Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Det är välkommet att Skolverket nu föreslår ett tydligare fokus på begrepp som ”ömsesidighet” och att ”respektera andras kroppsliga och personliga integritet” i sitt förslag på ny sex- och samlevnadsundervisning, menar ledarskribent Per Ewert. Foto: Jessica Gow/TT

Hopp om förändring med ny sexualundervisning?

Ledare · Publicerad 00:00, 15 jun 2019

Skolverket lämnade i veckan sitt svar på regeringens uppdrag att förtydliga skolans läroplan kring sex och samlevnad. Med tanke på den normkritiska revolutionen fanns det en befogad bävan inför svaret, men den kan nu följas av en återhållen men lättad suck. Vissa inslag är faktiskt riktigt bra. Samtidigt är det en oundviklig reaktion mot en kultur som halkat snett.

Regeringens uppdrag var att skrivningarna skulle skärpas mot hedersvåld samt den syn på sex som förmedlas via pornografin. Skolverket avstår dock från att skriva in dessa två begrepp, med hänvisning till att de inte passar in i läroplanstext. Deras fullt rimliga poäng tycks vara att hellre arbeta med friskvård, snarare än att bara motverka symptomen. Därför är det välkommet att myndigheten nu föreslår ett tydligare fokus på begrepp som ”ömsesidighet” och att ”respektera andras kroppsliga och personliga integritet”.

Samtidigt visar de två utpekade områdena på baksidorna hos de två relationssyner som det nutida Sverige alltför naivt har omfamnat: dels hyperindividualismen, där inga normer och auktoriteter finns, och vars extremt egocentrerade inställning reflekteras exempelvis i pornografin. Och dels det motsatta diket, främst uttryckt i islam, som i stället utgår från ett överauktoritärt system där framför allt kvinnans frihet stryps.

Dessa två system ger just de konsekvenser som Skolverket nu tycks se behovet av att motverka. Ett gott motvärn mot dessa baksidor hade förstås varit att stå kvar i de värden som läroplanen under 25 år har föreskrivit, och som har sin rot i en kristen etik.

Det är också glädjande att Skolverket nu tar spjärn mot några av den normkritiska rörelsens värsta dumheter. De ersätter begreppet ”normkritik” med ”normmedvetenhet”. Det förra är destruktivt, medan det senare kan vara en god väg att diskutera olika kulturers normer, samtidigt som man står stadigt i sin egen värdegrund.

Ett konkret grepp från Skolverket är att ersätta tidigare könsneutrala benämningar med de mer självklara ”flickor och pojkar, kvinnor och män”. Motiveringen är att detta är mer rimligt utifrån skolans jämställdhetsuppdrag. För hur skulle man kunna arbeta för mer jämställdhet om inga olikheter finns mellan könen?

Det välkända begreppet ”sex och samlevnad” ersätts av ”sexualitet och relationer”. Det är en rimlig förändring. Ännu bättre hade i och för sig varit att ändra på ordens ordning, vilket bland andra Sveriges Kristna Råd föreslog i sitt remissvar. Det hade stärkt signalen att samtal om relationer trots allt är mer aktuella för minderåriga barn än frågor om sex. Men det får ändå ses som positivt att relationer får en mer central roll, vilket ju är det som Sveriges ungdomar saknat mest i nuvarande samlevnadsundervisning.

Men även om Skolverkets ambition är god är det inte självklart att landets elever faktiskt kommer att få möta ett bättre innehåll. Sveriges skolsystem har en unikt stor diskrepans mellan lagtext och verklighet: Läroplanen är tydligt värdeorienterad, men i praktiken har den motsatta, normkritiska agendan tagit över på lärarhögskolor och i läromedel, som i stället rivit ner de värden och normer som läroplanen faktiskt föreskriver. Detta har fått destruktiva följder, allra mest för de enskilda elever som matats med budskapet att allt flyter, allt från relationer till deras egen identitet.

Det här fröet av insikt behöver nu följas upp av en verklig förändring hela vägen ner i det enskilda klassrummet, så att lärare, föräldrar och elever skulle kunna känna sig trygga i att undervisningen om sexualitet och relationer kan möta barn och unga med respekt och integritet.

Det välkända begreppet ”sex och samlevnad” ersätts av ”sexualitet och relationer”. Det är en rimlig förändring. Ännu bättre hade i och för sig varit att ändra på ordens ordning, vilket bland andra Sveriges Kristna Råd föreslog i sitt remissvar.

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Nytt franskt styre ska presenteras på onsdag

Frankrikes regering avgår, meddelar det franska presidentämbetet i ett uttalande. Ersättare till... fredag 3/7 18:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda