Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt.
Psaltaren 73:26

Världen idag

Den kristna kyrkan behöver ständigt titta framåt men också ha koll i backspegeln. Foto: Pixabay

Låt rötterna bidra till förnyelse

Ledare · Publicerad 00:00, 2 mar 2019

En bra bilförare tittar inte bara framåt, man har också koll i backspegeln. Den kristna kyrkan behöver ständigt titta framåt men också ha koll i backspegeln. Det handlar om våra rötter i bibelordet, men också i kyrkohistorien. Det handlar också om rötterna i de väckelserörelser som format de moderna samfunden i Sverige. Vi har inte någon rätt att förakta vårt arv, utan ansvaret är att förvalta och vidareutveckla arvet. När vi tittar i backspegeln behöver vi också titta på de förnyelserörelser som har funnits i modern tid. Att påminna oss om vad vi kan lära oss av dessa och begrunda hur de har påverkat oss.

En viktig del av vårt moderna kristna arv är den karismatiska väckelsen och Jesusrörelsen. Det var två rörelser som var distinkta men som löpte parallellt under samma tid. Karismatiska väckelsen började smyga fram under mitten av sextiotalet med ett genombrott under åren 1969–72. Jesusrörelsen bröt igenom under samma tid. Karismatiska väckelsen handlade om en ny upplevelse av den helige ande i de historiska kyrkorna. Överraskande fick människor uppleva Andens dop och uppfyllelse i gamla kyrkor som inte alls var kända för pingsttendenser.

Det blev snabbt en global rörelse, och inte minst inom den Katolska kyrkan fick den nya väckelsen en snabb spridning. I Sverige växte det fram underifrån genom ekumeniska bönegrupper lite överallt där människor fick göra nya upplevelser av Andens nya vind. Det är mycket värdefullt att Claes Göran Bergstrand, som var engagerad i båda dessa rörelser, nyligen har gett ut en bok som speglar vad som hände inom den karismatiska väckelsen.

Jesusrörelsen hade sina rötter i den amerikanska hippierörelsen där många ungdomar omvände sig från droger och lösaktig sex till att följa Jesus och leva ett radikalt kristet liv. Detta spred sig även till Sverige där det växte fram Jesus-hus, Jesus-tidningar och en Jesus-rörelse med förgreningar runt om i svensk kristenhet. Baptistsamfundet var drivande när det gäller att ordna Jesuskonferenser som samlade ungdomar präglade av Jesusrörelsen.

Många lokala pingstförsamlingar öppnade sig också för den nya strömningen. Den Jesusmanifestation som ordnades i Stockholm 1974 och som i avslutningen samlade 10 000 i Kungsträdgården blev något av en höjdpunkt i den svenska Jesusrörelsen.

Karismatiska väckelsen påverkade bredden av kristenheten i Sverige. Under första halvan av sjuttiotalet ordnades ett antal karismatiska konferenser som präglades av enhet, lovsång, andens gåvor, och en förkunnelse präglad av Andens kraft. Den präglades också av en djup förankring i svensk kristenhet och både präster, missionspastorer, pingstpredikanter och nya redskap som Herren reste upp, tjänade sida vid sida.

Vad kan vi lära oss av detta? Den spontana och äkta kristna enheten har sedan inte utvecklats på samma sätt. Trots bra samarbetsklimat i svensk kristenhet har rörelse-, kyrko- och samfundsprofilering präglat kyrkor och samfund i större utsträckning. Samfundsmurarna sågades ner under sjuttiotalet men många har byggt upp dem på nytt vilket hindrar flödet av liv i Kristi kropp. Dessa rörelser hade också mycket fokus på bibelordet och en lärjungaformande undervisning.

Den radikala kristna livsstil som formades i Jesusrörelsens kommuniteter och Jesushus är en utmaning även för senare generationer av kristna. Det är en del av arvet från dessa rörelser som kan behöva förnyas i dag i många kristna sammanhang. Andra inslag från dessa rörelser som gudstjänster med fokus på tillbedjan, öppenheten för Anden och Andens gåvor, har fortsatt i många kristna sammanhang, vilket är positivt. Men vi behöver fortsätta att titta i backspegeln när vi kör framåt.

Den radikala kristna livsstil som formades i Jesus-rörelsens kommuniteter och Jesushus är en utmaning även för senare generationer av kristna.

Hot mot biografer inför abortfilm

Minst två biografer i Kanada har utsatts för hot i samband med planerade visningar av filmen Unplanned, om pro life-aktivisten Abby Johnsons liv....

Hyllas för uttalande om att utrota judar

Imamen och läraren Ahmed Billoo propagerar för utrotning av judar på sin privata Facebooksida. ”Må Allah räkna deras antal, döda dem och inte lämna...

Politiska experiment – förödande för familjer

Ledare Vi vet att även om det finns en stabilitet och självläkningsprocess inbyggd i det ekologiska systemet så kan balansen rubbas. Ingreppen kan bli så...

Upptäck ett nytt museum i sommar med hela familjen

– De mer än 1 500 svenska museerna är som mest tillgängliga just nu, så passa på och upptäck ett nytt museum i sommar, säger Mats Persson,...