Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila.
Matteus 11:28

Världen idag

Så länge Israel förblir judiskt kommer jihad att fortsätta

Israelkommentar · Publicerad 00:10, 2 sep 2021

För att förstå jihad bör man först ha klart för sig att det är en del av islam. Många tror att ordet ”islam” betyder fred, som det hebreiska ordet ”shalom” gör, men så är det absolut inte.

Ordet ”islam” betyder underkastelse, varken mer eller mindre. Målet är att underkasta alla världens folk och människor, och detta ska göras genom jihad. Jihad är alltså en del av islam, en del av religionen.

Ordet ”jihad” betyder ungefär ”ansträngning”, alltså att kämpa och strida för att sprida islam genom stor ansträngning. Det kan göras genom det större jihad – vilket är den interna kamp som varje människa för med sig själv för att underkasta sig islam. Men, det kan även göras genom det mindre jihad, då man sprider islam genom våld och terror, eller genom det civila samhället.

Målet är att alla ska bli muslimer genom konvertering, och skulle man vägra detta är bara döden ett alternativ.

Det finns dock två undantag för konvertering, och det är de kristna och judarna. Dessa två grupper kallas bokens folk och får fortsätta leva enligt sin tro om de går med på hårda restriktioner, så kallad dimmah. Det betyder att de accepterar att vara andra klassens medborgare, betalar huvudskatt (jiyza) och utstår total förnedring och diskriminering inom alla områden – för alltid.

Så, när det gäller det judiska landet Israel handlar det alltså inte om konvertering, utan om att judarna inte kan vara herrar på sin egen täppa. De måste överlåta sitt land till islam. Så länge Israel förblir judiskt kommer jihad mot landet att fortsätta – oavsett vilka fredsavtal som sluts. Teologiskt är det ohållbart med en judisk stat på det som en gång varit muslimsk mark.

Bosnien, delar av Spanien och Israel ligger alltså pyrt till, för att exemplifiera.

Jihad mot Israel förs till exempel genom krig och terror, och genom ekonomisk jihad, där Israel får lida ekonomiskt genom bojkotter och liknande. BDS-rörelsen (klassad som antisemitisk i flera länder) är ett utmärkt exempel, då de gör allt i sin makt för att få Israel bojkottat i hela den globala sfären.

Akademisk jihad har visat sig mycket lyckat, speciellt efter det att man slog sig samman med hela vänsterrörelsen efter 1967, då Israel vann sexdagarskriget och gick från att vara David till Goliat hos vänstern. Bok efter bok skrivs av författare och akademiker som ibland är rent antisemitiska. Deras material trycks och sprids i den akademiska världen, med alla studenter som offer för lögnerna (jihad).

Media är ytterligare en form av jihad, där man nästan kan skriva och säga vad som helst utan att det faktakontrolleras. På svenska Wikipedia stod det för några dagar sedan att läsa att Ismail Haniya (en av ledarna för terrororganisationen Hamas) är en asiatisk politiker, när han egentligen är en korrumperad terrorist. I dag, när jag skriver detta, har det ändrats till ”palestinsk islamist och politiker”.

Det kan bero på att jag påpekade felet häromdagen.

Exempel på politisk jihad är Muslimska brödraskapets infiltration i det svenska samhället, exempelvis genom samarbete med Svenska kyrkan. Islamisternas vision är att göra Sverige så islam-vänligt och Israel-aggressivt som möjligt – först! Efter det kommer det att handla om att ta över, tro inget annat!

Det finns imamer som förspråkar en reform inom islam, men de är få och under ständiga hot. Man skräms till tystnad, vilket blir tydligt i medier, som knappt vågar kritisera islam eller jihad av rädsla för repressalier.

Det är dags att börja våga tala om jihad och dess absoluta länk till islam – högljutt och synligt – och därmed begränsa dess styrka och framfart.

Det handlar om att göra Sverige så islam-vänligt och Israel-aggressivt som möjligt – först! Efter det kommer det att handla om att ta över, tro inget annat!

Sex tänkvärda citat

Jag gillar att samla och skriva ner minnesvärda citat och tankar som någon predikat eller sagt. Jag... onsdag 31/5 00:00

Nya dykningar vid Estonia ska ge kunskap om bildäcket

Estonia. I mitten av juli planeras för nya dykningar vid Estonias vrak. Målet är att filma på bildäck och... tisdag 30/5 20:00

När den egentlige angriparen går fri

Israelkrönika Så hände det igen. En stor sak, men det är rätt säkert att få skandinaver eller européer har hört... onsdag 31/5 00:00