Herrenavskyr falsk våg, full vikt behagar honom. När högfärd kommer följer förakt, men vishet finns hos de ödmjuka.
Ordspråksboken 11:1–2

Världen idag

Grekerna och cyprioterna kan, av naturliga skäl, inte acceptera Turkiets agerande, inte heller EU, som de två länderna har i ryggen. Militär närvaro och marinövningar från båda sidor i konflikten ökar riskerna för en incident, som skulle kunna löpa amok, skriver Lennart Sacrédeus. Foto: IHA/AP/TT

Turkiet hotar skapa lättantändlig krutdurk i östra Medelhavet

Nyhetskommentar · Publicerad 00:00, 10 sep 2020

Dramatiken i östra Medelhavet tilltar. Området där Europa, Mellanöstern/Asien och även Afrika, liksom tre världsreligioner, möts är sedan århundranden tillbaka ömsom en latent, ömsom en öppen krutdurk. 

En grundläggande konflikt består i att turkisk militär sedan sommaren 1974 ockuperar norra delen av Cypern, en dryg tredjedel av den EU-anslutna ön. Men till den hårda turkiska retoriken gentemot den södra grannen – det till invånarantalet hundra gånger mindre och ortodoxt kristna Cypern – fogas nu också närmast krigiska uttalanden från Ankara gentemot den klassiska arvfienden Grekland. Landet utgör en näst intill naturlig skyddsmakt till sin EU-kollega Cypern och styrs liksom Cypern av en kristdemokratisk regering.

Detta gör att omvärlden nu med än större oro ser på utvecklingen i östra Medelhavet, med dess tilltagande risk för militär konflikt.

En vattendelare i konflikten mellan å ena sidan den kristna grekisk/östromska och å andra sidan muslimskt turkisk/osmanska falangen utgörs förstås av årtalet 1453, då de turkiska och muslimska seldjukerna lyckades erövra Konstantinopel (anlagd som Östrom av kejsare Konstantin på 300-talet). Den muslimske härföraren Mehmet red då in med sin häst i världens största kristna kyrka, Hagia Sofia (Heliga vishetens kyrka) och omvandlade den till en moské. 

I samma muslimska härskaranda drev Turkiets nuvarande president, den auktoritäre och islamfrämjande Erdogan, i somras igenom att den 1 500 år gamla kyrkan, vilken i dryga åttio år – sedan beslut fattats av det moderna Turkiets landsfader Kemal Atatürk – fungerat som museum, nu återigen blev muslimskt bönerum och moské.

Efter första världskriget fördrev ungturkarna den grekiska befolkningen i vad som i dag är västra Turkiet. Greker som i årtusenden bott där fördrevs, sköts eller kastades i havet. Grekiska provinser, som till exempel Mysien – med städerna Pergamon och Troja – liksom Lydien – med hamnstäderna Smyrna (numera turkiska Izmir) och Efesos – samt den kyrkohistoriskt viktiga Nicea (numera turkiska Iznik) – plats för kyrkomötet år 325, som gav oss den kristna nicenska trosbekännelsen – tömdes på sin grekiska, kristna befolkning på tidigt 1920-tal.

Turkarna känner sig rent fysiskt instängda med begränsat territorialvatten på grund av grekiska öar och Cypern. Därför vill man nu, med militära maktmedel, utvidga sina geografiska anspråk till havs. Detta även för att kunna provborra och ta i anspråk sannolikt gigantiska naturgasfyndigheter på botten. 

Grekerna och cyprioterna kan, av naturliga skäl, inte acceptera Turkiets agerande, inte heller EU, som de två länderna har i ryggen. Militär närvaro och marinövningar från båda sidor i konflikten ökar riskerna för en incident.

Som ledande makt i Nord­atlant­pakten (Nato) är frågan hur länge USA tillåter Turkiet att uppträda aggressivt mot sin Nato-granne Grekland. Eller gör ett förtäckt stöd till Turkiet från Putins auktoritära Ryssland att president Trump i slutändan inte vågar att agera?

I det senare fallet blir östra Medelhavet oregerbart, öppet för kaos.

Men till den hårda turkiska retoriken gentemot den södra grannen Cypern ... fogas nu också närmast krigiska uttalanden från Ankara gentemot den klassiska arvfienden Grekland.

Tystnad när islamism togs upp i brittisk tv

Storbritannien. När den kände ateisten Richard Dawkins i en intervju får frågor om islamism blir han plötsligt... fredag 31/3 07:00

Hbtq-frågan kommer att splittra många frikyrkor

Ledare Det råder religionsfrihet i Sverige. Det gäller även enskilda pastorers syn på hur Skriftens texter... fredag 31/3 00:10

Varför kristen och evolutionist?

Teistisk evolution (del 7/7). Evolutionshypotesen har ett massivt stöd i dagens kultur, i den akademiska världen, skolan och i... fredag 31/3 00:00

Hockeyn borde ta lärdom av fotbollen

Nyhetskommentar Hällevik, ett gammalt fiskeläge som förvandlats till badort, är en tätort på Listerlandet i... fredag 31/3 00:00