Ett nytt bud ger jag er: att ni ska älska varandra. Så som jag har älskat er ska också ni älska varandra.
Johannesevangeliet 13:34

Världen idag

Mödradödlighet vid illegal abort överdrivs av abortförespråkare

Polen och Malta, två länder med restriktiva abortlagstiftningar, finns i dag bland de länder som har den lägsta mödradödligheten i världen. Det påpekar företrädare för organisationen Människovärde, som menar att felaktig statistik över illegala aborter blivit en strategi bland abortförespråkare.

Debatt · Publicerad 00:00, 10 okt 2020

Internationella dagen för säkra aborter, som inföll nyligen, innehöll de gamla vanliga hyllningarna till fri abort som en ”rättighet” för kvinnor, samt varningar om att tiotusentals kvinnor årligen dör på grund av osäkra aborter.

Detta är inget nytt. Forskaren Malcolm Potts skrev i sin bok Abortion (1977) att alla som vill driva igenom abortlagstiftningar använder sig av argumentet att tusentals kvinnor dör i onödan varje år, fast det faktiska antalet är avsevärt mycket lägre. Hans kollega, läkaren Bernard Nathanson, har medgett att antalet kvinnor som dog av illegala aborter i USA var mellan 200 och 250 per år, medan antalet som i opinionssyfte matades ut till media var 10 000.

Mary Calderone, en tidigare chef för Planned Parenthood, skrev att antalet kvinnor som dog av samtliga aborter 1957 i hela USA var 260 personer. Enligt den amerikanska folkhälsomyndigheten CDC dog 19 kvinnor av illegala och 25 av legala aborter 1973, det vill säga samma år som fri abort infördes i hela USA genom rättsfallet Roe mot Wade.

Vi ser samma sak upprepas i våra dagar när abort ska påtvingas afrikanska länder. Abortorganisationen Ipas har enligt uppgift påstått att ”hundratals” nigerianska kvinnor dör varje dag i osäkra aborter. Det skulle i så fall betyda 73 000 kvinnor per år, om man räknar att 200 personer dör varje dag. Denna siffra överstiger det totala antalet dödsfall i mödradödlighet för Nigeria, som 2017 var 67 000 enligt WHO.

Risken att dö av osäkra aborter är störst i Afrika, enligt WHO, och man menar att restriktiva abortlagstiftningar är en av orsakerna. I västvärlden sjönk emellertid mödradödligheten långt innan fri abort legaliserades. Detta berodde bland annat på tillgång till antibiotika och att teknologi för blodtransfusioner utvecklades.

Polen och Malta, vilka är två länder med restriktiva abortlagstiftningar, finns i dag bland de länder som har den lägsta mödradödligheten i världen. I Chile har mödradödligheten fortsatt att sjunka efter att abort förbjöds 1989.

Dödsfall sker även av lagliga, så kallade säkra aborter, men underrapportering förekommer. Storskaliga undersökningar från Finland, Danmark och USA har alla visat att inte minst självmordsfrekvensen är högst bland kvinnor som gjort abort, jämfört med kvinnor som fött barn.

Att fri abort skulle vara en rättighet för kvinnor blir motsägelsefullt, eftersom de könsselektiva aborterna har orsakat stora kvinno­underskott i delar av världen. Enbart i Indien uppskattas omkring 63 miljoner kvinnor saknas på grund av könsselektiva aborter. I boken Unnatural selection av Mara Hvistendal (2011) anges uppemot 160 miljoner flickor saknade i Asien. En av orsakerna till detta, menar hon, är ultraljudstekniken som möjliggjort att få reda på barnets kön innan födseln.

Europarådets parlamentariska församling har fördömt könsselektiva aborter, men ändå är de fortsättningsvis tillåtna även i Sverige, så också här kan flickor offras i ”aborträttens” namn.

Det förekommer även olika former av tvång som leder till att kvinnor väljer abort. Inte minst vid graviditeter där någon form av fosterskada konstaterats eller bara misstänks upplever föräldrar press från vården att göra abort.

Vi på Människovärde vill öka kunskapen och respekten för de ofödda barnen så att de ses som värdefulla individer med rätt till liv. Vi vill genom våra tre uppdrag – utbildning, opinionsbildning och rådgivning – arbeta för en nollvision för aborter. Vi vill se ett samhälle där barn välkomnas, och där ingen kvinna ska behöva genomgå en abort.

Att fri abort skulle vara en rättighet för kvinnor blir motsägelsefullt, eftersom de könsselektiva aborterna har orsakat stora kvinnounderskott i delar av världen.

Sverige skakas av kvinnomorden

Våld. Inom loppet av tre veckor har fem kvinnor mördats i Sverige. I alla fem fall har män häktats... onsdag 21/4 17:00

Oklara spelregler i tyska striden när Laschet betvingade Söder

Nyhetskommentar De västerländska stormakterna Tyskland och USA visar – i år respektive i fjol – på två vitt skilda... onsdag 21/4 15:09

Ingen väg tillbaka i migrationspolitiken

Ledare Även denna vår har Sveriges migrationspolitik varit en het fråga, och mycket tyder på att den... onsdag 21/4 00:10

Minister: Vi lutade oss på FHM:s bedömningar

Corona. Bristen på skyddsutrustning, den svenska strategin och beslut om restriktioner stod i fokus när... onsdag 21/4 13:30

Israel allt populärare i Europa – men håller trenden?

Israelkommentar Den framgångsrika vaccinerings­kampanjen i Israel och de förbättrade relationerna till arab­världen...
Podcasts
Följ Världen idag i sociala medier