Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar.
Hebreerbrevet 10:24

Världen idag

Midnatt råder i jakten på kristna psalmer

Ledare · Publicerad 17:15, 22 dec 2016

Nyheten om att en skola i Åmål, i samband med sin skolavslutning, klippte och klistrade i den kända psalmen "Nu tändas tusen juleljus" har fått stor spridning. I skrivande stund har över 9 000 personer gillat eller delat Världen idags artikel på Facebook. Tidningen Metros tjänst "viralgranskaren" har granskat den publicering som nättidningen Fria tider gjorde av samma nyhet, där det ska ha påståtts att orsaken till censureringen var att skolan ville anpassa sig till nyanlända elever. Viralgranskaren konstaterar: Att de har gjort en liten ändring i texten stämmer alltså, men det finns ingenting som säger att ändringen skulle vara gjord för att ’anpassa sig till nyanlända elever’.”

Nej, skolan har inte hävdat att ändringen gjordes för att anpassa sig till nyanlända elever. Men däremot har skolledningen skapat ett stort utrymme för spekulationer, genom att skolans rektor inte vill prata med media om händelsen. I stället hänvisar hon till en text på kommunens hemsida, där motiven för agerandet är väldigt luddiga.

I skrivelsen betonas dels att samtliga elever, oberoende av nationalitet och religion, deltog. Skolledningen citerar och hänvisar till skollagens skrivelser om "icke-konfessionalitet" och Skolverkets regler om skolavslutningar i kyrkan. De förklarar sedan varför de bytte utett ord i psalmen, att stjärnan över Betlehem byttes ut mot stjärnan över alla oss. Skolledningen ser detta som "en lovvärd önskan i en minst sagt orolig tid".

Och visst, det kan man ju tycka. Men faktum är att stjärnan ifråga inte bara är en postmodern lyckostjärna i största allmänhet, utan en historiskt lysande stjärna över just Betlehem. Det var där den lyste och det var det textförfattaren ville berätta om. Att i denna historierevisionistiska anda ta sig friheten att ändra på detta är knappast förenligt med skollagens krav på saklighet.

Påståendet att ändringen av psalmen är ”liten” kan man med fog ifrågasätta. Den största redigeringen handlar nämligen inte om utbytet av detta enda ord, utan om att två verser (!) – verserna två och fyra – helt har strukits. Bokstavligen. Och det verkar finnas ett mönster i klippandet och klistrandet. Med kirurgisk precision har varje enskild del som kan kopplas samman med kristen tro avlägsnats. Passager med stjärnor, milda ljus, hopp, frid och jordens mörka rund har skonats från skalpellerna, medan ord som Herren, Jesus Krist, Frälsare och Gud skoningslöst har skurits bort.

Den som studerar det papper som eleverna använde för att öva på psalmen noterar att det tycks som om ordet "Guds" kärleks ljus först har ersatts med "vårt" kärleks ljus, och ”signad” juletid har bytts ut mot "våran" juletid. Man får lätt intrycket av att det blev för många ord som behövde bytas ut, så till sist såg man sig nödgade att stryka hela versen. Och, ja, en och annan hade nog annars frågat sig vem den där "du" är som uppmanas att "sända en stråle blid". Så då fick hela versen slopas.

Hur allt detta har gått till vet vi förstås inte, eftersom skolans rektor inte är pratsugen. Det innebär i sin tur att man krattar manegen för allehanda spekulationer. Och det är väldigt allvarligt, eftersom det göder främlingshat. Men att skolans ledning bara skulle ha blundat och råkat peka på vissa verser och ord, är inte särskilt troligt. Sannolikheten för att varje kristet ord skulle försvinna vid ett sådant förfarande är försvinnande liten. Nej, de har valt och vrakat. Om det handlar om anpassning till vissa grupper, eller om det beror på en övertolkning av skollagen, vet bara skolans ledning.

Riksdagen beslutade i juni att det i samband med avslutningar i kyrkan skulle göras möjligt med undantag från kravet på ”icke-konfessionalitet". Men än har regeringen inte verkställt beslutet. Detta bidrar med stor sannolikhet till att en och annan rektor påvisar denna beröringsskräck för kristet innehåll. De beter sig lite som tomtarna, i en annan för säsongen känd sång – som skolan för övrigt också valde att censurera. Rektorerna tycks precis som tomtarna tassa runt på tå, allt för att inte störa någon: ”Tipp tapp, tipp tapp, tippe-tippe-tipp-tapp, tipp, tipp, tapp."

Midnatt tycks fortsatt råda i frågan. Det behövs med andra ord minst tusen – ocensurerade – juleljus i sammanhanget.

Det verkar finnas ett mönster i klippandet och klistrandet. Med kirurgisk precision har varje enskild del som kan kopplas samman med kristen tro avlägsnats.

Hagia Sofia kan åter bli moské – domstol ska avgöra

Turkiet. Det turkiska Statsrådet meddelade på torsdagen att de inom 15 dagar kommer att ta ställning till en... söndag 5/7 09:00

Hit kan svenskar åka i sommar

Resor. Nu har utrikesdepartementet lättat på sin avrådan om icke nödvändiga resor. Men se upp –... söndag 5/7 06:00

Sommarsoffan live-intervjuar OM:s grundare

På måndag kan svenskar ställa frågor till missionsorganisationen OM:s grundare, evangelisten George... lördag 4/7 18:00

Vi behöver inte springa tills vi spyr.

Ungkrönika Ungkrönika. Jag har ofta svårt att göra saker till hundra procent. När jag spelade innebandy aktivt hade jag en... lördag 4/7 00:00

Kan vi synda utan att förlora frälsningen?

Mot väggen Kan en pånyttfödd kristen synda utan att förlora frälsningen? /Linda