Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Samhället förändras när väckelsen sprider sig i Brasilien

Fotbollsstjärnor berörs till tårar, prostituerade återfår hoppet och politiker bekänner öppet sin tro. Väckelsen i Brasilien spränger alla gränser, berättar Eduardo Nunes, pastor i Sao Paolo och ledare för evangelisationsrörelsen Dunamis. – Vi har aldrig sett ett sådant momentum i väckelsen, hela samhället är på väg att förändras, säger han.

Reportage · Publicerad 08:00, 10 mar 2020

Världen idag rapporterade nyligen om ”The Send”, en jättemanifestation där tre arenor i landet fylldes med 150 000 personer som lyfte upp Jesus och proklamerade evangeliet. Händelsen är ett uttryck för en stegrande väckelse i landet som de senaste hundra åren starkt påverkats av pingstväckelsen.

Överfulla kyrkor och nyplanterade församlingar är en del av bilden. Dessutom har väckelsen sedan länge rört sig ut ur kyrkorna och intagit gator och torg.

På ett av de stora torgen i huvudstaden Brasil samlas exempelvis kristna varje tisdag för tillbedjan.

– Torget är packat med folk och ungefär 100 nya människor tar emot Jesus varje gång de möts där, säger Eduardo Nunes när Världen idag intervjuar honom på telefon.

Arrangören av dessa möten, ”Céu na terra movement”, skriver på sin hemsida att de under tre år sett uppemot 13 000 människor ge sina liv till Jesus.

Väckelsens kristna tar också med sig sin tro till skolorna och arbetsplatserna. Den rörelse som leds av Eduardo Nunes, Dunamis, har ungefär 400 smågrupper utspridda på landets universitet, enligt Nunes.

– Flera av dem är inte längre små utan består av uppemot 400 personer. Var och en av dessa 400 grupper får leda minst en människa till frälsning varje vecka, berättar Nunes.

I Zion Church, Sao Paolo, den kyrka där han arbetar som pastor, ser man varje vecka mellan 50 och 100 personer ta emot Jesus.

– Jag skämtar inte. Under de senaste fem månaderna har människor gett sina liv till Jesus oavsett vad jag predikat om, säger Eduardo Nunes.

Han berättar att väckelsen växer sig starkare för varje år, att den aldrig varit hetare än just nu.

– En enorm våg med frälsningar har dragit in över landet. Det finns en andlig hunger och vi ser helande och mirakler.

Nunes bryter ned skeendet i Brasilien i tre faser: kyrkans uppvaknande, en massiv våg av frälsningar och samhällets förvandling.

– Vi har sett hur kyrkan vaknat och mängder av människor kommit till tro. Det vi nu är på väg emot är en social reformation, menar den brasilianske pastorn.

– Om vi ber att Guds rike ska komma så måste det också leda till samhällsförvandling, fyller han i.

Vågor av väckelser har drabbat landet tidigare, till exempel för 20 år sedan. Men de ledde, enligt Eduardo Nunes, inte till social reformation, alltså en direkt påverkan på samhället. 

Men det hoppas man att denna andra våg, som startade för ungefär sex år sedan, ska göra.

– En del är på väg att ändras men detta är än så länge bara början på den riktiga väckelsen.

Den framgång man upplever nu är enligt Nunes tidigare generationers förtjänst. De unga bygger vidare på vad fäderna lade grunden till, och det har blivit till en välsignelse över generationsgränserna, menar han.

En effekt av kyrkans uppvaknande är att många unga kristna nu börjar röra sig mot landets inflytelserika positioner. Stämningen är hoppfull, man vill vara med och förändra. I väckelsens mylla spirar också en längtan efter helighet och renhet.

– Kändisar berättar att de nu vill gifta sig eller vänta med sex till äktenskapet. Det är en kraftfull våg av renhet och helighet som jag inte sett tidigare.

Allt detta bärs upp av en fantastisk enhet kyrkorna emellan. Vissa opponerar sig mot det som sker – de nya uttrycken, radikaliteten med mera. Men i stort är kyrkorna enade, enligt Eduardo Nunes.

– Det kanske är en femtedel som opponerar sig och dömer ut oss, men vi välsignar, älskar och ber för dem.

Även om några motsätter sig så är det som pågår i Brasilien, enligt Eduardo Nunes, ett brett skeende. Väckelsen dröjer sig inte kvar i en viss fåra utan sprider sig snabbt vidare bland olika typer av kyrkor och samfund.

– Det sprider sig i landet, olika kyrkor sprider det. Gud väljer ut människor och kyrkor för att bära väckelsens dna till förvandling. Kyrkor överallt bär på väckelsen.

Ungdomar och unga vuxna utgör majoriteten bland dem som kommer till tro. Men man ser en stor variation av människor ansluta sig till rörelsen. Folk från slummen likväl som högt uppsatta parlamentariker eller kända idrottsstjärnor berörs.

Nunes berättar om en evangelisationssatsning de gjorde i ett av Brasiliens största prostitutionsområden i Campinas för två år sedan. Även hit hade ryktet om väckelsen då redan nått.

– Den första damen vi träffade såg på mig och sade: ”Jag känner igen dig.”

– Nej det gör du inte, försäkrade han, generat.

– Är det inte du som predikar på Youtube?

Teamet fick följa med in i huset och när de just skulle be för kvinnan, yttrade Eduardo Nunes en mening som skakade om kvinnans gudsbild rejält. 

– Du har en son som snart kommer att komma till dig med en önskan om att bli forskare, berättade Nunes för henne.

– Hur visste du det? utbrast kvinnan förvånat. Jag har en son som varje gång han kommer hem efter skolan säger just så, berättade hon.

– Jag vet, därför att Jesus älskar dig, svarade Nunes henne.

Teamet fick också be för sonen till en av de andra kvinnorna. Pojken var faderlös och hatade kristna men när de bad fick han för första gången känna Guds kärlek.

– Vi ser ljuset invadera mörkret. Pojken blev pånyttfödd där inne i prostitutionskvarteren.

Nästan varje vecka är Eduardo Nunes och ledningsteamet i Zion Church med om att människor blir helade. Det hör nu för tiden till normaliteten att be för sjuka. Under gudstjänsterna berättar han att den helige Ande får röra sig fritt bland de passionerade tillbedjarna. Det innebär inte att de drar i gång gudstjänsten utan en plan. För Nunes och ledningsteamet är det viktigt att kunna lägga ner sin egen vision när Gud leder dem till något annat.

– Det kan se vilt ut och det är ibland okontrollerat men ”väckelse är rörigt”, citerar Eduardo den kände helandeförkunnaren Randy Clark.

Passionen i tillbedjan ser Eduardo Nunes som en av väckelsens nycklar.

– Passionen här är sällsynt, denna tillbedjan bjuder in Guds närvaro. Där tillbedjan finns, där finns också helande, mirakler och profetior, menar han.

Hoppet har verkligen vaknat och Nunes älskar det han får vara med om. Men i dag, då väckelsen är inne i ett skeende av utsändning, upplever han att Gud kallar honom och hans familj vidare.

– Vi har blivit sända till Portugal för att starta en Dunamis-bas och kyrka där.

Visst känns det jobbigt för honom att lämna landet just nu. Men Eduardo Nunes påminner sig om vad som är hans sanna kärlek.

– Jag älskar väckelse, men jag älskar Jesus mer.

En enorm våg med frälsningar har dragit in över landet. Det finns en andlig hunger och vi ser helande och mirakler.
Om vi ber att Guds rike ska komma så måste det också leda till samhällsförvandling.

Eduardo

Eduardo Nunes är pastor för unga vuxna i Zion Church i Sao Paolo, där han bor med sin fru Kristin och sin son Joshua Brave.

Han är del av ledarskapet för Dunamis-rörelsen och predikar internationellt.

Tidigare var han missionär i Afrika.

I början av februari medverkade han som arrangör och mötesledare under megakonferensen The Send. 

19–26 juli anordnar Dunamis bibelskolan Greenhouse i Nederländerna.

Varje år i oktober arrangerar rörel­sen en Dunamis-konferens med cirka 7 000 deltagare. 

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00