Herre, upp i himlen räcker din nåd, din trofasthet ända till skyarna.
Psaltaren 36:6

Världen idag

All orsak för väckelsens folk att bli läsare igen

Ledare · Publicerad 00:10, 3 aug 2022

På nätet finns många exempel på texter med syftningsfel: ”Ulla gav en kostym till sin man som hon hade köpt på loppmarknaden”. Det visar vikten av att vara noggrann som avsändare av information. Och noggrannhet är lika viktigt för mottagare av information, i vår avkodning av vad som kommuniceras.

Frågan om tolkning blir extra viktig om det finns en språklig kommunikation från Gud till oss. Som kristna är vår övertygelse att Gud har talat. Bibeln kallas med rätta Guds ord. Det gör frågan om bibeltolkning till en mycket viktig fråga.

Som med all kommunikation måste Bibelns texter läsas i sitt sammanhang. I 1 Korinthierbrevet 15:32 skriver Paulus ”låt oss äta och dricka, ty i morgon ska vi dö” (B2000). Men Paulus manar inte sina läsare att enbart fokusera på njutningen i det här livet. Den som slår upp texten ser att Paulus skriver om uppståndelsens betydelse: ”Om de döda inte uppstår”, då återstår inget annat än den korta njutningen livet i bästa fall bjuder oss innan döden smular sönder allt.

Det finns många lösryckta formuleringar från Bibeln som blivit kulturellt allmängods men utan att någon slår upp texten och undersöker sammanhanget. Ett exempel är Paulus ord i 2 Korinthierbrevet 3:6: ”Bokstaven dödar, men Anden ger liv”. Citatet används ofta som kritik av noggranna bibelstudier och seriös teologi och blir ett frikort förbi utmanande bibeltexter.

Menar Paulus att det skrivna ordet – som består av bokstäver – är något negativt som står i kontrast till Andens nya liv?

I sammanhanget skriver Paulus om tavlor av sten, bokstäver inhuggna i stentavlor och han talar om Mose och en domens tjänst. Det handlar alltså inte om Bibelns texter som sådana. Nej, poängen för Paulus är att det gamla förbundet i sig självt inte har lösningen på människans problem. Lagens tavlor blottlägger vårt problem men kan inte förändra oss. 

I det nya förbundet i Kristus har Anden utgjutits och genom Anden kan vi göras levande. Precis det som profeten Jeremia såg fram emot: ”Jag ska lägga min lag i deras inre och skriva den i deras hjärtan” (Jer 31:33).

Kontrasten hos Paulus handlar alltså inte om Bibelns text kontra Andens frihet, utan den handlar om kontrasten mellan det gamla och det nya förbundet. Den tolkningen stämmer väl med vad vi annars vet om Paulus, nämligen att det inte kan finnas en kontrast mellan Bibeln och Anden eftersom Bibeln är inspirerad av Guds Ande.

Väckelsens folk kallades i tidigare generationer för läsare. Det är hög tid att vi på nytt lever upp till den hedersbetygelsen.

Det finns många lösryckta formuleringar från Bibeln som blivit kulturellt allmängods men utan att någon slår upp texten och undersöker sammanhanget.

26 irakiska medborgare tvångsutvisade från Sverige

Politik. 26 irakiska medborgare har tvångsutvisats från Sverige. Transporten genomfördes under tisdagen,... onsdag 27/9 22:00

När ska polletten trilla ner hos våra teologer och pastorer?

Ledare Tidskriften The Spectator, en brittisk veckotidning med fokus på politik, publicerade förra veckan... onsdag 27/9 00:10

Misstänkt båt var i Sverige före Nord Stream-sabotaget

Nord Stream. Den tyska segelbåten Andromeda misstänks ha använts vid sprängningarna av gasledningarna Nord... onsdag 27/9 19:00

Trefaldighetskyrkan i Arvika utsatt för skadegörelse

Arvika. Trefaldighetskyrkan i Arvika har utsatts för omfattande skadegörelse. Kyrkan är därmed för... onsdag 27/9 16:00

Yom Kippur – en medicin mot offermentalitet

Israelkrönika I går (måndag) inföll Yom Kippur i Israel. Under dagen befann jag mig i Tiberias tillsammans med en... onsdag 27/9 00:00