Att vörda Herren är början till vishet, att känna den Helige är förstånd.
Ordspråksboken 9:10

Världen idag

Mirakeltron, att Gud kan gripa in på ett övernaturligt sätt, har präglat hela kyrkans historia. Samma under som inträffade genom Jesu tjänst inträffade också genom apostlarna och i hela Kristi kropp. Foto: lightstock

Återuppliva tron på under och tecken

Ledare · Publicerad 00:00, 6 apr 2019

Nya testamentets kristendom har ett fokus på tecken, under och mirakler. Jesus bevisade att han var Guds son genom att bota de sjuka, befria de bundna, uppväcka de döda och göra naturunder som till exempel att stilla stormen. Han undervisade och demonstrerade för sina lärjungar att gå i samma fotspår.

Apostlagärningarna visar att samma under som inträffade genom Jesu tjänst också inträffade genom apostlarnas tjänster och i hela Kristi kropp. Mirakeltron, att Gud kan gripa in på ett övernaturligt sätt, har präglat hela kyrkans historia.

Pingstväckelsen som bröt igenom i världen i början av 1900-talet och dess utökade spridning genom den karismatiska väckelsen från 1960-talet, har förnyat tron i kristna kyrkan på det övernaturliga, på Andens gåvor i funktion och att Gud kan göra under här och nu.

Man bör här skilja på önsketänkande och verkliga helanden och under. All erfarenhet visar att alla blir inte helade och det kan skapa frågor. För att tränga djupare i dessa frågor kommer en av de unga profilerade kristna ledarna i Sverige, Micael Grenholm, ut med en bok i dagarna med titeln Dokumenterade mirakler – vetenskap, helande och Guds existens. Han har försökt gräva fram dokumentation, både kyrkohistoriskt och från vår tid, att övernaturliga helanden faktiskt inträffar som inte kan förklaras på annat sätt än att det är ett mirakel.

Boken är ett mäktigt vittnesbörd om att under verkligen inträffar och helanden verkligen sker. Micael kräver läkarbekräftelser på att undren har inträffat och att det kan redovisas utifrån medicinska journaler. Det är sådana exempel som tas upp i boken.

En intressant detalj som Grenholm lyfter fram är att reformatorerna på 1500-talet i sin starka polemik med Katolska kyrkan tog avstånd från kyrkans berättelser om under och mirakler, som uppfattades som vidskepelse. Luther och Calvin betonade Guds ords betydelse. Därför har inte protestantismen intresserat sig för att dokumentera helande och mirakler.

Calvin gick så långt att han utvecklade läran om cessationism, att vissa av Andens gåvor var tidsbegränsade till första kristna tiden. Den hållningen är fortfarande utbredd inom delar av amerikansk kristenhet.

Vi behöver lyfta fram att tecken och under är en del av kristendomen och att vi tror på en Gud som vill och kan gripa in, även på ett sätt som tillfälligt förändrar naturlagarna. Ett helande kan också upplevas som ganska naturligt och behöver inte alltid vara så dramatiskt.

Vår tro och frimodighet på detta område behöver öka. För mycket av skepticismen finns utbredd även i församlingar som teologiskt är öppna för Andens gåvor i funktion. Grenholms bok är ett utmärkt hjälpmedel att få en ökad tro på detta område.

Boken visar dock på behovet av att följa upp och dokumentera. Helandeböner och profetior delas ofta ut för okontrollerat i pingstkarismatiska sammanhang. Människor behöver hanteras varsamt, och såväl profetior och kunskapens ord som helandeböner behöver följas upp, prövas och dokumenteras.

Vår tro och frimodighet på detta område behöver öka. För mycket av skepticismen finns utbredd även i församlingar som teologiskt är öppna för Andens gåvor i funktion.

Ett argument emot en palestinsk stat

Israelkommentar Analys. Ett av de stora beslut som nästa israeliska regering står inför är hur man ska förhålla sig till president Trumps förslag till fred i regionen; en... onsdag 23/10 00:00

Judiska extremister angrep soldater

Brott. I söndags vaknade israelerna till upprörande bilder på nyheterna. I reportaget såg man unga män med maskerade ansikten som kastade stenar mot... onsdag 23/10 06:00

Vi har fått en ny sorts åsiktsinkvisition

Ledare Efter den nästan två år långa krisen är Svenska Akademien tillbaka, åtminstone i så motto att man delar ut Nobels litteraturpris, dessutom för två år... onsdag 23/10 00:00