Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Att leda en församling får aldrig vara ett medvindsuppdrag. Det är ett uppdrag för alla säsonger skriver ledaren. Foto: Pixabay

Stabila församlingar med stabila ledare

Ledare · Publicerad 00:00, 23 feb 2019

En avgörande fråga för väckelse, mission och evangelisation i Sverige är kvaliteten på de lokala församlingarna och kyrkorna. Kristus har kallat sin kyrka att vara ett ljus i mörkret, en stad på berget, ett salt i förruttnelsen. Ett dilemma för många församlingar i storstäder inte minst är att man inte är en stad på berget, man är fullständigt okänd för hela närområdet.

Hur väl en organisation fungerar beror i stor utsträckning på dess ledning. Det vet alla som investerar i företag och de som försöker forma effektiva byråkratier, kommuner, organisationer eller politiska församlingar. Det gäller också för kyrkor och lokala församlingar.

Att vara lokal församlingsledare är en stor utmaning och ett fantastiskt förtroende.

Att leda en församling är som att vara kapten på ett oceanfartyg. Ibland får man leda fartyget på lugna vatten, ibland under häftiga stormar. Det krävs ledarskap när man ligger inne i en hamn och när man färdas långväga över oceaner. Ibland handlar ledarskap om att leda under stora förändringar, ibland att skapa fasta rutiner och bygga strukturer. Att bygga kyrkan är inte ett tillfälligt projekt. Det är långsiktigt. Stabila församlingsbyggen håller i längden och överlever grundarens livslängd i generationer. Att leda i en krissituation, och klara av det, är ofta den skola som formar framstående ledare.

Det är ett tufft uppdrag att vara pastor. Församlingen har ett ansvar för sin ledning. Bibeln uppmanar oss att visa uppskattning för våra ledare och ständigt be för dem. Ifrågasatta pastorer hamnar i en omöjlig sits att utöva sitt uppdrag. Det gäller även på samfundsnivån. Vi arbetar i förtroendebranschen i kristna kyrkan, både internt men också gentemot det omgivande samhället. Paulus uppmanade Timoteus att utse församlingsledare med gott anseende utanför kyrkan.

För pastorn och församlingsledaren är kallelsen att älska sin församling och älska sin stad, eller den plats där man finns. Den yttersta grunden för uppdraget är Guds kallelse. För varje kristen tjänare är Gud den yttersta uppdragsgivaren. En församling är inte till för att tillfredsställa ledarens ego eller bekräftelsebehov. Den är till för att ära Gud och för att vara ett andligt hem för sökande människor och de som finner fram till Kristus och en frälsande tro.

Att leda en församling får aldrig vara ett medvindsuppdrag. Det är ett uppdrag för alla säsonger, en församling kan uppleva vår och sommar, men också höst och vinter. Herden behöver stå som en trygg och stabil punkt oavsett säsong.

För varje ledare är en avgörande fråga att bygga team runt omkring sig med olika gåvor och där olika personer kan komplettera varandra. Bibelns mångfald när det gäller tjänster är riktmärket och input från olika gåvor är nödvändigt för att bygga stabila och växande församlingar.

Pastorn och församlingsledningen har som en av sina viktigaste uppgifter att forma församlingens kultur. En av de viktigaste uppgifterna är att forma en församlingsmiljö präglad av tro. Att peka på Guds löften och det faktum att Kristus bor i sin församling, det är detta som skapar tro. Grunden är inte vår egen eller pastorns förmåga utan grunden är Kristus som är huvudet för sin kropp.

En annan utmaning är att skapa en församlingskultur som är välkomnande och som attraherar nya människor. Jesus lärde sina lärjungar att skapa bestående frukt är det övergripande målet. Det handlar om att bygga församlingar som skapar en miljö där människor kommer till tro och formas som lärjungar.

Det handlar om att bygga församlingar som skapar en miljö där människor kommer till tro och formas som lärjungar.

Rätt ska vara rätt om mänskliga rättigheter

Ledare Det talas mycket om mänskliga rättigheter i dag. Det är bra. FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna har precis firat 70 år, och de 30 punkter...