söndagen, men nämnde inte möjligheten att vända sig till Gud. Foto: Janerik Henriksson/TT

Kan Trump utlysa bön så kan du, Löfven

Ledare · Publicerad 00:00, 17 mar 2020

Utan att det nämndes med ett ord i svensk massmedia genomförde världens mäktigaste nation på söndagen en nationell bönedag mot corona.

”När vi förenas i bön påminns vi om att det inte finns någon börda för tung för Gud att lyfta eller för detta land att bära med hans hjälp”, förklarade president Trump i en deklaration där han uppmanade till allmän förbön för det allvarliga läget.

I en presskonferens på söndagen var det dags för Sveriges statsminister att tala till sitt folk.

”Coronaviruset är det största hotet mot folkhälsan på många decennier”, fastslog han och lämnade viktiga besked om ekonomiskt stöd och förhållningsregler kring hygien etcetera. 

Men någon uppmaning till förbön hördes inte. Såklart. För så gör vi ju inte i det här landet. Vi är rationella, upplysta och har för länge sedan lämnat detta med Gud bakom oss (även om vi råkar ha ett kors i flaggan, en lagstiftning som alltjämt präglas av vårt 1000-åriga kristna arv och där vi älskar sånger som ”O Helga natt”, om det folk som faller ned och glatt hälsar sin frihet).

Men att Stefan Löfven skulle utlysa nationell förbön mot Corona... Nej, hur skulle det se ut. Så gör man inte i S-partiet. Nej, det är just det, landets historiskt statsbärande parti har tillsammans med liberala krafter skapat en situation där blotta tanken på att nämna Gud i ett offentligt sammanhang är omöjlig. Vi har avhänt oss möjligheten att i nödens stund adressera Gud, den tillflykt dit våra fäder i generationer sökt sig utan att be om ursäkt för det. 

Och så var det korset i flaggan. Det står där som ett tecken på att han som skapat kosmos och som enligt Bibeln är ”en tillflykt i nöden, väl beprövad”, har gjort sig tillgänglig för oss. Miljontals människor i vårt eget land och världen över vittnar om hur deras desperata rop till honom ledde till räddning ur helt hopplösa situationer.

Också länder och regeringar har utnyttjat denna möjlighet. Både i nutid, som i fallet USA, och historiskt. 

På lördagen högtidlighöll Finland 80-årsdagen av slutet på det finska vinterkriget. Landet hade då så när blivit slukat av den ryska björnen. I ett mycket kritiskt skede hade statsminister Kyösti Kallio gått ut i radion och uppmanat till nationell förbön.

”Himmelske Fader, se i nåd till vårt folk. Du har skapat oss och älskar oss. Du ser, att vi är i största fara. Därför ber vi Dig; Herre hjälp oss i vår nöd och låt oss inte gå under”, bad han i en skriven bön som är mycket längre och som uttrycker ödmjukhet och ett hjärtligt rop till Gud i namnet Jesus.

Under kriget bads också dagliga böner i den finska riksdagen: ”Herre, förlåt oss våra synder så att du kan beskydda oss”, löd bönen.

Alla begriper att vår statsminister och otaliga andra kloka hjärnor (och goda hjärtan), tillsammans med vårdpersonal och andra nu gör gör sitt yttersta för att lösa corona-krisen. Men människan kommer till korta och våra experter tvingas sitta i tv-rutan och ofta famla efter svaren. Då, om inte förr, är det läge att vända sig till honom, som enligt vår kristna tro, är den levande Guden.

Detta sker redan i många kyrkor, och tänk om också landets högsta politiska ledning skulle gå ut med en uppmaning till nationell förbön för situationen med Coronaviruset. 

Vi vill vädja till dig, Stefan Löfven – kunde Trump så kan du!

Landets historiskt statsbärande parti har tillsammans med liberala krafter skapat en situation där blotta tanken på att nämna Gud i ett offentligt sammanhang är omöjlig.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00