Saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet, för de ska bli mättade.
Matteusevangeliet 5:6

Världen idag

Det Bibeln kallar Antikrist är ett politiskt system som förföljer kristna kyrkan, en ande som är verksam i världen – inte i första hand en historisk engångsföreteelse, menar Stefan Swärd. Foto: TT

Många spekulationer om Bibelns Antikrist

Ledare · Publicerad 10:56, 17 dec 2018

Bibeln talar om Antikrist, den store motståndaren till Kristus. Uppenbarelseboken ger antydningar om en världsstat som ska uppstå och som ska ledas av Antikrist. Det har varit många spekulationer under kyrkans tvåtusenåriga historia om vem denne Antikrist är. Tolkningarna kretsar oftast kring sin egen samtid och geografiska närområde. På 1800-talet var det många kristna som var övertygade om att Napoleon var Antikrist.

I modern tid har det varit många spekulationer om kommunismen, nazismen, EU, FN, påven och hemliga nätverk av affärsmän som början till ett världsomfattande antikristligt system. Under 70- och 80-talet var det många kristna som spekulerade i om Sovjetunionens Gorbatjov eller USA:s utrikesminister Henry Kissinger kunde vara en möjlig Antikrist.

Världsstatstankar är inte några unikt kristna idéer; både bland nazister och bland islamister har det i många år frodats spekulationer om ett hemligt judiskt världsherravälde som redan råder i vår värld bakom kulisserna.

En sak vi kan lära oss av historien är att vi behöver vara försiktiga med spekulationer. Ingen av oss vet tidpunkten för Jesu återkomst. Den kristna kyrkan har aldrig varit överens om de exakta sekvenserna inför hans tillkommelse. Det som dock är tydligt och klart är att Bibeln talar om att Jesus ska komma tillbaka, Bibeln talar om tidstecken och om nya himlar och en ny jord.

En sak som Bibeln tydligt slår fast är att Antikrist är en ande som är verksam i världen – inte i första hand en historisk engångsföreteelse. När ogudaktigheten och kristendomshatarna får makten, då är det en antikristlig regim. Den tidiga kristna kyrkan levde inom ramen för Romarriket. Utan tvivel klassades vissa av kejsarna som Antikrist, inte minst kejsar Nero, som kanske var den värste förföljaren av kristna kyrkan.

Den underjordiska kyrkan i dag, i länder som Iran och Saudi-Arabien, upplever liknande sina regimer som antikristliga.

Sammanfattningsvis kan man hävda att det Bibeln kallar Antikrist är ett politiskt system som förföljer den kristna kyrkan, är ogudaktigt i allmänhet och strävar efter kontroll och diktatur. Många regimer i dag och tidigare i mänsklighetens historia uppvisar dessa tendenser. Kommunismen är ett av de mest tydliga exemplen, men även islam präglas av denna Antikrists ande.

Man bör inte heller blunda för att dessa tendenser har varit närvarande även i västvärldens liberala demokratier, där man i stor utsträckning har eftersträvat att bygga upp ateistiska och gudlösa stater. Detta trots att västvärlden har värnat om mänskliga rättigheter och religions- och övertygelsefrihet.

Hur ska vi då tolka och förstå utvecklingen i världen i dag? Det finns många olika strömningar och trender i vår värld. Den tekniska utvecklingen går snabbt och ur teknisk synvinkel är en världsstat fullt möjlig.

Vi är dock i dag inte i närheten av en världsstat där makten koncentreras till en person eller en enda regering. Vi lever med ett system där supermakter lever i en strikt konkurrens. FN, till exempel, har varken ekonomiska och militära resurser utan fungerar främst som en mötesplats för världens nationer. FN-chefen har inte någon egen maktbas att agera utifrån.

Organisationer som NATO, Världsbanken och Internationella Valutafonden har mer makt än FN, därför att man besitter militära eller ekonomiska resurser och därmed kan utöva makt över enskilda länder.

Vi behöver vara bedjande och vaksamma. Vi lever redan i ett penninglöst samhälle. Dollarn har i många år fungerat som världsvaluta. Ett kort telefonsamtal mellan USA:s president och Kinas ledare kan få dramatiska konsekvenser för hela världen. Makten i vår värld är redan nu mycket koncentrerad.

En sak som Bibeln tydligt slår fast är att Antikrist är en ande som är verksam i världen – inte i första hand en historisk engångsföreteelse.

Palestinsk ledare ger dubbla budskap om terrorlöner

Mellanöstern. Palestinska självstyret avskaffar sin modell för stöd åt dömda terrorister, hävdade bland andra DN... lördag 28/11 07:00

Federley tar paus – närstående dömd för våldtäkt mot barn

Brott. Centerpartiets Fredrick Federley, tongivande politiker och Europaparlamentariker, tar en paus från... fredag 27/11 22:00

Adventsbudskap extra viktigt i coronamörker

Ledare I år är det inte bara en mörk årstid som ackompanjerar advent. Frågan är om stämningen i landet,... lördag 28/11 00:00

Vi kan vara stolta över dem som gått före oss i tron.

Inför söndag Ps 24 ”Gör porten hög, gör dörren bred …” Så sjunger vi i adventspsalmen 107 i svenska psamboken.... fredag 27/11 00:00

Många tror att problemet fortfarande stavas Israel

Israelkrönika I lördags lade den i nuläget mest kände sångaren i Egypten, Mohamed Ramadan, ut en bild på...