Vår nöd, som är kortvarig och väger lätt, bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt.
2 Korintierbrevet 4:17

Världen idag

Samtidigt som republikanerna kan skryta med den mest pro-israeliska regeringen i mannaminne, håller demokraterna på att glida allt längre vänsterut med den påföljd att även stödet för Israel håller på att försvagas, menar skribenten. Foto: AP/TT

Donald Trump eller Joe Biden – vem är bättre för Israel?

Israelkommentar · Publicerad 00:10, 3 sep 2020

Med knappt sextio dagar kvar till det amerikanska presidentvalet påmins jag om ett judiskt skämt, där allt från stora världshändelser till godtyckliga idrottsframgångar kommenterats med frågan: ”Men är det bra för judarna?” Efter att ha levt under förföljelser i årtusenden är det inte konstigt att denna fråga har kommit att prägla just den judiska kulturen. 

I dag kan man skratta gott åt alla olika varianter av detta skämt, men när det gäller det amerikanska presidentvalet är det däremot allvar. USA har sedan andra världskriget stått som den ultimata politiska garanten för det judiska folkets säkerhet. Med en permanent plats i FN:s säkerhetsråd och som den mäktigaste militärmakten i hela världen är det av avgörande betydelse hur just USA:s regering förhåller sig till landet. 

Amerikanernas inställning till staten Israel har länge enat landets befolkning och såväl det Republikanska partiet som Demokraterna har mangrant ställt upp för den judiska staten. 

Men allt är inte längre som förrut. De senaste åren har inställningen till Israel delvis förändrats. Trots att nästan åttio procent av de amerikanska judarna av hävd röstar på Demokraterna, är det tvärt om det Republikanska partiet som blivit Israels bästa bundsförvant. Denna märkliga ekvation kan närmast förklaras med att konservativa kristna i dag visar ett starkare stöd för staten Israel än liberala amerikaner av judisk börd.

De senaste årens polarisering mellan republikaner och demokrater bekymrar såväl den judiska befolkningen i USA som regeringen i Israel. Samtidigt som republikanerna kan skryta med att ha den mest pro-israeliska regeringen i mannaminne, håller det Demokratiska partiet på att glida allt längre vänsterut med den påföljd att även stödet för Israel håller på att försvagas.

Kontrasten kommer speciellt tydligt fram om man jämför demokraternas senaste president, Barack Obama, med den nuvarande republikanska presidenten, Donald Trump. När det stod klart att demokraterna hade förlorat presidentposten till Trump passade Obama på – som en av sina sista politiska åtgärder – att gå emot Israel i FN:s säkerhetsråd genom att vägra använda den amerikanska vetorätten i en starkt kritisk resolution riktad mot Israels bosättningspolitik.

Ifall Israel inte hade agerat och fått stöd av Ryssland kunde slutfacit för Obamas presidentperiod ha blivit mycket värre.

Obamas avsky för Israels premiärminister Netanyahu var ingen hemlighet. När Israels regeringschef gjorde sitt sista besök i Washington för att träffa Obama, tvingades han sitta och vänta på presidenten i en undanskymd vrå i stället för att, som av president Trump, tas emot på röd matta.

Frågar man därför i dag en vanlig israel vem av de två presidentkandidaterna som är bäst för judarna, svarar de antagligen Trump. I en färsk undersökning från januari stödde mycket riktigt en klar majoritet av israelerna Trump. På den direkta frågan om vem av presidentkandidaterna som var bättre för Israel svarade endast 16 procent Biden. Samma inställning ser man även bland ortodoxa judar i USA. Men bland sekulära judar i USA röstar man alltså huvudsakligen demokratiskt. 

De amerikanska judarnas röstningsbeteende har förvånat många valexperter. Trots att de klarar sig ekonomiskt minst lika bra som landets episkopaler (med rötter i Storbritannien), röstar de som puertorikaner. Med andra ord, trots att judarna hör till den grupp som klarar sig bäst i samhället röstar man på samma sätt som de grupper som klarar sig allra sämst. Århundraden av förtryck och utanförskap suddas inte ut på några generationer.

Detta förklarar delvis varför en majoritet av amerikanska judar fortsättningsvis röstar på progressiva demokrater i stället för på den president som bäst står upp för staten Israel.

På samma gång som den senaste årens polarisering mellan demokrater och republikaner försvårar samsynen gällande Israel, hotas även stödet av en ökad alienering mellan judar bosatta i Israel och de judar som bor i USA. När judarna i Israel har sökt sig politiskt högerut har de amerikanska judarna förblivit det Demokratiska partiet trogna.

Men för att besvara den ursprungliga frågan om vem av de två presidentkandidaterna som är bäst för Israel, så kanske svaret blir ”ingendera.” Ett amerikansk stöd för staten Israel bygger nämligen på ett brett samförstånd mellan republikaner och demokrater, där synen på Israel inte ska påverkas av vem som för närvarande sitter i Vita huset.

På samma gång som den senaste årens polarisering mellan demokrater och republikaner försvårar samsynen gällande Israel, hotas även stödet av en ökad alienering mellan judar bosatta i Israel och de judar som bor i USA.

Ännu en temadag om samkönade relationer i EFK

Stockholm. Evangeliska frikyrkans arbete med frågan om samkönade relationer går vidare. Lördagen 1 oktober... måndag 26/9 07:00

Både möjligheter och faror med ett mediedominerat samhälle

Ledare Drottning Elizabeth II symboliserar på flera områden de stora förändringar som skett i västvärlden... lördag 24/9 00:10

Putin trappar upp sitt krig – hur ska vi som kristna tänka?

Ledare I helgen har Vladimir Putin annonserat ”folkomröstningar” i de ockuperade regionerna Luhansk,... fredag 23/9 00:10

Om kristenheten och valresultatet

Ledarkrönika Sverige är i process att få en ny regering. Sådana lägen, när fasta strukturer luckras upp, fogas... torsdag 22/9 00:10

Klimatkamp utan Gud kan skada både samhälle och miljö

Ledare Tolv klimataktivister limmar fast sig själva på E4:an med trafikkaos och livsfara för människor som... torsdag 22/9 00:10

Hemliga dokument får granskas i Trump-utredning

USA. USA:s justitiedepartement får återigen tillåtelse att granska de hemliga dokument som beslagtogs... söndag 25/9 07:00

Därför backar Kyrkornas världsråd i Israelkritiken

Israelkommentar I efterdyningarna av det svenska riksdagsvalet har det noterats att de unga väljarna skiljer sig...
Följ Världen idag i sociala medier