Dina ögon såg mig när jag bara var ett foster. Alla mina dagar blev skrivna i din bok, formade innan någon av dem hade kommit.
Psaltaren 139:16

Världen idag

Ebba Busch angriper sitt eget program och parti

Ledare · Publicerad 16:19, 29 jan 2021

Kristdemokraternas sammanbrott i efterdyningarna av tisdagens abortdebatt i Aktuellt är plågsamt att bevittna. Ingen i partiledningen ville ställa upp, men flera är desto mer talföra när det gäller att i efterhand på Twitter kritisera den som hade modet att företräda partiet, Lennart Sacrédeus, tidigare Europa­parlamentariker och riksdagsman för KD samt nu kommunfullmäktiges ordförande i Mora.

Två omständigheter verkar vara helt okända i KD-ledningen: dels att en stor del av partiets kärnväljare är medlemmar i de organisationer som nu ska brännmärkas, dels att Lennart Sacrédeus har ett mycket gott anseende i partiets breda medlemslager.

Genom angreppen på Lennart Sacrédeus och genom att inte direkt och kraftfullt försvara sin jämställdhetspolitiska talesperson Sarah Havernaas gör KD-ledningen just det som motståndarna önskar: faller undan och bekräftar bilden av ett svagt och vacklande parti. När partiledaren Ebba Busch till sist tar till orda är inriktningen inte att försvara ett lovvärt abortförebyggande arbete och den föreningsfrihet som grundlagen garanterar, utan att krypa till korset och förklara, som Busch uttrycker det, att Havernaas ”gjort en resa”.

Underförstått i politiskt korrekt riktning.

Jämställdhetsministern Åsa Lindhagens debattstrategi följde de numera gängse angreppsmallarna: att värna livet är att ansluta sig till de så kallade ”högerkrafterna”. På Twitter meddelar KD:s presschef Sabina Bernhardsson att KD och Miljöpartiet har samma syn i abortfrågan. Och KD-ledaren ger i DN beskedet att den som håller fast vid KD-programmets skrivning om det ofödda barnet inte kan ha ledande förtroendeposter i partiet.

En tragisk slutpunkt för ett parti som en gång vågade hålla ut i värnandet av livet.

Inser Ebba Busch vad hon faktiskt säger? Ska hon inleda en utrensning av personer som citerar det egna partiets programpunkter som att ”en abort är att släcka ett liv” eller ”rätten till liv är den grundläggande förutsättningen för övriga mänskliga rättigheter”?

Partiet var ursprungligen inte ensamt. De politiska kvinnoförbunden var i sina remissvar kritiska till förslaget att införa fri abort, även det socialdemokratiska kvinnoförbundet, vars stridbara ordförande Nancy Eriksson menade att sociala insatser är bättre än abort vid oönskad graviditet. På den tiden hade politiker rätt att hävda en självständig uppfattning och bilda opinion för den, också när den riktade sig mot den egna regeringens förslag.

Vid riksdagsomröstningens beslut om legalisering av abort tillämpades fri röstning, där många tunga politiker, däribland Centerledaren Torbjörn Fälldin och Moderatledaren Gösta Bohman, röstade nej till förslaget. En viktig röst i den debatt som pågick under många år var Folkpartietpolitikern och ledarskribenten i Expressen, Olle Palmborg, som sammanfattade sina ståndpunkter i boken Nej till fri abort. Det var högre i tak på den tiden.

Kanske hade riksdagen agerat annorlunda om man vetat facit av beslutet. Utredningen Rätten till abort uppskattade det totala antalet aborter till cirka 3 000 per år, en siffra som man räknade med skulle minska kraftigt genom säkra och billiga preventivmedel.

I nuvarande jämställdhetsministers begränsade värld finns två alternativ: legal och illegal abort, där de senare är ett hot mot kvinnors hälsa. Alternativet att bejaka och ta emot ett icke-planerat barn finns inte i hennes tankevärld.

Lindhagen tillhör ett parti som starkt betonar att samhället ska sträva efter en ekologisk balans. Någon gång borde hon och hennes parti fundera över hur den ekologiska balansen och naturliga ordningen påverkas av bortåt 40 000 aborter per år. Det handlar inte bara om demografiska konsekvenser utan också om allvarliga effekter på kvinnors hälsa.

För många kvinnor leder en abort till livslånga psykiska och kanske även fysiska hälsobesvär, vilket den ekologiska jämställdhetsministern väljer att förtiga.

Skall hon inleda en utrensning av personer, som citerar det egna partiets programpunkter?

Mediers trovärdighet ifrågasätts efter avslöjande

USA. Många amerikaner frågar sig ifall de kan lita på sin morgontidning efter avslöjandet om de falska... torsdag 9/12 10:50

Vad är planen för att vända Svenska kyrkans utveckling?

Ledare I veckan meddelade Antje Jackelén att hon går i pension hösten 2022. När hon lägger ner staven sker... torsdag 9/12 00:10

Låt oss vara ivriga att säga ja till Andens väg i och genom våra liv.

Inför söndag En väg tar oss till en destination. Alla vägar som vi använder dagligen har anlagts någon gång.... torsdag 9/12 00:00

Bilda bokade satanistiskt band – backar efter kritik

Studieförbund. Studieförbundet Bilda, där en lång rad kristna aktörer är medlemmar, beslutade nyligen att avboka... torsdag 9/12 09:00

Vaccinpass kan införas vid mindre samlingar

Corona. Nu återinförs rekommendationer om avstånd och munskydd. Om smittläget förvärras kan regeringen ta... torsdag 9/12 07:00

Den ”banala” antisemitismen är inte mindre allvarlig

Israelkommentar Den 21 november sköts en 26-årig israelisk man till döds av en palestinsk terrorist precis intill... torsdag 9/12 00:00

Vi vet egentligen aldrig vad som ska hända i en bönestund.

Ledarkrönika I min ungdom hörde jag flera predikningar som hjälpte mig att förstå betydelsen av bön med... torsdag 9/12 00:00

Senaste nytt

    Den ”banala” antisemitismen är inte mindre allvarlig

    Israelkommentar Den 21 november sköts en 26-årig israelisk man till döds av en palestinsk terrorist precis intill...
    Podcasts
    Följ Världen idag i sociala medier