Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat.
Hebreerbrevet 10:36

Världen idag

Replik: ”Skapelsen kan ha skett på olika sätt”

Debatt · Publicerad 00:00, 14 dec 2021
Detta är en opinionstext. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Josef Moensjö skriver att SEA:s, Apologias och Claphaminstitutets resurshemsida  vetenskapochtro.se accepterar evolutionsläran. Det är en förhastad slutsats. Sidan driver nämligen inte någon specifik linje, varken för eller emot evolutionsteorin.

Syftet är däremot att frimodigt argumentera för hur evangelikal kristen tro och vetenskap harmonierar. I frågor där det finns olika uppfattningar bland bibeltroende kristna presenterar vi flera perspektiv. En del texter på sidan har därför även skrivits av medarbetare i Genesis, som Moensjö representerar.

Kristna bör kunna vara grundläggande överens om att evolutionsläran inte motbevisar kristen tro. Däremot finns det olika uppfattningar om varför. Beror det på att evolutionsteorin är undermålig som vetenskaplig teori och därför inte utgör något hot? Eller beror det på att evolutionsteorin är biologivetenskapens bästa teori för stunden, men att den inte nödvändigtvis medför de teologiska och filosofiska konsekvenser som Moensjö tar upp? 

Man kan till exempel öppna för att Gud har använt sig av vissa evolutionsliknande processer, samtidigt som han själv är den som ”bakom kulisserna” har styrt dessa. Där det alltså vare sig är dödande, lidande, sjukdomar eller virusattacker som har avgjort evolutionens utfall.

Säkert finns det fler möjliga slutsatser än dessa. Att med säkerhet slå fast orsaker till lidande och död riskerar i alla fall att bli ett vågspel – både historiskt och i nutid. Om bara en möjlighet får framföras på en resursbank om vetenskap och tro menar vi att resultatet riskerar att bli en otillräcklig apologetik.

Vi hoppas att många – kristna, ateister och sökare – vill ta del av och sprida vår nya resurshemsida. Alla aktörer som vill försvara övertygelsen om en intelligent designer bakom tillvaron är välkomna att kontakta oss för samverkan kring att utveckla och förbättra innehållet ytterligare.

Vi tror att sidan både nu och i framtiden kan bli en viktig resurs för att stärka övertygelsen att en kristen världsbild är den mest hållbara grunden för modern vetenskap.

Olof Edsinger
generalsekreterare för Svenska evangeliska alliansen
Per Ewert
direktor för Claphaminstitutet
Sebastian Ibstedt
mikrobiolog och läkare
Mats Selander
medarbetare i Apologia – Centrum för kristen apologetik
Redaktionsgruppen för resurshemsidan vetenskapochtro.se

Om bara en möjlighet får framföras på en resursbank om vetenskap och tro menar vi att resultatet riskerar att bli en otillräcklig apologetik.

Estonia-filmare får skärpt straff

Brott. Två män i ett filmteam som skickade ner en dykrobot till Estonias vrak får skärpta straff av... onsdag 29/3 21:00

Inte konstigt att Ungern tvekar godkänna Sverige

Ledare Så var det dags för ännu ett pinsamt bakslag för Sverige. Ungern godkände i veckan Finland som... onsdag 29/3 00:10

Nya uppgifter kring Nord Stream-sabotagen

Danmark. Danska, svenska och ryska fartyg befann sig i området där gasledningarna i Östersjön några dagar... onsdag 29/3 15:00

En viktig reform smulas sönder

Israelkrönika Det spelar nästan ingen roll vilken israelisk nyhetssändning man lyssnar till nu för tiden,... onsdag 29/3 00:00