Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Israels araber – ett olöst problem eller en outnyttjad kapacitet?

Israelkommentar · Publicerad 00:00, 9 okt 2019

Relationen mellan Israels arabiska och judiska befolkning är ett enormt känsligt ämne och har såväl historiska och sociala som politiska orsaker. Det gör att nästan varje debatt om saken går över i dispyter och skyttegravsargumentation.

Det faktum att världssamfundet letar med lupp för att hitta något att anklaga Israel för, gör ämnet än mer infekterat. När det gäller behandlingen av sina arabiska invånare, anklagas inte sällan Israel för rasism – medan den verkliga orsaken har med säkerhet att göra.

Israel grundades med visionen att skapa ett säkert hem för det förföljda judiska folket. De arabiska staterna, inklusive stora delar av lokalbefolkningen i det som blev Israel, var de som med vapen i hand försökte förhindra detta. Och arabiska eller muslimska stater och organisationer är de som fortfarande har Israels utplånande på agendan.

Här ligger dilemmat när det gäller Israels araber. De är israeliska medborgare, och den stora majoriteten av dem skulle aldrig lyfta vapen mot Israel. De ska självklart ha samma rättigheter som alla andra medborgare i landet – något de också har.

Men det betyder inte att de uttrycker samma kärlek till och förståelse för staten som judarna gör. De har inte längtat efter, bett eller kämpat för en judisk stat. Den har påtvingats dem.

När polisen upprättar en polisstation i ”deras” stad och hissar den israeliska flaggan över den, ser därför några av dem detta som en provokation. I Umm el-Fahm kräver de arabiska invånarna till och med att polisstationen läggs ner.

Detta leder i sin tur till funderingar hos den judiska befolkningen – och ökar avståndet mellan de två grupperna.

Problemet multipliceras när israeliska araber involverar sig i terror, något som inte så sällan har skett, med knivdåd, överkörning med traktorer och lastbilar och bruk av skjutvapen. När de arabiska knessetledamöterna dessutom inte fördömer terrorn, utan tvärtom uttrycker sitt stöd för den, blir det svårt för den vanliga israelen att veta hur man ska förhålla sig till den arabiska sektorn.

Precis som i andra länder är det några som blir rasister. Andra sätter sin tilltro till alla de araber som bara vill leva värdiga liv i fred och harmoni och besöker arabiska städer lika självklart som man besöker andra städer.

Men det stora flertalet väljer att bara hålla sig på avstånd; man vet helt enkelt inte vem man kan lita på.

Det faktum att det i Israel finns både judar och araber är en rikedom och en potential för landet. Från judisk sida bör politikerna se till att de lagar som garanterar lika rättigheter verkligen genomförs. Man är tvungen att lägga bort alla signaler om att de israeliska araberna inte är fullvärdiga medborgare.

Arabiska politiker och samhällsledare bör lära sig att deras eget samhälles fel och brister inte kan skyllas på andra (läs: judarna). Man måste lära sig självkritik. Gör man detta, är man på god väg till ett bättre samhälle.

Carola får en egen tv-serie

Julfirande. På första advent är det premiär för Carola Häggkvists första egna tv-serie, Carolas advent. Nu avslöjas hälften av gästartisterna. – Idén kommer från... torsdag 17/10 15:45

Högtiderna ger chans att utforska vårt ursprung

Israelkommentar Analys. De flesta av oss är ganska ovetande om högtiderna som pågår i Israel i dagarna. Man kan prata med allt­ifrån pastorer och teologistuderande till... onsdag 16/10 00:00