Låt Herren din Gud tala om för oss vilken väg vi ska gå och vad vi ska göra.
Jeremiah 42:3

Världen idag

När pastor David Yonggi Cho besökte Filadelfia i Stockholm profeterade han gråtande varningsord om att Sverige ”står inför krig eller väckelse” – ord som på sistone har ringt inom gästledarskribenten, skriver han. Foto: Arkivbild

Yonggi Chos profetröst ekar över Sverige: Krig eller väckelse?

Gästledare · Publicerad 00:10, 25 jan 2023

Gud reste upp väckelser i ett Sverige med superi och fattigdom och gav oss välstånd under lång tid, innan socialismens ande lyckades förvandla landet till världens mest gudlösa. Och kyrkorna lät sig påverkas.

När Herren sände David Wilkerson till Filadelfia i Stockholm 2004 var det med ett skarpt budskap: ”Herren har något emot de evangeliska kyrkorna i Sverige. Det kan sammanfattas i ett enda ord: apati [det vill säga likgiltighet]. Detta är er andliga väckarklocka. Ni har kommit till den punkt när ni har förlorat kraften, den helige Ande, på grund av apati … Det finns ingen som böjer knä och i bönens kraft bryter ner dessa fästen.”

David Yonggi Cho, dåvarande pastor i världens största församling, hade dessförinnan gråtande profeterat varningsord till samma kristenhet vid sitt besök i Filadelfia: ”Efter att ha varit här i några dagar upplever jag något främmande i atmosfären.  Med profetisk ande vill jag säga att Sverige står inför krig eller väckelse. Om ni inte ber mer om en ny väckelse, så kommer fruktansvärda krigstider över landet. Jag har gråtit och bett över ert land och utifrån denna nöd och kamp ser jag i min ande detta som måste komma över er nation” (min kursivering).

Sedan dess har något förändrats i den viktiga Filadelfiaförsamlingen. Det som hände under 2022 visar det. Församlingen blev då en plattform där man legitimerade hbtq-budskapet på offentliga och mediala plattformar. Gudsfruktan var borta, liksom den bibeltro som en gång var helt grundläggande för den mäktiga församlingsrörelsen som utgick från Filadelfia. 

År 2022 nåddes‚ genom detta avfall och andras lika allvarliga steg, en bottenpunkt i svensk kristenhet. Man kan nu i frikyrkan kalla undervisning som klart strider mot Guds ord för bibeltro , man kan bejaka hbtq och samtidigt kalla sig bibeltrogen. Det blir ett tal med kluven tunga; språket ändras för att skapa en ”bibeltrogen” hbtq-legitimering. 

Den kanske enda ”väckelse” vi såg 2022 var hbtq-väckelsen, en rörelse i de gamla samfunden som saknar varje bibelstöd, men som till och med dess profeter kallar bibeltrogen.

Nu angrips själva grunden för tron, Guds eget ord. Samtidigt börjar svärdet, som är Guds levande och skarpa ord, nu skära rakt igenom samfunden, men djupast sett mellan själ och ande. Det är gott att Herrens svärd delar; inget samfund är heligt eller skapat av Gud, utan de är mänskliga konstruktioner. 

Men det andliga bottenläget kan också beröra vårt land. Pastor Chos ord om ”krig eller väckelse” har ringt inom mig i flera månader. Men kanske apatins sömn gör att vi inte hör den högsta militärens varningssignal: ”Ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.”

Det finns dock ännu en väg framåt: den väckelse som Wilkerson och Cho manar oss till. Det handlar inte om en snabb, ytlig quick fix, utan en ”lång omvändelse”, en tårarnas väg. En förnyad biblisk bild av Jesus, den Helige. Han är inte slapp och slafsig med synder, han tillåter inte predikanter att göra vad de vill med hans heliga ord. Vi kommer att få göra räkenskap: Jesus sade: ”Förförelserna måste komma, men ve den genom vilken de kommer!” (Luk 17:1).

Krig eller väckelse? Herren har sänt sina profeter, men vi har egentligen inte lyssnat utan låtit bibeltro bli otro och världens väsende råda. Är krig den väckarklocka vi behöver?

Vi har varit här förut, i 1950-talets bönerörelse som troligen stoppade ett ryskt angrepp. Nu kallas vi in i bönekammaren för att höra Herrens röst om 2023. Må Herren väcka oss att verkligen höra och att göra vad han manar oss att göra.

År 2022 nåddes‚ genom detta avfall och andras lika allvarliga steg, en bottenpunktpunkt i svensk kristenhet.

Kanal 10 vädjar om ökat ekonomiskt stöd

Media. Den svenska tv-kanalen Kanal 10 står inför en tuff ekonomisk utmaning och behöver få in... lördag 28/1 18:00

TBN Nordic ändrar strategi – lägger fokus på playtjänst

Media. Den kristna ideella föreningen TBN Nordic gör förändringar i sin strategi och flyttar fokus från... lördag 28/1 13:00

Dags att tänka till kring våra församlingsstrukturer

Ledare Debatten som pågår gällande kyrkans förhållningssätt till samkönade relationer rymmer många... fredag 27/1 00:10