Ingen människa kan bestå genom ondska, men de rättfärdigas rot kan inte rubbas.
Ordspråksboken 12:3

Världen idag

Kristna kvinnor startar upp kvinnligt yrkesnätverk

Ett nystartat kvinnligt yrkesnätverk erbjuder mentorskap och systerskap på kristen grund. Stronger Together, som nätverket heter, ska också stötta utsatta kvinnor. I slutet av förra veckan höll nätverket en lanseringsträff i Stockholm med bland annat grundaren Ruth Nordström.

Nyheter · Publicerad 06:00, 4 feb 2020

Charlotte Ulander, som bor några mil nordväst om Umeå, är en av nätverkets grundare. Hon jobbar sedan flera år tillbaka som hälsoentreprenör och berättar att hon länge haft en dröm om att samla kvinnor med en gemensam kristen värdegrund, med målet att de skulle kunna stötta varandra i sina olika professioner och sammanhang. 

När hon förra året träffade den kristna människorättsjuristen Ruth Nordström, så visade det sig att Nordström hade gått i liknande tankar och redan hade bestämt sig för att starta ett nätverk. 

– Hon frågade om jag ville vara med och starta det här och då sade jag ja på stående fot, säger Charlotte Ulander. 

Medgrundare till Stronger Together är förutom Ulander och Nordström även den senares syster Therese Orlenius, samt kollegan Rebecca Ahlstrand. 

– Vi vill skapa ett forum där vi hjälper varandra att lyckas, säger Ahlstrand. 

– Vi tror att kvinnligt ledarskap är värdefullt och nödvändigt, tillägger Orlenius, som till vardags jobbar i Citykyrkan i Stockholm.

Samtidigt ska nätverket också stötta utsatta kvinnor både i Sverige och utomlands. 

– Vi vill utgöra ett systerskap som på kristen grund gör skillnad för de mest utsatta i vår värld genom stödjande insatser, exempelvis till kvinnor i prostitution och offer för människohandel, beskriver Ruth Nordström. 

Nätverket har även en ”Advisory board”, det vill säga en rådgivargrupp med tio kvinnor. Där ingår även föreläsaren och skribenten Josefine Arenius, projektledaren Jeanette Ingemarsson, som också driver Petrusakademin, och Dèsirée Lyckelind, som jobbar som administratör tillsammans med Nordström och Ahlstrand på Skandinaviska Människorättsjuristerna.

Därtill finns tre internationella medlemmar i rådgivargruppen, som till exempel Debra Boblitt, som är ledarskapscoach och medlem i The International Women´s Forum. 

– Jag kommer att ta med mig min affärserfarenhet, expertis, framgångar och misslyckanden, plus min kristna tro. Jag tror det är rätt tid för det här nätverket att nå andra med det hopp som Jesus ger, förklarar Boblitt. 

Ulander hoppas att nätverket får föra samman en bred skara kvinnor, i olika åldrar och yrken och från olika platser i Sverige, som vill ha stöttning i sitt ledarskap eller i sin profession och ett systerskap på kristen grund. 

– Man kan stötta och hjälpa varandra i drömmen och kampen man står i. Man växer som människa när man får speglas i andra och får del av andras erfarenheter, säger Charlotte Ulander. 

Nätverket kommer att anordna träffar framöver, och den som är intresserad kan hitta mer information på nätverkets hemsida. 

Vi vill vara ett systerskap som på kristen grund gör skillnad för de mest utsatta i vår värld genom stödjande insatser, exempelvis till kvinnor i prostitution och offer för människohandel.

Demonstrationerna handlar om vad vi anser vara demokratiskt

Israelkommentar Folk demonstrerar på gatorna i hela Israel. Varje lördagskväll sedan över en månad är man ute på... torsdag 23/3 00:00