Gud, sedan urminnes tid är du min konung, du som utför frälsningsverk på jorden.
Psaltaren 74:12

Världen idag

Gör dig redo att ta emot nästa våg från Gud i vårt land

Ledare · Publicerad 00:10, 21 feb 2023

Dygnet runt i snart två veckor pågår den väckelse som startat i en universitetsaula i Kentucky och som fått även stora nyhetskanaler att rapportera. Unga människor omvänder sig från synd, ber och lovsjunger. Var detta ska sluta vet ingen ännu, men räkna med att många eldar av väckelse kommer att tändas framöver. I USA, men också i Sverige. Det rimmar nämligen väl med det bibliska mönstret: i en tid när mörker övertäcker jorden så kommer Herrens härlighet att manifesteras på ett synligt och påtagligt sätt (Jesaja 60).

Men se upp, risken för att missa Guds besökelsetider är inte obetydlig. Gång på gång, också i vår egen tid, har kristna motarbetat Andens skeenden. I stället för att öppna upp och ta emot den välsignelse Gud velat ge, har man kritiserat. Man har fastnat i yttre detaljer och kastat ut barnet med badvattnet.

Inte sällan är det ”experterna” på väckelse – vi som kanske själva stod mitt i den förra vågen från Gud – som blir de skarpaste kritikerna. Vi tror ju oss veta hur Gud kommer när han kommer. Om det inte ser ut på samma sätt som sist så ratar vi allt. 

Det är väldigt tragiskt. Och väldigt kostsamt för Guds rike. Själva tanken med varje ny våg från himlen, varje nytt Andens regn, är ju att det ska ge ny livsstyrka och vederkvickelse åt Kristi kropp, åt hela Guds församling. Inte bara åt några få. 

Jesus sätter ord på detta tragiska fenomen när han beskriver hur fariséerna hade förkastat den Andens våg som kom genom Johannes döparen. ”Han är besatt av en ond ande”, löd deras dom över Johannes.

De avfärdade också den Andens våg som kom genom Jesus själv. Denna gång med orden: ”Se vilken frossare och drinkare, en vän till publikaner”. 

Jesus drog slutsatsen: ”Ni är som barn som sitter på torget och ropar till varandra: Vi har spelat för er, och ni har inte dansat. Vi har sjungit sorgesånger och ni har inte gråtit”. 
Vad Jesus här beskriver är dessa andliga ledares totala okänslighet, deras oförmåga att urskilja och följa med i Guds Andes växlingar. Kort sagt: de dansar inte i takt med Gud och går därmed miste om vågen av välsignelse från Gud.

Självklart måste varje utbrott av väckelse – varje rörelse med andliga förtecken – prövas noga. Allrahelst i en tid då villfarelser och falska läror kommer att dugga alltmer tätt, enligt Bibelns beskrivning av den sista tiden. 

Inte ens lyfta händer, lovsång och under och tecken är garanter för att en rörelse är genuin. En sund rörelse från Gud måste innehålla både nåd och sanning. Där finns en självklar förkunnelse om omvändelse och förlåtelse och ett tydligt fokus på att lyda Guds ord.

När man prövar ett Andens skeende bör man däremot inte snubbla över yttre fenomen. Att ett visst uttryckssätt eller en viss manifestation inte direkt omnämns i Bibeln behöver inte betyda att skeendet inte är av Gud. Så länge det inte strider mot Guds ord så bör man vara öppen och se till helheten. Att de centrala inslagen är bibliska och att rörelsen i övrigt är sund är avgörande.

Kom också ihåg att Gud inte sällan använder sig av bräckliga redskap, människor med vissa luckor i sina liv men med ett omvänt hjärta. 

Så när nästa våg kommer till din stad, till vårt land, så avvakta med din dom. Pröva anden men använd enbart Guds måttstock. Om det du ser inte strider mot Bibelns ord och anda så öppna dig och ta emot. Prata inte sönder det som Gud gör och kväv inte Andens skeende. Vårt land har inte råd att missa ännu ett Guds nådaregn när det kommer för att ge liv åt vårt land. 

Visst är vi överens om det? Bra. Då gör vi oss redo att dansa i takt med Gud.

Vårt land har inte råd att missa ännu ett Guds nådaregn när det kommer för att ge liv åt vårt land.

Feminiseringen av kyrkan riskerar att stöta bort männen

Gästledare Kyrkorna riskerar att bli en plats där män inte trivs. Redan i dag har många kyrkor färre män än... onsdag 4/10 00:10

Myndigheten varnar: Kriminella gäng startar vårdcentraler

Brott. Den gängrelaterade brottsligheten hittar hela tiden nya områden som man intar. Nu har den grova... onsdag 4/10 07:00

Stunderna som förvandlar oss – i ett nu

Vardagskrönika Ögonen har vant sig vid det mörka efter att ha kikat ut över havet en stund. Natten är vad man... onsdag 4/10 00:00