Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

Med en kvadratmeterregel skulle församlingslivet på många håll kunna återstartas, då många kyrkor i landet kan hysa fler än åtta besökare, påpekar Stefan Gustafsson. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Låt våra kyrkor få samlas under samma regler som för butikerna

Ledare · Publicerad 00:10, 17 feb 2021

Den 1 april 2020 sade den amerikanske epidemiologen Marc Lipsitch: ”Vad gäller covid-19 har vi klarat att ta oss till livbåten. Torrt land är långt borta.” Det var inget aprilskämt eller ett utslag för allmän pessimism; i dag inser vi alla att pandemin är en långsiktig utmaning.

Regeringen har gjort rätt i att införa strikta åtgärder för vårt gemensamma liv. Det ligger i allas intresse att vi så fort som möjligt tar oss igenom krisen. Samtidigt är det lika mycket ett allmänintresse att företag, kultur och civilsamhälle inte ödeläggs utan ges en möjlig framtid.

Hitintills har de kristna kyrkorna agerat lojalt, gjort stora uppoffringar och satt mycket av arbetet på sparlåga. Men nu växer frustrationen över det inkonsekventa regelverket.

För affärer gäller i dag en kvadratmeterregel: Det måste finnas minst tio kvadratmeter per person som vistas i lokalen. För kyrkor gäller i stället en antalsregel: max åtta personer – oavsett hur stor lokalen är!

SKR, Sveriges kristna råd, påpekar i ett brev till Amanda Lind på Kulturdepartementet att Uppsala domkyrka skulle kunna erbjuda plats för 273 personer om man utgick från kvadratmeterregeln. Även om få lokaler kan konkurrera med Uppsala domkyrka så har många av landets kyrkor och missionshus en golvyta som tillåter fler än åtta personer. Med en kvadratmeterregel skulle församlingslivet på många håll kunna återstartas.

Mikael Oscarsson (KD) har ställt samma fråga i riksdagen och krävt flexiblare regler för kyrkorna. Han påpekar att Ikea i Uppsala kan samla över tusen personer utifrån kvadratmeterregeln, samtidigt som kyrkorna, hur stora de än är, inte får samla fler än åtta.

Denna inkonsekvens bör omedelbart rättas till. Låt kyrkorna få samlas under samma regler som gäller för affärer!

För församlingarna handlar det sedan om att tänka igenom alla praktiska frågor, som in- och utsläpp, toaletter, möblering av rum och själva gudstjänstens utformning.

Gudstjänst före pandemin innehöll moment som vi i dag inte kan genomföra på samma sätt, allt från fridshälsningar med handslag eller kramar, förbön med handpåläggning, nattvardens utformning, körsång med mera. Gudstjänst under pandemin måste helt enkelt utformas smittsäkert. Det är ett ansvar som kyrkorna kommer att ta på mycket stort allvar.

Religionsfrihet och mötesfrihet tillhör de mest grundläggande av våra fri- och rättigheter. Inskränkningar av dem får inte göras mer än i absoluta nödfall, och inskränkningar får inte vara längre än de måste. Det är ännu ett skäl för att reglerna för kyrkorna bör ändras.

Regeringen – upp till bevis för arbetsro i skolan!

Ledare En offentlig debatt har uppstått kring lärarvikarien Hans som tvingades bort från sitt arbete för... tisdag 31/1 00:10

Vilka orsaker finns till att Adam måste vara en historisk person?

Teistisk evolution (del 3/7). Paulus utgår från att Adam var lika historisk och lika verklig som Abraham, Mose och Jesus. Det... tisdag 31/1 00:00

Antisemitism och vandalisering när Förintelsens offer hedrades

Helsingborg. Ett minnesmärke för Förintelsen, som finns i Helsingborg, utsattes under helgen för vandalisering.... måndag 30/1 19:00

Det står inte väl till med Sverige

Ledare ”Sverige befinner sig i det allvarligaste säkerhetspolitiska läget sedan andra världskriget.” Det... tisdag 31/1 00:00