Herre min Gud, många är undren du gjort och tankarna du tänkt för oss. Inget kan liknas vid dig.
Psaltaren 40:6

Världen idag

"Hans ifrågasättande är överraskande"

Debatt · Publicerad 07:30, 29 jun 2011

Ett gott exempel på vad jag tror är en bra förutsättning att bedöma andliga skeenden är rapporten i Apostlagärningarna kapitel elva. Den handlar om en andlig rörelse som startat utan ett godkännande av den kristna kyrkans ledning. En icke "auktoriserad" väckelse. Klokt av ledarna i Jerusalem att inte utan vidare avfärda denna väckelse. De tar reda på vad som är på gång genom att sända Barnabas. Han kom till Antiokia, såg bevisen på Guds nåd och blev glad!

Att de sände honom var ingen tillfällighet, de visste att värderingar sitter i betraktarens öga. De väljer en som var god och fylld av helig Ande och tro. Nödvändiga egenskaperna för rätt andlig bedömning.
Möjligen är jag naiv som ser, att samtidigt som goda kristna traditioner får allt mindre utrymme i det offentliga livet, pågår en andlig rörelse som väcker liv i urkristna traditioner som är äldre än "Den blomstertid nu kommer ..." och gemenskapen mellan kyrkor och samfund växer. Gud ler!
Med "Barnabasögon" ser man också tydligare var den verkliga frontlinjen går för Kyrkans uppdrag.
Det första samtalet i den dialog som kritiseras, offentliggjordes i en artikel som biskop Anders och jag fick publicerad i Svenska Dagbladet. Artikeln i SvD resulterade i ett av de livligaste offentliga samtalen om Jesus som hållits under de senaste årtiondena. Den så kallade "Jesusdebatten" pågick oavbrutet i nästan tre månader i SvD liksom i annan media, inklusive Dagen. Tack och lov kom den inte att handla om katoliker eller pingstvänner utan om vår gemensamme Frälsare och Herre, Jesus Kristus. Att en officiell dialog mellan Katolska kyrkan och pingströrelsen pågick torde därigenom blivit känd – även av "vanliga medlemmar" i Pingst. Att skriva en gemensam bok kom vi på först efteråt!
Vid den tiden dialogen startade var både Medefjord och jag församlingstjänare i Filadelfia i Stockholm, där jag då var pastor och föreståndare. Min uppfattning var att jag hade ett odelat stöd såväl i församling som bland församlingstjänarna. Medefjord hade då inga invändningar och hans ifrågasättande nu många år senare är därför överraskande.

Däremot var det i styrelsen för Pingst – fria församlingar i samverkan, som förslaget om dialogen presenterades och beslöts. Det var i det sammanhanget jag valts att vara pingstförsamlingarnas talesman.
Medefjord hämtar stöd för sitt ifrågasättande av Katolska kyrkan från den unge Lewi Pethrus. Ska man ge rättvisa åt det LP då sa och skrev, bör det sättas in i sitt sammanhang. Dels är den Katolska kyrkan, under den unge LP:s tid, en kyrka i Sverige med stora restriktioner (till exempel var det först 1988 som kloster blev tillåtna i vårt land) och han liksom genera-
tioner av svenskar, både före och efter honom, var helt "skolad" i reformationens förträfflighet. Dels var den unga pingstväckelsen ofta missförstådd och motarbetad, inte minst från de etablerade kyrkorna.
Den mogne Lewi Pethrus var banbrytande för den nya ekumeniska öppen-heten i vårt land. Trots ofta hårt och (i dag) obegripligt motstånd från den egna rörelsen banade han väg för det som många i dag tackar Gud för. Vi talar inte högt om den skamliga behandling han utsattes för av "sina egna" vid Kyrkornas världsråds möte i Uppsala 1968. Tillsammans med David du Plessis, ("Mr Pingst") kom han genom sin närvaro där på kraftig kollisionskurs med inställningen till ekumenik i allmänhet och Kyrkornas världsråd i synnerhet inom pingströrelsen. När han inbjöd media till ett möte mellan honom, du Plessis och representanter från världskyrkomötet och bad att få låna Pingstkyrkan i Uppsala, så svarade de frankt nej! Förmodligen efter att inhämtat stöd från Filadelfia i Stockholm. Detta historiska möte blev dock av, men Petrus fick gå till Missionskyrkan i Uppsala för att låna lokal. Där fanns öppenhet för pingstledaren!

Ett annat exempel är den roll Lewi Pethrus spelade under 1970-talet och den karismatiska förnyelsen. Sedan dess har det pågått ett kontinuerligt närmande mellan pingstväckelsen och de övriga kyrkorna inklusive Katolska kyrkan, i Sverige - såväl som internationellt. LP bejakade mot slutet av sitt liv den ekumeniska kontakten med katoliker, bland annat i samband med konferensen Karisma i Stockholm 1972, och det allkristna mötet i Göteborg samma år, det så kallade G72 – i det mötet fällde också Pethrus yttrandet; "Hade jag varit född i ett katolskt land, skulle jag förmodligen ha varit katolik i dag. Nu föddes jag som baptist..."
Den som vill se kan inte undgå att lägga märke till att det har skett en hel del i rätt riktning sedan medeltiden och till och med efter 1925! Nog kan vi väl konstatera att både andra Vatikankonciliet och den karismatiska förnyelsen, trots alla brister, är ett verk av den helige Ande!

Till sist;
Herren, det är Anden, och där Herrens ande är, där är frihet (2 Kor 3:17).
"Trång är världen och hjärnan vid. Lätt bor tankarna sida vid sida.
Men hårt i rummet stöter tingen samman, där det ena tar plats måste det andra ge vika. Den som inte vill bli fördriven måste själv fördriva, då härskar striden och tingen segrar". Friederich von Schiller

Ny dödshjälpsdebatt efter assisterat självmord

Etik. Den svenska debatten om dödshjälp aktualiserades i tisdags då den dödshjälpsförespråkande läkaren... torsdag 16/7 18:07

Ökad försäljning på Systembolaget

Konsumtion. Coronapandemin har bidragit till att öka Systembolagets försäljning markant. Försäljningsvolymen... torsdag 16/7 14:28

Rapport: Trumps asylpolitik hjälper få förföljda kristna

USA. Rekordfå av världens mest förföljda kristna får asyl i USA, konstaterar en färsk rapport från Open... torsdag 16/7 11:27

John Derneborg: Med stor respekt hade jag förmånen att sitta ner med en åldrad Berthil Paulson

Gästledare När jag var pastor i ett område som kallas Nordmarken i sydvästra Värmland, så var det väldigt... torsdag 16/7 00:10

Palestinier uttalade sig positivt om Israel – greps

Israel. Flera palestinier som nyligen uttryckte sitt stöd för Israels eventuella fulla övertagande av delar... onsdag 15/7 16:23

Kan en kristen bära vapen?

Mot väggen Kan en kristen med gott samvete bära vapen i egenskap av polis eller militär och när så behövs även...

Profetisk rörelse tuktade och befruktade Vineyard

John Wimber och Vineyard i Sverige (del 4/10). Guds helige Ande kom genom profeter med en förnyelsens vind till Vineyardrörelsen. Gud ville fostra...